2009/04 Dus je kunt open blijven op alle niveaus van zijn-bewustzijn in stilte

Jaargang 10 nr. 8 (29 april 2009)
 
10-8_Voorjaar_3_Je_stelt_vast_-_het_is_het_ene_leven
 
Voorjaar (3)
Je stelt vast: het is het ene leven dat ontwaakt


 

Mededelingen

De reguliere Bijeenkomsten lopen gaande naar de zomer langzamerhand af. In mei zijn er nog een paar satsangs en op 8 mei is er nog een Stiltedag. Begin juni is er de Stilteweek op Schiermonnikoog.
Het nieuwe Programmaboekje 2e helft 2009 kan nu ook van de website (Nieuwsrubriek) worden gedownload.
De informatie over de Nieuwe cursussen vanaf september staat nu op de website. Ook zijn cursusboekjes beschikbaar op de bijeenkomsten en bij het secretariaat.
*   Non-dualiteit in de praktijk, op de vrijdagochtenden – zie Non-dualiteit in de praktijk 2009
*   Bijscholing op de vrijdagen 1x per maand: Meditatie - kennis en bevrijding van de geest - zie Meditatie
*   Bijscholing op de zaterdagen 1x per  maand: Chakrayoga – kennis en bevrijding van de levensenergieën en lichamen –
zie Chakrayoga
*   Bijscholing/opleiding ‘Onbeperkt ontspannen’ van Pia: Activiteiten.

Zo om de twee weken gaat er weer een editie van de Advaita Post de deur uit.  Deze post wordt op prijs gesteld gezien de reacties en ook gezien het aantal abonnees. Dit aantal is nu 900. Het werk hieraan is dus de moeite waard. We hopen dat de inhoud werkelijk bijdraagt aan het inzicht.

Tekst

Inleiding en gesprek te Gouda, 3 september 2008 – Onnoembare Stilte (1)

Terwijl het zo stil is, is het goed je intern bewust te worden van de diepte van die stilte. Vraag je maar af: hoe diep ga ik mee in die stilte, hoe diep is mijn stilte? Als je helder blijft, dan ervaar je de gelaagdheid van stilte in de diepte. Zal ik een paar van die lagen noemen?
De eerste laag is er wanneer  je als persoon lekker ontspannen zit en er is een heerlijke stilte waar je van geniet. ‘Ik ervaar stilte en dat is prettig.’ Er is een stilte die als persoon wordt ervaren.
In volgende fase komt er meer inkeer. Je bent intern in een ruime sfeer van stilte opgenomen en de ontspanning gaat verder. Dan voelt het nog beter. Je bent dan nog steeds als een ik-persoon aanwezig in de stille ruimte, maar er is een veel minder grote scheiding tussen jezelf en de stilte.  Je luistert niet meer naar een externe stilte, maar  je eigen sfeer gaat tot op zekere hoogte samen met de sfeer van stilte: aanwezig zijn in de grote stilte.
De stilte-kwaliteit en het samengaan kunnen veel sterker worden.
Als ik dan aan je vraag: “Heb jij wat te vragen?”, is dat heel vreemd  als de stilte diep genoeg is en blijft. Dan merk je dat er wel even een reactie komt, maar die hoeft zich niet door te zetten. Die reactie is een bewustwording van de stilte en van wat nodig zou zijn om die stilte te doorbreken: ‘in mijn open sfeer zou ik van alles moeten oprakelen en bij elkaar moeten vegen en een vorm aan mezelf moeten geven; ik zou het hele spraakmechanisme erbij moeten halen, de taal zou ik moeten ophalen; dat alles is hier niet aanwezig en zou ontzettend veel moeite kosten.’ Dus er kan nog wel ergens een notie zijn van ‘ik’, ‘o ja, ik moet antwoorden’ en ‘ik zou iets moet bedenken’. Zelfs dus als er een ‘ik ben’ is, weet ‘ik’ niets te zeggen als er een vraag komt. Waarom niet? Omdat de wereld van ‘ik denk’ en ‘ik heb’ er niet is, of ergens ver weg zit. Er is de stilte van ‘ik ben blanco stilte’.
Als de stilte nog dieper wordt, is er helemaal geen structuur meer die een reactie kan geven. Misschien is er nog ergens in de verte een weten ‘o  ja, ik zou uit deze meditatieve laag kunnen komen, maar dan moet ik werkelijk naar een sfeer toe waarin de ik-persoon opnieuw wordt gevormd, waarin ik weer kan gaan denken en waar dan misschien wel problemen geformuleerd kunnen worden als ik ook de taal erbij haal.’ In de stilte is er dan nog het zaad dat ontkiemt als je er aan toegeeft.
Als het proces van verdieping doorgaat, blijft er helemaal niets over: er is alleen maar stilte.

Misschien kun je die verschillende lagen herkennen. Ze komen in elke meditatie die dieper wordt voor. In de diepste fase is ‘de ziener in zichzelf’. Anderen die je in samadhi verzonken zien, stellen vast dat je vertrokken bent uit de wereld. Die diepe stilte kan er echter ook blijven als er een grote helderheid is met open ogen.  Die diepte kan er blijven door de helderheid omtrent je eigen eenheid met de diepe stilte, zodat die werkelijk open blijft, die stille sfeer waarin de structuren van taal  en spraakmechanisme er niet meer zijn, van denken en een ik-persoon. Dan kun je open blijven op alle niveaus van zijn-bewustzijn in Stilte.

Nu, dat was het dus.

Blijf dus intern helder als het proces van stil-worden zich doorzet. Dan herken je de verschillende niveaus en weet je hoe diep je stilte gaat. Je weet als je exclusief in de diepe lagen zakt zonder structuren van de persoon, van de taalstructuur, van de spreekcultuur, van de  heel diepe stilte. Je weet, als je je met open ogen bewust blijft van al die niveaus, dat zij allen actueel tegelijkertijd bestaan. Er kan dus een openheid blijven op alle niveaus. Je stelt vast dat de oneindig blanco situatie primair blijft. Al het andere mag er best zijn, maar de oneindige blanco sfeer blijft op de voorgrond staan. Dat is je eigen sfeer; daarin ben je thuis.

Voor zover er iets gebeurt, gaat dit vanzelf. Er kan een spreken komen, maar dan komt dat spreken niet meer vanuit een ik-persoon. De verschijnselen kunnen terugkeren, maar tonen zich vanzelf. De ik-persoon hoeft niet meer terug te keren. De wereld en het leven gaan vanzelf door, zolang die doorgaan. Het gewone zitten gaat door; de tonus van je spieren blijft blijkbaar voldoende. De spijsvertering gaat door, de hartslag gaat door, het ademen gaat door, het praten gaat gewoon door, bewegingen komen en gaan vanzelf door. In het grote geheel zijn het kortdurende verschijnselen; daarna zijn ze weer weg.
Blijf helder in die oorspronkelijke sfeer. Daarin kunnen allerlei vormen en namen opkomen, maar zij verstoren die blanco sfeer niet; zij maken er deel van uit totdat zij weer verdwijnen. De Stilte is de oorsprong van alles, de blijvende basis van alles wat verschijnt. De realisatie ervan betekent vrij-zijn en alles en iedereen in vrijheid laten, in een onnoembare eenheid.
 

Nieuw op de website Advaita Centrum

Nieuws
- Programmaboekje 2e helft 2009 (te downladen als pdf)
Kennis Non-dualiteit
- Aankondiging Non-dualiteit in de Praktijk 2009, onder Onderwijs Praktijk
Yoga en Meditatie - Bijscholing
- Bijscholing Meditatie
- Bijscholing Chakrayoga

Een hartelijke groet in de voorjaarszon,
Douwe Tiemersm


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod