Recensie ‘Satsang’ in Tijdschrift voor Yoga

Hoe Zit het met jezelf?
Voor wie belangstelling heeft in Advaita Vedânta is het nieuwe boek van Douwe Tiemersma ‘Satsang’ een verplicht boek. Althans zo zou ik het aanbevelen nadat ik zijn boek heb gelezen. Juist omdat het een bundeling is van Satsangs, bijeenkomsten waarin vragen gesteld kunnen worden, is het onderwerp toegankelijker geworden. Deze filosofie laat zich normaal niet makkelijk lezen. In het begin moet je heel goed lezen om te begrijpen wat er staat alvorens het toe te kunnen passen. We hebben begeleiding nodig om ons de theorie eigen te maken. En als iemand dat kon was het Douwe Tiemersma wel. Hij laat in dit boek zijn meesterschap zien van de beheersing van deze filosofie en levenswijze. Juist door de vragen die gesteld worden in het boek zal het voor veel lezers makkelijker worden om de theorie te begrijpen. Douwe zet de mensen tot nadenken: ‘Je creëert zelf je wereld’. Dat is onzin. Je schept niet de wereld. Daarvoor ben je veel te beperkt. Dat is teveel eer voor je. Dat is hoogmoedswaanzin [blz 145]. Met dit soort zinnen moet je zelf gaan nadenken, we moeten naar binnen keren: De inkeer is allereerst nodig om niet gefixeerd te blijven op datgene wat daar buiten is [blz 64]. Maar ook in het boek schetst Douwe een mooi voorland voor wat de zoeker kan beleven op het moment dat hij zijn kaders en beperkingen kan opheffen: Vreugde, liefde, geluk hebben de neiging om vanuit een beperkte toestand zich uit te breiden. Ze hebben een impuls in zich, een bepaalde beweging in de richting van het oneindige. Als je deze beweging niet tegenhoudt, is er werkelijk goddelijke vreugde voorbij alle vormen en condities [blz 153]. Met plezier en veel belangstelling heb ik het boek mogen lezen en als yogaliefhebber zal ik dit boek met veel liefde willen aanbevelen voor elke zoeker op het pad van Yoga.
Ook al lijkt het boek dik, de onderwerpen zijn divers en men kan het ook per onderwerp lezen. Dat maakt het juist meer toegankelijk dan dat het een grote opsomming zou zijn van een theoretische filosofie.
Ik zou willen afsluiten met de laatste zin die bepalend kan zijn voor elke serieuze beoefenaar: Als je die vrijheid van gevangenschap in je eigen ideeën duidelijk realiseert, is er geen terugkeer meer. [blz 143].

Ron van der Post


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod