2011/02 In het echte begrijpen gaan alle niveaus van zijn-bewustzijn op in de grondeloze openheid

Jaargang 12 nr. 3 ( 26 februari 2011)
12-3_zeepbellen
Je leventje en jijzelf: een zeepbel en de ruimte


Stilte ben ik
zonder vorm,
zonder tijd,
zonder conditie,
voorafgaand aan dit alles.

Stilte ben ik
elke vorm,
de voortgang van de tijd,
het innerlijk van de condities,
de oorsprong en ware aard van dit alles.

Stilte ben ik,
vrij en
alles, iedereen.
En dat: zonder woorden.
En dat: geldend voor iedereen.

*

Tekst - over begrijpen en zijn

Uit een gesprek met Douwe Tiemersma, 26 september 2010, Retraitedag Advaita Centrum Gouda.

Uitgaande van het gewone leven heeft het zelfzijn een grote diepte. Alle niveaus waar we het over gehad hebben, spelen een rol in het alledaagse leven. Mensen zijn zich echter van veel van die niveaus niet bewust en daarom definiëren ze hun leven, hun bestaan en de wereld op een beperkte en platte wijze. Maar natuurlijk zijn al die niveaus altijd aanwezig. Je bent daarin altijd al jezelf. En dat zelf is ook altijd al de oorsprong van alles.

Bekijk dit maar eens op het punt van het begrijpen. Als je in het alledaagse leven zegt ‘ik heb iets begrepen’, wat bedoel je dan? Dat betekent niet alleen dat je informatie hebt verwerkt, maar vooral dat je een zijnsbegrip hebt verworven van iets. Begrijpen is je iets "eigen" maken. Je ervaart dat iets van buiten komt, dat word je dan ”eigen” en dan zeg je ‘ik heb het begrepen’.
Begrijpen heeft dus te maken met je eigen zelfzijn en dat is niet op het niveau van de woorden. Begrijpen is een duidelijk zien en inzien, maar het is niet een inzien als een getuige die iets op afstand ziet. Nee, het is een hogere vorm van direct inzicht waarin jezelf betrokken bent, het gaat altijd om zelfkennis. In de eigen sfeer gaan de zaken ophelderen. Wanneer dat de Essentie betreft is dat zijnsinzicht meteen de realisatie.

Meestal vindt het begrijpen op een lager niveau plaats en heeft dan te maken met een beperkte zijnssfeer waarin je een bepaald stuk kennis kunt inpassen. In je eigen zijnssfeer hoort het ene wat je hebt begrepen op dit niveau en het andere op een ander niveau. Als je werkelijk zo terugkeert in de sfeer van je zijnservaring, leer je duidelijker kijken en ga je de dingen herkennen en begrijpen vanuit een steeds grotere diepte.

Als het gaat om het niveau van het uiteindelijke begrijpen, ja, dan zal dat bewust-zijn zo vervluchtigen wat betreft vormen en kwaliteiten, dat eigenlijk elk woord teveel is. Je kunt dan zelf niet eens meer zeggen dat het een begrijpen op zijnsniveau is. Het bewustzijn en het zijn komen samen en dan kun je helemaal niet meer zeggen ‘ik heb (me) iets gerealiseerd’. Nee, alles is opgelost. Zo'n woord als realisatie is al te veel, want met een woord komt meteen een wereld van denken: wie of wat realiseert zich nu iets?

Wat je kunt zeggen is dat bij de verlichting of bevrijding al die werelden en al die niveaus ineens doorzichtig worden in hun betrekkelijkheid. Ze zijn opgenomen in de grondeloze openheid en alle zwaarte en alle grenzen vallen weg.
Dat geldt ook voor je zelfzijn.

Douwe

*

Mededelingen

Bericht over Douwe
De behandeling die Douwe krijgt met chemotherapie en bestraling gaat door tot begin maart. De weken daarna zal het effect van die behandeling nog doorwerken. Begin april kan iets meer gezegd worden over hoe het daarna zal gaan. Douwe heeft nog steeds sondevoeding. Hij voelt de effecten van de behandeling nu zwaarder worden, maar primair is er de openheid waarin alles zich afspeelt: dit gaat samen.

Douwe kan post ontvangen op zijn huisadres; Graaf Florisweg 101, 2805 AH Gouda.
E-mails voor Douwe kunnen worden gestuurd naar Willem Steetskamp, voorzitter van het bestuur. Hij stuurt deze door.
Dringende vragen aan Douwe kunnen het best gericht worden aan Pia de Blok die ze weer doorgeeft aan Douwe.

Douwe schrijft geen bedankjes, maar alle kaarten, bloemen, licht en liefde die worden gestuurd "zijn hartverwarmend".

Stichting  Openheid  zal dit jaar geen zomer-retraites op Schiermonnikoog organiseren. Als Douwe in de week van 17 – 24 juni toch naar Schier kan gaan, zullen er stilte-bijeenkomsten in de kapel worden gehouden. Rond 1 april kunnen we hierover meer informatie geven. Eventuele verdere activiteiten op Schier die door anderen worden georganiseerd, vallen dus niet onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Openheid.

Waarschijnlijk eind maart verschijnt er een nieuw boek van Douwe bij Uitgeverij Advaita:


Chakrayoga - ervaringskenis en bevrijding van levensenergieën en lichamen
288 pagina's
Prijs: € 34.50
ISBN 9789077194089

Chakrayoga

Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën. De bevrijdingsweg van het onmiddellijke inzicht in het eigen vrij-zijn blijkt vaak moeilijk te zijn. Je blijft gemakkelijk vastzitten in spanningen, emoties, verlangens, hechtingen en andere energieën. Bij deze taaie identificatie kan een tijdelijke beoefening van energetische yoga met een helder bewustzijn behulpzaam zijn.
Het eerste doel van dit boek is de lezer door eigen ervaring inzicht te geven in de verschillende levensenergieën en in de diverse lichamen die bij deze energieën aansluiten. De tweede doelstelling is de energieën te zuiveren, te helen en oneindig te laten ontplooien. Beide dragen bij aan het belangrijkste doel: de realisatie van de eenheid en vrijheid van het zelfzijn.
Dit boek geeft een hedendaagse aanpak van de tantristische chakrayoga door de cultureel bepaalde voorstellingen en rituelen terzijde te laten en te blijven bij de eigen actuele ervaring van waar het in de tantra werkelijk om gaat.

Op woensdagavond 16 maart zal er vanaf 20.00 uur in het Advaita Centrum een open bijeenkomst worden gehouden. Er zal een gedeelte van een satsang met Douwe (op cd) worden gedraaid. Daarna stilte en meditatie. Bij voldoende belangstelling zullen er vaker dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Allen hartelijk welkom. De entree bedraagt 5 euro. 

De Advaitadag in Brugge van 26 maart gaat niet door.

Op 27 maart is er weer een Stiltedag in het Centrum. Opgave vooraf niet nodig.

In Gent start een Advaitagroep die elke tweede donderdag van de maand bijeenkomt van 19.00 tot 21.00 bij Jacques Back, Groot-Brittanniëlaan 42, 9000 Gent; gsm 0746 89 65 04. De eerste bijeenkomst is op donderdag 10 maart. Ook voor deze groep geldt een duidelijke opzet. Iedere belangstellende is welkom. Graag vooraf een seintje.

De hieronder vermelde titels ontbreken nog uit de bibliotheek van het Advaita Centrum. Een vriendelijk verzoek deze weer te retourneren, evenals de boeken die langer dan een maand zijn uitgeleend.

Ramesh Balsekar : Bewustzijn spreekt;
Jean Klein, Wie ben ik?
Ramana Maharsi: A pictorial biography;
Osho: Priesters en politici;
Osho: Tantra, spirituality and sex;
Osho: Yoga, the alpha and the omega;
Daniel Goleman: Emotionele genezing;
Robert Powell: The essential teaching of Jesus;
Gert de Graaf: De zee die denkt, video.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Jacobsz Rosier, tel. 0182-786218

Nieuw op de website

Achtergrond - Douwe Tiemersma - Alle artikelen -de teksten van de laatste jaren:

'Vele wegen, een bergtop?', in: OHM-Vani 12 nr. 1 (januari/maart 2006), p. 25-27
'Dat ben Jij?: Wat is Dat?, InZicht. Wegen van radicaal zelfonderzoek 9 nr. 1 (febr. 2007), 28-32
‘Naastenliefde en advaita’, OHM-Vani 13 nr. 1 (jan./maart 2007), p. 21-23
‘Mediteren kun je leren’. OHM-Vani 14 nr. 2 (april/juni 2008), p. 32-34
‘Cannabisverslaving bij jongeren’, interview door Pia de Blok, Ayurveda Actueel nr.3 (2008), p. 22-24
'Opvoeden' - interview, InZicht. Wegen van radicaal zelfonderzoek 10 nr. 4 (nov. 2008), p. 4-8
‘De eenvoudige grondslag van pranayama’. Tijdschrift voor Yoga 20 nr. 1 (maart 2009),p. 33-35
‘Non-dualiteit is de oneindige eenheid’, interview door Ewald Wagenaar, Koorddanser 26 nr. 261 (maart 2009), p. 4-5
‘Spiritualiteit: bewuste verruiming en transformatie’, Koorddanser 26 nr. 263 (mei 2009), p. 13
‘De relatie tussen leraar en leerling’, interview door Pia de Blok, Inzicht 11 nr. 2 (mei 2009), p. 24-26
‘Liefde: jezelf loslaten en samengaan’, Koorddanser 26 nr. 264 (juni 2009), p. 10
‘Oost en West – traditie, moderniteit en openheid’, InZicht 11 nr. 3 (september 2009), p. 4-9
‘De relevantie van de Indiase filosofie voor de westerse lichaam-geest problematiek’, Filosofie 19 nr. 5 (okt./nov. 2009, p. 36-40
‘Douwe Tiemersma gaat uit van non-dualiteit’, interview door Jacques Kraaijeveld, Europoortkringen 48, december 2009, p. 52-53
‘Kennis en bevrijding van liefde’, InZicht 12 nr. 2 (mei 2010), p. 22-25
‘Het yoga-onderricht’, Tijdschrift voor Yoga 21 nr. 4 (december 2010),p. 152-155

Jongeren
- Voor een verslag van de projectgroep jongeren zie de website Verslag projectgroep jongeren 2010.
- Een link naar de website voor de grootste ouders-community van Nederland: Website Ouders Online ivm ontspanning.

Kalender
5 maart 10.30 - 13.30 Onbeperkt ontspannen (2) Pia
6 maart 10.00 - 12.30 Werkgroep Yoga en non-dualiteit Willie
16 maart 20.00 Open Bijeenkomst  
18 maart 20.00 - 22.00 Stilte avond Odile
25 maart 10.00 Bijscholing Pranayama Willie
27 maart 10.00 Stiltedag Anke
28 maart 19.30 - 20.45 Hatha-Yoga cursus Marjo
28 maart 21.00 - 22.15 Meditatie cursus Odile


Tot nader bericht zijn er wegens ziekte geen activiteiten die door Douwe geleid worden.

In Gent, Brugge, Leuven en Noordwolde (Groningen) zijn regelmatig bijeenkomsten zonder Douwe van mensen die zich betrokken voelen bij zijn benadering.
Zie voor informatie:
W: Vlaanderen-Brugge, E: advaitagroepbrugge, T 0486 976569
W: Vlaanderen-Leuven, E: advaitagroepleuven, T: 016-400377
W: Vlaanderen-Gent, E:  advaitagroepgent, T: 0746 89 65 04
W:  Groningen, E: advaitagroepgroningen, T: 050-3015069

Colofon
Redactie: Patricia, Pia, Willem
Teksten en eindredactie: Douwe


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod