Klassieke teksten

Title: 
Dasbodh
Jean-Pierre


“Dasbodh” is de titel van een spirituele tekst , geschreven in de 17e eeuw in het Marathi door Shri Samartha Ramdas. Marathi is de taal die gesproken wordt in Maharashtra, een deelstaat in het zuiden van India. Siddharameshwar, de guru van Nisargadatta, gebruikte vaak een vers uit Dasbodh ter inleiding van zijn satsanggesprekken. In 2010 is er een Engelse vertaling verschenen van Dasbodh bij Sadguru Publishing (www.sadguru.us). Onderstaande is een vertaling van hoofdstuk 9, paragraaf 2.

Title: 
Dhan Gopal Mukerji
Douwe

U bent het Pad

U bent het Pad,
En het Doel dat door paden nooit bereikt wordt;
U bent de wetmatige Heer,
Waarin alle wetten zich verliezen
Als rivieren in de zee.

Dit, zeg ik, is stilte,
Een terugkeer naar de oorsprong,
Of, beter nog, een terugkeer
Naar de wil van God,
Een terugkeer naar wat blijvend is;
Dit noem ik verlichting,
En dit niet te kennen
Is blindheid dat kwaad veroorzaakt.

Title: 
Bullashah
Jean-Pierre

Geboren in de 18e eeuw in de Punjab in India; groot leraar in de traditie van Advaita Vedanta

U bent het licht van de wereld,
Alles is afhankelijk van U.
Kijkend door de ogen van iedereen,
Ziet u zowel duisternis als licht.
Dromen, waken en diepe slaap
Trekken keer op keer aan U voorbij.
Bullashah zegt: U bent de bron van alle licht,
Nooit vindt er een verandering in U plaats.

Title: 
‘Ik’ ben niet het lichaam
Jean-Pierre

Siddharameshwar Maharaj


Onderstaande is een vertaling uit Master of Self-Realization van Shri Sadguru Siddharameshwar Maharaj. Het zijn de aantekeningen die Nisargadatta op 18-9-1935 maakte tijdens een bijeenkomst met zijn guru Shri Sadguru Siddharameshwar Maharaj. Dit boek bevat naast ‘Master Key to Self-Realization’ van de hand van Siddharameshwar, meer dan honderd  satsangverslagen gemaakt door Nisargadatta.

Title: 
Lied van Verlichting
Jean-Pierre

Kennen jullie de altijd op zijn gemak zijnde wijze die, alle weten voorbij, zichzelf nooit uitslooft?
Hij tracht noch nutteloze gedachten te vermijden, noch zoekt hij naar de Waarheid.
Want hij weet dat onwetendheid ook deel uitmaakt van de Realiteit,
En dat dit lege, illusoire lichaam niets anders is dan de absolute Realiteit.

Title: 
Patrul Rinpoche
Douwe

De van zichzelf bevrijde geest

Title: 
Seng-tsan, Over geloven in de Geest
Jean-Pierre

Dit gedicht is van de hand van Seng-tsan, in Japan bekend onder de naam Sosan. Hij was de derde Zenpatriarch in China. Zijn geboortedatum is niet bekend, hij stierf echter zeer waarschijnlijk omstreeks 606. Als patriarch was hij de opvolger van Hui-ko en de leraar van Tao-hsin. Er zijn niet veel details bekend over het leven van Seng-tsan, maar over zijn ontmoeting met Hui-ko doen veel legendes de ronde. Volgens een van deze legendes leed Seng-tsan aan lepra toen hij de tweede patriarch ontmoette.
Title: 
Shankara, De uit tien verzen bestaande hymne
Jean-Pierre

Het gedicht met bovenstaande titel wordt toegeschreven aan Shankara, de beroemde Indiase filosoof, dichter, geleerde en mysticus, die leefde van 788 tot 820. Hij werd geboren in Kaladi aan de Malabar kust en hij stierf in Kedarnath in de Himalaya. Hij was de grote vernieuwer van het Hindoeïsme, nadat deze traditie in India langere tijd overvleugeld was door het Boeddhisme. Shankara is de grootste leraar van Advaita Vedanta, één van de scholen binnen het Indiase denken die zich baseren op de Veda’s en met name op de Upanishaden, het afsluitende gedeelte van de Veda’s.
Title: 
Yoga Vasistha
Jean-Pierre

De Yoga Vasistha is een werk dat wordt toegeschreven aan Valmiki, de auteur aan wie ook de Ramayana wordt toegeschreven. Het oorspronkelijke werk bestaat uit 32000 versregels. In de Yoga Vasistha legt de wijze Vasistha aan zijn leerling Rama uit hoe men de onveranderlijke werkelijkheid kan bereiken die ten grondslag ligt aan de veranderlijke wereld van zintuiglijke indrukken. De filosofie die in de Yoga Vasistha verwoord wordt heeft een grote gelijkenis met de leringen van het Kashmir Shaivism. De voornaamste stelling is wel dat alles Bewustzijn is, ook de materiële wereld.
Title: 
Ramalinga Swami
Jean-Pierre

Aanvankelijk was Ramalinga Swami een traditionele beoefenaar van Bhakti Yoga, maar hij eindigde zijn leven als een revolutionaire hervormer, beschimpt en vervolgd door de orthodoxe priesterkaste die zichzelf als bewaker van de traditie zag.

Pagina's


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod