2010/11 Zolang een spirituele weg niet radicaal is, blijft je situatie onbevredigend. Zover hij radicaal is, eist hij alles

Jaargang 11 nr. 18 (15 november 2010)
11-18_hert
Nevels, hert, zelfzijn in non-dualiteit
Tekst van Lallâ (14e eeuw, Kashmir)


Vol verlangen trok ik, Lallâ, er op uit,
Dagen en nachten verstreken tijdens mijn zoektocht,
Toen vond ik de Heer in mijn eigen huis,
Sedert dat ogenblik is die ster nooit meer verbleekt.

Diep verzonken in gedachten hield ik mijn adem in,
Toen openbaarde zich de waarheid en het licht ontbrandde in mij.
De glans, die mij doorlicht, straalt ook naar buiten,
De waarheid, die mij in het donker in bezit had genomen, liet ik niet meer los.

Degene die zichzelf als één met de ander denkt,
Voor wie dag en nacht identiek zijn,
Degene die in zijn geest elke dualiteit ontstegen is,
Alleen zo iemand heeft de hoogste God herkend.

Degene die het licht herkent, dat in geest en gelukzaligheid werkzaam is,
Alleen diegene is tijdens dit leven verlost.
In het net van verwarring der eeuwige verandering
Knopen de dwazen duizenden knopen.

De verdere tekst is te vinden op de website: Lallâ

*

Uit een brief


als antwoord op een mail over het hoge water

Elke situatie is een leersituatie.
Het hoge water?

Mensen staan niet los van de natuur.
De natuur laat zich niet eindeloos inperken.
Zij laat af en toe, en in onze tijd steeds meer, zien dat het mensenleven een deel van haar is.
Als mensen dat, al of niet met harde hand, leren inzien, betekent dat zij bescheidener worden.
Dat betekent ook dat zij gevoel krijgen voor wat groter is dan de wereld van 'wij regelen het wel', dat er een eindeloze grootsheid is.
Zelfzijn en die grootsheid zijn niet gescheiden: er is een non-dualiteit.
Als dat inzicht komt, is iets belangrijks geleerd.

*

Tekst


Uit een gesprek te Brugge op 30 oktober 2010
Aantekeningen van Danny

De weg naar bevrijding is een weg van bewustwording. Een bewustwording van dat wat je wezenlijk bent. Het is een uitbreiding van het bewustzijn in de richting van je oorsprong. Het is een diepte van zelf-zijn die je herkent als je authentieke zelf. Bij die terugkeer heb je het gevoel meer jezelf te zijn. Als die herkenning volledig is, hoeft er niets meer te gebeuren.
Dat is de directe weg. Vroeg of laat gaat het om die directe weg. Het is de directe herkenning van dat wat je wezenlijk bent.

Voor zover die herkenning er niet helemaal is, zijn er aanwijzingen.
Als je voelt dat je beperkt bent en je verlangt naar bevrijding ervan, zul je bewust moeten worden van je beperkende situatie. Je zult je eerst bewust moeten zijn van je eigen situatie waarin die beperking voorkomt. Kijk waar die beperking zit, accepteer die en ervaar jezelf als de ruimere waarnemer.

Als de bewustwording doorgaat zul je zien dat de beperking wordt veroorzaakt door een bepaalde instelling. Je instelling is bepalend voor de manier waarop je de dingen ervaart. Er zijn situaties die open zijn en andere die meer gesloten zijn. Het open of gesloten zijn hangt af van je instelling. Als je deze mogelijkheden bewust bent, kun je er vanuit jezelf als waarnemer voor kiezen om niet meer in die beperking te duiken. Je laat de beperking los, waardoor je niet meer vast zit. Er vindt een verschuiving plaats van beperking naar ontperking. Beperkte vormen komen los. Je kunt bijvoorbeeld ervaren dat het lichaam vloeibaar wordt, dat de lichamelijke ordening loskomt. Wees je daarvan bewust, ervaar het heel concreet en stel je ontperking vast.

Ontwikkel een zo groot mogelijke helderheid van bewustzijn. Daarin zie je alles duidelijk. Het ervaren van jezelf-zijn moet concreet ervaren worden, dus ook op het gevoelsmatig vlak. Het is een gevoelsmatig bewustzijn. Het is een bewust gevoel.

Ga ook bij een zekere verruiming na hoe het zit met jezelf. Zit je nog steeds ergens vast en in hoeverre ben je open? Stel dit concreet vast. Ga na in hoeverre er in de verruiming nog beperking zit. Kijk of het nog ruimer kan worden. Treedt uit je beperkte zijn-bewustzijn. In helderheid van bewustzijn merk je gemakkelijk op waar er beperkingen zijn. Die beperkingen kunnen heel subtiel van aard zijn en toch het zelfzijn sterk inperken. Blijf daarom ontzettend helder van je eigen situatie.
Blijf je steeds afvragen hoe het zit met jezelf. Wees helder over je eigen situatie. Oude gewoontes hebben de neiging zich verder voort te zetten. Stel vast waar je op subtiel niveau nog vastzit. Keer dan terug naar de open, oneindige sfeer in jezelf. Daarom is bewustwording van jezelf zo belangrijk.

Herken steeds opnieuw de openheid in jezelf, ook in de vreugde. De verruiming, die ontstaat wanneer beperking plaats maakt voor ontperking, gaat gepaard met vreugde. Het helemaal open zijn brengt vreugde en blijdschap met zich mee. Als de herkenning van open zijn er is, is die vreugdevolle herkenning direct.

Als alles is open gekomen, is er de grote non-dualiteit. Daarin is alles aanwezig en gaat alles vanzelf zonder ik-centrum. Net zoals de ademhaling rustig door kan gaan, kan het praten met anderen ook doorgaan. Het praten vindt vanzelf plaats zonder dat er een ‘ik’ is die praat.

Je kunt niets over het Absolute zeggen, toch is er een intiem weten van. Daarvoor is het nodig dat bij alle voortgang de scherpte van helderheid zich doorzet. Op een bepaald moment valt het gewone weten weg en heb je het gevoel in een wolk van niet-weten terecht te komen. Dan is het zaak om hierbij helder te blijven. Dan ontstaat er een ander soort weten.
Dat is ook duidelijk als je helder blijft als je gaat slapen, bij het ontspannen van lichaam en geest en het wegzakken in de droomloze slaap.
Het wegvallen van de mentale activiteit wil dus niet zeggen dat je niet bewust kunt blijven.
De geest is blanco terwijl je bewust blijft. Je bent je helder bewust van de blanco toestand.
Je bent je bewust van je lege geest. Je komt thuis in het Onuitsprekelijke, terwijl je bewust bent van de grondeloze Openheid.

Advaita is een mystieke weg van de radicale soort. De heldere interne bewustwording, waarin je steeds vaststelt hoe het zit met jezelf, gaat door tot het einde.  In de bewustwording doorzie je op steeds subtieler niveau je hechtingen en mogelijke valkuilen, en blijf je bij de essentie. Vanuit de hogere bewustwording worden ook alle mooie beelden en symbolen onmiddellijk doorzien. Als je bij je essentie kan blijven, gaat dit proces snel door. Dan is er een directe en totale verlichting. Advaita is een radicale vorm van mystiek. Het is zo radicaal dat de meest subtiele hechtingen zichtbaar worden en verdwijnen. Dan zie je helder dat het Oorspronkelijke er altijd al was.
Zolang een spirituele weg niet radicaal is, blijft je situatie onbevredigend. Zover hij radicaal is, eist hij alles.

*

Iedereen een hartelijke groet,
Douwe Tiemersma

*

Mededelingen


image004

De Advaita Post is nu bijna elf jaar oud en blijft, gezien de reacties, een nuttige functie houden. Wat het aantal abonnees betreft, is er nu een mijlpaal bereikt: de 1.000e abonnee is ingeschreven. Zij kreeg het boek 'Non-dualiteit' toegestuurd.
Pia, die negen jaar de opmaak, verzending en abonnee-administratie van de AP deed en alles wat daarbij hoorde, had al te kennen gegeven dat zij bij het bereiken van dit bijzondere aantal wilde stoppen met dit werk. Hoewel het jammer is dat wij haar bijdrage moeten missen, is haar besluit begrijpelijk. Het was, naast het 'Jongerenwerk' en andere activiteiten, een hele klus om alles bij te houden - en dat al negen jaar! Ook op deze plaats: hartelijk bedankt, Pia, voor al je werk om iedereen steeds opnieuw van een mooi opgemaakte Advaita Post te voorzien.
De posttas geeft Pia door aan Bryan . Hij zal haar taak overnemen.

In de vorige aflevering van Advaita Post stond als Klassieke Tekst iets uit de Brahmabindu Upanishad (uit de vertaling van Deussen). Voor degenen die in de Upanishadenliteratuur lezen is het goed te vermelden dat deze tekst vrijwel overal de Amrita-bindu Upanishad wordt genoemd. Wat Deussen de Amrita-bindu Upanishad noemt, heet elders Amrita-nada Upanishad – met dank aan Philip Renard voor deze verheldering.

Voor het Advaita Centrum geeft Pia de Blok in de eerste helft van 2011 een nieuwe cursus 'Onbeperkt ontspannen voor jongeren met inzicht in non-dualiteit', voor jongerenwerkers, yogadocenten, ouders e.a. geinteresseerden. Op drie zaterdagochtenden van 10.30-13.30 uur. Data: 29 januari, 5 maart en 2 april, 2011. Zie de website  Bijscholing Onbeperkt Ontspannen Voorjaar 2011 en www.a-dvaita.net.

*

Nieuw op de website


Spirituele Weg-Klassieke teksten
Lalla

Downloads - Opnamen 2010 aanvulling satsangs
2010-11-10 Oplossen
2010-11-03 Het transcendente


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod