2011/01 Blijf in het Licht dat geen tegenstelling kent tussen licht en donker


 
Jaargang 12 nr. 1 (9 januari 2011)
12-1_kaarsen
Tekst

Uit een gesprek op 15 december 2010 - Advaita Centrum, Gouda

Het is van het grootste belang om een onderscheid te maken tussen dat wat vergankelijk is en dat wat onvergankelijk is. Het kalenderjaar loopt naar zijn einde toe. Er is weer een jaar voorbij. De activiteiten hier stoppen langzamerhand. Mensen kijken aan het eind van het jaar terug en dan zeggen ze: de tijd vliegt. Alle dingen die belangrijk voor je waren zijn voorbij. Maar hoe zit het met jezelf? Na oudjaar is er een nieuw jaar en dan gaat, zo is het idee, het leven weer op de oude manier verder. Hoe lang? Dat weet je eigenlijk niet.
Maar hoe zit het met jezelf? Dat blijft dus de meest centrale vraag. Hoe zit het met jezelf. Voor zover je zelf in die vergankelijkheid zit, zeg je: ja, ik ben vergankelijk. Maar meteen is er ook een ander facet dat er bovenuit gaat, net zoals bij het einde van het jaar. Zelf ga je uit boven het kalenderjaar dat aan z'n eind komt.
Als je dit doorhebt van jezelf, zie je dus dat de tijd alleen te maken heeft met de verschijnselen. Dat er in je zelfzijn zélf geen tijd te vinden is. Als vormen verdwijnen, verdwijnt niet datgene waarin die vormen aanwezig zijn en dat is die sfeer waarin je zelf bent.
Dat inzicht kan er komen. Soms moet er iets hards voor gebeuren, moeten er zware dingen gebeuren, bijvoorbeeld dat je werkelijk geconfronteerd wordt met je levenseinde. Maar het kan ook zomaar - wanneer je terugkeert naar jezelf, waarin je direct kunt vaststellen: hier is geen tijd.

We hebben het vaker gehad over die grondeloosheid van de oorsprong, van de totale openheid, de grondeloosheid waarbij er niets meer is om aan vast te houden en er ook geen zelf dat iets zou willen vasthouden. Die realisatie van die grondeloze openheid maakt de wereld in de tijd zo betrekkelijk, omdat duidelijk is dat er niets anders is dan die grondeloze openheid waarin je zelf aanwezig bent, waarin je zelf aanwezig bent op dezelfde wijze: als openheid zonder vormen.
Wanneer je een beetje aanwezig kunt zijn in die grote ruimte - wees daar nog helderder en zie waar het nog niet helemaal open is, waar nog bepaalde identificaties zitten. Blijf in die openheid en je merkt dat die laatste identificaties oplossen.
In principe hebben jullie die kennis. Daarin zit de zelfstandigheid.

Wat is de enige authentieke ervaring? Dat is toch die van het oorspronkelijke, waar alles zijn bron heeft en één is? Elke ervaring die een vorm heeft is geconditioneerd. Daarin zitten allerlei vormen die je hebt aangeleerd en dat is niet authentiek. Ga kijken wat je authentieke zelf wél is.

Kan de weg ook intens verdriet zijn?

Ja, natuurlijk. Alles kan een weg zijn naar dat authentieke. Wanneer je dus die ervaring hebt in de authentieke zin van verdriet of liefde, dan zul je daarin verder moeten gaan. En dan zul je merken dat er eerst nog allerlei elementen bij zitten op persoonlijk vlak. Maar wanneer je doorgaat naar de essentie daarvan, maar dan ook totaal, dan zie je dat alles opklaart.

Hoe eerder je beseft dat alles altijd al goed was, des te beter. Dat is dan ook zo'n beetje de laatste formulering die mogelijk is. Ervaar dat er die Goedheid is, voorafgaand aan elke scheiding ook die van goedheid of slechtheid, voorafgaand aan verdriet en vreugde, en dat die er altijd al was op een totaal open wijze. Dat is dus iets wat niet in te passen is in de tijd, want het bevindt zich voorafgaande aan de tijd.

Blijf daarbij, blijf daarbij.

Douwe

*

Bericht van Douwe

Dit was gericht en werd voorgelezen aan de mensen die op de retraitemiddag van 28 december aanwezig waren, maar het geldt nu voor iedereen.

Laat dit een dag zijn van vreugde,
Van diepe vreugde in de zijnservaring een te zijn in vrijheid.

Daarin zit ook de vrijheid van hechtingen aan het vergankelijke lichaam.
Het lichaam heeft zijn eigen gesteldheid en wetmatigheden.
Ook bij mij is er zo’n lichaam met zware genetische bepaling.
Het lichaam is en blijft een wonder en daarin is de incarnatie.
Toch; ik ben vrij van het lichaam, jullie zijn vrij van het lichaam.
Daarom kan het lichamelijke leven op vrije wijze doorgaan totdat de incarnatie lang genoeg heeft geduurd.

Niets mist, alles is er, en daarom is er geen verlangen.
Ik ben en alles is er als universele eenheid, en daarom is er geen vasthouden.
Er is niets anders en daarom is er geen afweer.
Alles is compleet in de ene non-dualiteit.

Niemand en niets kan je van deze open eenheid afhouden, en daarom ben je zelfstandig.
Dat is een bewuste zelf-standigheid zonder enige beperking, zonder conditie; grondeloze openheid.

De vele brieven, kaarten en e-mails laten dit ook zien. Daar ben ik erg blij om. De gezamenlijkheid van de realisatie betekent een grote vreugde. De daarin uitstralende liefde is prachtig.

Dus laat dit een dag van vreugde, liefde en vrijheid zijn.
Ik ben er bij.
Douwe

*

Verslag van de Stiltemiddag

Voor de mensen die aanwezig waren op de bijeenkomst dinsdagmiddag 28 december voelde het inderdaad alsof Douwe erbij was.
Nadat Willem de brief had voorgelezen, luisterden we naar een opname van een Zelfmeditatie (zie op de website de downloads van 2002).
Terwijl we Douwe zijn instructies op de bandopname volgen, breiden we onze aandacht uit naar de binnenwereld. In eerste instantie is dat het gevoel van het lichaam en de adem. Steeds meer worden we ons bewust van onszelf. Geleidelijk aan ervaren we de diepte van het Zelfzijn: oneindig bewust-Zijn dat vooraf gaat aan alle vormen.
‘Besef dat je Jezelf bent en dat alles daarin aanwezig is’, zegt Douwe op de band.
De meditatie brengt de groep naar een diepe stilte, waar dan soms op een onmiskenbare manier ook een gevoel van Douwe zijn aanwezigheid in verschijnt.

‘Dat was het ongeveer wel, weer’ zei Douwe op het bandje aan het eind van de meditatie.
En beland in dat gebied van ons Zelf, van de onderliggende stilte is het een vreugde om elkaar te zien. Sommige mensen hebben in de loop van jaren elkaar zo vaak getroffen in het Advaita Centrum.

We hebben nog een stilteperiode, eveneens ingeleid door een opname van Douwe en tenslotte is er nog een hapje en een drankje.
Nee, aan die stilte hoeft niets toegevoegd, alles is vervuld. Dat met een groep samen beleven, maakt het sterk en intens. Als we dat bewust ervaren, kunnen we openlaten hoe het dan ook verder gaat.
Patricia

*

Mededelingen

Laatste bericht
Aanstaande woensdagavond was de eerste satsang van 2011 gepland. Douwe wil deze laten doorgaan, met vooral stilte: van 19.30 – 21.00 uur.

Bericht over Douwe
Het gezwel dat op de rand van slokdarm en maag zit moet weg. Douwe kan niet meer eten en heeft nu sondevoeding. Dit laatste werkt gelukkig goed; hij is alweer wat aangekomen.
De artsen stellen chemo- en radiotherapie voor gevolgd door een operatie, omdat dit geheel het beste resultaat geeft. Dat houdt in 5 weken elke dag bestralen en 1x per week chemo. De chemo is niet erg zwaar, alleen ter ondersteuning van de bestraling. Vijf à zes weken na deze behandeling zou de operatie zijn.
Douwe’s voorkeur gaat uit om na de eerste fase een onderzoek te hebben en daarna te kijken wat de opties zijn zonder te laten opereren.
Hij vertelde dat hij bezig was te vertrekken, maar dat de belangstelling en liefde van zoveel mensen hem de andere kant lieten zien. Daarom werkt hij nu positief mee ‘aan de krachten die er zijn om de incarnatie voorlopig te laten doorgaan.'
Het is heel mooi om te zien dat Douwe Openheid zelf is en daarin praktisch gezien meegolft met de flow.

Pia

*

Eventuele e-mails voor Douwe kunnen worden gestuurd naar Willem Steetskamp, voorzitter van het bestuur.
Voor post aan Douwe, zijn adres is: Graaf Florisweg 101 2805 AH Gouda.?
Douwe ontvangt de best mogelijke hulp. Goedbedoelde adviezen zijn daarom niet nodig. De beste manier om hem te steunen is door zelf in Licht en Liefde aanwezig te zijn.?
Het bestuur

Het is de bedoeling dat er af en toe nog een Advaita Post verschijnt met nieuws over de ontwikkelingen, maar ook met teksten. Redactie: Patricia, Pia en Willem?
De meditatie en yogacursus op de maandagavonden en de bijscholing pranayama gaan niet door, willen de mensen die daar aan deelnemen en nog geen bericht hebben gehad zich in verbinding stellen met Patricia.

Retraite Schiermonnikoog.
Wegens ziekte van Douwe moest de retraite van 4 – 11 februari op Schiermonnikoog worden geannuleerd. Een aantal mensen die zich hadden aangemeld voor verblijf in ‘De Aude Schuele’ willen deze week  – tegen gereduceerde prijs – toch daar logeren. Ook anderen die hiervoor voelen kunnen zich aanmelden, er zijn zeker nog enkele tweepersoonskamers vrij en misschien een 1 persoonskamer. Het is een groot gebouw midden in het dorp met 6 slaapkamers, een heel grote woonkamer en dito woonkeuken. De prijs  voor verblijf van 4 – 11 februari is nu voor een 1 persoonskamer 100 Euro, voor een tweepersoonskamer 150 Euro (dus 75 Euro p.p.) Uiteraard is hier geen retraite-programma aan verbonden. Meer informatie en aanmelding z.s.m. bij Marco van der Bas.

Voor het Advaita Centrum geeft Pia de Blok in de eerste helft van 2011 een nieuwe cursus 'Onbeperkt ontspannen voor jongeren met inzicht in non-dualiteit', voor jongerenwerkers, yogadocenten, ouders e.a. geïnteresseerden. Op drie zaterdagochtenden van 10.30-13.30 uur. Data: 29 januari, 5 maart en 2 april, 2011. Zie de website  Bijscholing Onbeperkt Ontspannen Voorjaar 2011 en www.a-dvaita.net.

*
Iedereen een openbrekend Licht gewenst in 2011,
Douwe Tiemersma

*

Kalender
9 januari 10.00-12.30 Yoga en non-dualiteit Willie
11 januari 19.30-21.00 Advaita-avond/satsang Douwe
21 januari 10.00 Stiltedag Anke
21 januari 20.00-22.00 Stilte-avond Odile
29 januari 10.30-13.30 Onbeperkt ontspannen (1) Pia


Tot nader bericht zijn er wegens ziekte verder geen activiteiten die door Douwe gegeven worden.

In Brugge, Leuven en Noordwolde (Groningen) zijn regelmatig bijeenkomsten zonder Douwe van mensen die zich betrokken voelen bij zijn benadering. Zie voor informatie:
W: Vlaanderen-Brugge, E: mailadres advaitagroep Brugge, T 0486 976569, W:  Groningen, E: mailadres advaitagroep Groningen, T: 050-3015069 en
W: Vlaanderen-Leuven, E: mailadres advaitagroep Leuven, T: 016-400377.

Verder zijn er de bijeenkomsten van de diverse thematische werkgroepen. Voor informatie hierover zie de Activiteiten van de werkgroepen onder Studie en Praktijk.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod