Recensie 'Satsang' in de Koorddanser

Jaargang 32-nr 325 Januari 2015 
 
Omdat ik veel gehad heb aan de wijsheid van de twee jaar geleden overleden advaitaleraar dr. Douwe Tiemersma, vind ik het moeilijk om dit boek in een keer uit te lezen.
 
Iedere keer hoor ik het hem nog zeggen.
Iedere zin een mokerslag.
Ieder woord een meditatie.
Iedere gedachte voorbij het conceptuele.
Iedere seconde een venster naar de eeuwigheid.
 
Zijn satsangs – een spiritueel groepsgesprek waarbij het publiek vragen kan stellen – werden steeds directer; op het laatst van zijn leven ging de boodschap nog maar over een ding: kijk goed naar hoe het met jezelf zit en zie dan de spirituele ruimte die jezelfzijn omvat.
De spirituele weg die Tiemersma van zijn meester de nondualist Sri Nisargadatta Maharaj in de jaren zeventig kreeg aangereikt, gaf hij in uitzonderlijke bescheidenheid door.
Nooit hoorde ik hem zeggen dat hij ‘verlicht’was, of ‘gerealiseerd’. En wie het hem vroeg kon rekenen op een neutraal en nietszeggend glimlachje. Neem van mij dan maar aan dat ‘hij’het was.
Omdat Tiemersma zijn dood twee jaar lang had zien aankomen – hij had slokdarmkanker – heeft hij zijn geestelijke nalatenschap goed voorbereid.
Hij selecteerde en redigeerde zelf de door anderen uitgeschreven satsangteksten.
Het is een boek voor wie toe is aan een verdieping zonder bodem. Want – om het met een andere nondualist te zeggen – deze weg gaan betekent het einde van je wereld.

Ewald Wagenaar


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod