2011/04 Als je ontspannen in je eigen zelfzijn zakt, verdwijnt de zorg voor jezelf en bestaan er geen geboorte en dood en geen tweeheid

Jaargang 12 nr. 6 (22 April 2011)
 
 
12-6_bloesems
Als je geniet van het voorjaar: geniet je dan eens te barsten


*

Vreugde ben ik,
oneindige gelukzaligheid
zonder condities.

Dit is mijn bewust-zijn, het genieten
zonder afstand, zonder grenzen, maar ook
de herkenning dat ik vrij ben
zelfs van deze universele ananda.


*

Tekst


Sterven en rouwen - het non-dualistische perspectief  (2)
Uitwerking van de inleiding voor Zuylen Uitvaartverzorging, Breda, 18 januari 2009

De menselijke situatie is dus tragisch. Altijd duikt weer het conflict op tussen het besef en het verlangen oneindig te zijn en de ervaring van beperking, aftakeling en sterven. Dagelijks uit dit conflict zich in allerlei vormen. Het is een dramatische toestand met veel lijden.
Voor een oplossing van het conflict kunnen we mensen raadplegen die vlak voor de dood staan. In deze situatie is een reflectie op de aard van het eigen bestaan haast onvermijdelijk, doordat allerlei vanzelfsprekendheden wegvallen. Het wegvallen van allerlei aspecten van het eigen bestaan betekent een verandering van de ervaring van dit bestaan. Bij het afscheid nemen wordt alles wat met het leven te maken heeft steeds meer betrekkelijk. Wat blijft over? Dan zit je dus op een heel diep niveau waarin het gaat om de meest wezenlijke zaken: jezelf als individueel en eindig mens als zodanig. We zagen al de dualistische structuur van het leven vanuit een ik-centrum gericht op de wereld, met het verlangen en de angst, met het fundamentele conflict. Deze structuur gaat bij het sterven wegvallen. Als het goed is, is er een overgave, een totaal loslaten van het oude bestaan, en een bewustzijn van wat overblijft. Dan wordt duidelijk dat je niet gebonden bent aan de vooronderstelling een eindig persoon te zijn en dat je daardoor niet bepaald wordt door het fundamentele conflict.
Dat is iets wat ook in een goede spirituele ontwikkeling zonder fysiek sterven vroeg of laat plaatsvindt. Er is een terugkeer naar je eigen centrum en een ontspanning.  Hoe meer je terugkeert, des te groter wordt de ontspanning, want spanning heeft te maken met de relatie met de buitenwereld waarin je allerlei dingen wilt en verlangt. Als je die gerichtheid met ik-spanning terug laat keren in de bron van jezelf, zet de ontspanning zich zo diep door dat je in je centrum vrij komt. De laatste spanning van de ego-persoon verdwijnt. Zo komt in de eigen ervaring het eigen bestaan volledig open. Die krachten die eerst verknoopt waren in je centrum komen vrij. Het doet vreemd aan: je gaat naar binnen toe en je komt steeds meer open. Vaak wordt er kritiek gegeven op mensen die een meditatieve spiritualiteit volgen: dat zijn mensen die naar binnen gaan en die niets meer willen weten van het leven … Nee, helemaal niet: want hoe meer je naar binnen gaat en loslaat, des te opener je wordt voor alles en iedereen. Eerst is het ‘ik’ het allerbelangrijkste met zijn ik-zorg. Hoe meer je naar binnen gaat, des te meer ontspanning ontstaat, des te meer laat je je ik-zorg los en des te meer kom je open. De ruimte wordt groter, grenzen verdwijnen. Het gevoelsmatig aspect van dit proces is liefde. In die beweging accepteer je de ander en het andere volledig in het eigen zelfzijn, terwijl je ontdekt dat dit zelfzijn niet verschillend is van jezelf. Die liefdevolle opening betekent een uitbarsting van energie. Waarom? Omdat de energie niet meer wordt vastgehouden in een ik-centrum. Iedereen vindt het prachtig wanneer die energie vrijkomt. Iedereen herkent dit, omdat het weten er altijd al was: hier gaat het om. In het gewone leven overheerste de ik-beperking, maar iedereen wist het. Als dat in een spirituele ontwikkeling duidelijk wordt, is er ook vreugde. Die vreugde is er ook bij het sterven, voor zover je vrij komt tot non-dualiteit.

Die ongescheidenheid van bewust-zijn en liefde is eigenlijk een heel natuurlijke toestand. Het is  de ontspanning van het zelfzijn. Als je ontspannen diep in je eigen zelfzijn zakt, verdwijnt de zorg voor jezelf. In de ander kun je dezelfde diepte ervaren. In die sfeer van herkenning bestaat geen geboorte en dood en geen tweeheid. De angel is uit het sterven verdwenen. De angst voor de dood is er niet meer. Het vastzitten in de structuur van de persoon die beperkt denkt te zijn, is er niet meer. Het fundamentele conflict en het daarmee verbonden lijden is er niet meer. Deze oneindige non-dualiteit kan direct worden herkend. Bij het sterven is er een grote kans dit direct te herkennen.

Mededelingen


Bericht over Douwe
Er is nog steeds een snel optredende vermoeidheid, maar het helingsproces gaat op een goede wijze verder.
Op 27 april en op 25 mei zijn er satsangavonden met Douwe.

Op 11 mei is er een open Advaita-avond in het Centrum zonder Douwe. Na het beluisteren van een gedeelte van een Satsang door Douwe (op cd) zal er stilte en meditatie zijn. Aanvang 20.00 uur.

De Stilteweek van 17 – 24 juni zal worden begeleid door Douwe. De opzet zal ongeveer dezelfde zijn als de vorige keren – zie Retraiteweken ook voor de opgave voor deelname.

In het tijdschrift Vruchtbare AardeInspiratiebron voor levenskunstenaars / Een driemaandelijkse uitnodiging tot blikverruiming (Lente 2011) werd een tekst opgenomen uit Non-dualiteit – de grondeloze openheid. Onder de titel ‘Lopen op een bospad met licht’ volgen er stukken uit §2.2 met vroegere spirituele ervaringen. Een ervan is de volgende.

Zo herinner ik mij uit de kindertijd het licht dat een poort was naar een oneindige sfeer van licht: het licht dat door een bovenraampje in de wc een vlak op de muur maakte, maar ook overal waar het zonlicht op me af kwam, in de kinderwagen, bij het rennen naar het licht op straat, bij het zien van het zonlicht op het water,
bij het lopen op een bospad met licht. De scheiding ik en licht viel steeds zomaar weg. Er was een oplossen in licht en dan was er alleen maar licht of niets meer.

Dit alles om de lezer iets ervan in zichzelf te laten herkennen.

Kalender
27 april 19.30 - 21.30 Advaita-avond / satsang Douwe
8 mei 10.00 - 12.30 Werkgroep Yoga en Non-dualiteit Willie
11 mei 20.00 Open Advaita avond  
16 mei 19.30 - 20.45 Hatha-Yoga cursus Marjo
16 mei 21.00 - 22.15 Meditatie cursus Odile
25 mei 20.00 Advaita-avond / satsang Douwe
17-24 juni 18.00 Stilte-week Schiermonnikoog Douwe


In Gent, Brugge, Leuven en Noordwolde (Groningen) zijn regelmatig bijeenkomsten zonder Douwe van mensen die zich betrokken voelen bij zijn benadering.
Zie voor informatie:
W: Vlaanderen-Brugge, E: advaitagroepbrugge, T 0486 976569
W: Vlaanderen-Leuven, E: advaitagroepleuven, T: 016-400377
W: Vlaanderen-Gent, E:  advaitagroepgent, T: 0746 89 65 04
W:  Groningen, E: advaitagroepgroningen, T: 050-3015069

Colofon
Redactie: Patricia, Pia, Willem
Teksten en eindredactie: Douwe


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod