2010/04 Als je de bedreigende maya ziet als eigen maya, is de bedreiging verdwenen

Jaargang 11 nr. 6 (1 april 2010)

11-6_Maya_jezelf
 

Maya: jezelf


 

Het onzegbare

Kan de zijnservaring van dat wat buiten het gebied van de taal ligt worden overgedragen? Kan iets worden duidelijk gemaakt van de grondeloze openheid die buiten de menselijke ervaring valt?
Direct is er de vraag van mensen: waarom zou je je daarmee bezig houden, waarom zou je dat willen bereiken, is het geen vlucht voor het leven dat nu eenmaal mooie en minder mooie gebeurtenissen in zich heeft, onttrek je je daarbij niet aan je verantwoordelijkheden?
Het antwoord is dat het geen zaak is van de ik-persoon; het is niet jezelf bezig houden; de beweging daar naartoe vindt plaats door een zuigkracht die veel groter is. In die beweging worden de grenzen van de menselijke wereld en van het eigen wereldse bestaan overschreden. Deze overgang is een sterven van de ik-persoon en een wegvallen van zijn/haar wereld. Zo radicaal is het. Dat heeft niets te maken met het willen stoppen van het lijden. Het gebeurt, of het gebeurt niet. Voor zover de wereld verschijnt, blijft deze heel betrekkelijk en is er geen ik meer die daardoor wordt bepaald. Het praten in termen van persoon en wereld slaat dan alleen op de situatie zoals die door personen wordt ervaren.
Alleen aan degenen die van deze openheid een zeker besef hebben, kan iets nader worden duidelijk gemaakt. Er moet al enig besef zijn om het inzicht te laten groeien. Dat duidelijk maken gaat vooral zonder woorden. Als er woorden bij te pas komen, verwijzen die alleen naar de oriëntatie, de houding en het inzicht die de overgang kunnen bevorderen. Alleen als er een besef is van die openheid als iets dat je altijd al bent, is de volledige realisatie mogelijk.
Als er geen gevoel is voor dat grondeloze open-zijn dat transcendent is aan het alledaagse bestaan, en als de woorden op de conventionele manier worden begrepen, kan er niets worden duidelijk gemaakt.  Dan blijft er stilte.
Wat er gebeurt, gebeurt zomaar, ook het geven van aanwijzingen. Dan zijn er woorden. Maar er wordt niet gehandeld en geen zin gegeven, omdat er geen ik-persoon is.

 

Bevrijding van maya

Uit een gesprek op 28 februari 2010 te Brugge (2)
Aantekeningen door Danny

Vanuit een ruimere zijnservaring wordt alles betrekkelijk. Geboorte, leven en dood blijken dan betrekkelijk. De ik-zorg is eruit. De persoonlijke gerichtheid zit er niet meer in. Wanneer dit proces verder doorgaat, ervaar je vrijheid universeel.

Doorzie de subtiele hechtingen en laat ze op een bewuste manier los. Die hechtingen zijn spanningen in het eigen zelf-zijn. Het openbreken van het zelf-zijn kan totaal zijn.
Ga na of het ontspanningsproces doorgaat. Als dit proces stopt, keer dan terug naar het steeds dieper ontspannen. Het gaat om een totaal loslaten van alle beperkingen in je eigen sfeer. Dan lossen de laatste innerlijke demonen op.

Bekijk je eigen situatie. Vraag je af hoe het met jezelf zit. Zelf ben je vrij en is er geen enkel probleem. Er is een universeel bewustzijn en gelukzaligheid.
Als je je inzoomt op een beperkte situatie en daarin duikt, blijkt er niet veel meer over te zijn van die ruime sfeer. Zie de absurditeit in van het jezelf beperken.

Heb je je eenmaal beperkt, dan doen allerlei dingen zich als belangrijk voor. Vanuit een ruimer bewustzijn zie je dat die dingen niet echt belangrijk zijn. Het is een illusie om erin te geloven. Alles wat opkomt als belangrijk, kun je direct in zijn betrekkelijkheid doorzien.
Dat is het doorzien van maya. Alles wat belangrijk lijkt, blijkt betrekkelijk te zijn.
Je geeft aandacht aan iets wat je belangrijk vindt en meteen word je er aan onderworpen. Dat is een problematische situatie die veel lijden met zich mee brengt. Herken hoe die verenging plaats vindt. Doorzie het mechanisme. Daardoor verliest het zijn kracht.

Wanneer je merkt dat je gevangen zit in het web van maya, keer dan terug naar de oorsprong van jezelf. Dit zelf-zijn is onbeperkt. Wees intern zo helder dat je dit kunt bevestigen. Pas dan wordt de realisatie stabiel. Het is de vaststelling van het gegeven ‘dit is het’. Dat is een nuchtere, concrete vaststelling, geen idee in je hoofd. Dan is er geen twijfel meer. De laatste twijfel valt weg.

Zie precies hoe het mechanisme van twijfel en angst werkt, hoe verkramping ontstaat. Het is de verkramping van jezelf als afgescheiden zelf-zijn ten opzichte van wat je als bedreigend ervaart. Die verkramping maakt de bedreiging en de angst nog groter.
Er is een groot onderscheidend inzicht nodig in wat je wel en niet bent. Er is een besef van jezelf als het alomvattende. Je bent je van jezelf bewust zonder beperkte vorm. Vanuit die helderheid doorzie je de bedreigende vormen als maya. Die maya ben jezelf. Dan is niets meer bedreigend.

Wees bewust van jezelf als universele openheid Daarin lossen alle spanningen vanzelf op.
Laat je niet meer afleiden, laat je niet meer in verwarring brengen.


Hartelijke groet,
Douwe Tiemersma

*
 

Mededelingen

Speciale bijeenkomsten in de komende tijd: 2 april een Stiltedag , 9 april een Workshop Non-dualiteit bij de behandeling in de GGZ, 15 april Satsang in de Roos, Amsterdam (Aankondiging).

In de provincie Groningen is een Advaitagroep ontstaan die zo eenmaal per maand op een zondagochtend bij elkaar komt. Net als in Brugge zal steeds iemand enkele teksten kiezen en lezen. Verder is er een gezamenlijke stilte. De eerste bijeenkomst is op 11 april vanaf 10.30 uur bij Mathilde, Kerkhoflaan 3, Noordwolde (mkreulen@telfort.nl, 050-3015069).


*
 

Nieuw op de website www.advaitacentrum.nl

Advaita Centrum – Jaarverslagen
- Jaarverslag 2009

Bijeenkomsten
- Vlaanderen: Uitnodiging bijeenkomst 4 april Brugge
- Groningen: Uitnodiging bijeenkomst 11 april Noordwolde

Teksten betrokkenen
- Teksten van Rini

GGZ en non-dualiteit – Activiteiten
- Uitnodiging Workshop Non-dualiteit bij de behandeling in de GGZ op 9 april

Yoga en Meditatie – Werkgroep Yoga en Non-dualiteit
- Afspraken gemaakt op de bijeenkomst 13 maart 2010
- Uitnodiging bijeenkomst 8 mei 2010

Publicaties - Downloads: diverse gesprekken
2010-03-24 Radicaliteit?
2010-03-17 Lente-ervaring?
2010-03-10 De eenvoudige methode
 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod