2011/11 In de grote ruimte van je bewust-zijn lossen verkrampte energieën vanzelf op

 

Jaargang 12 nr. 18 (11 november)

12-18 dagdromen
 

Dagdromen is positief door zijn ontspanning;
als het zich maar doorzet tot universele ontspanning in helderheid.


 

Zijnservaring van non-dualiteit


In de vorige Advaita Post werd gevraagd naar beschrijvingen van eigen ervaringen van non-dualiteit. Deze beschrijvingen kunnen vergelijkbare ervaringen bij anderen bewust laten worden. Ze kunnen inspireren en verwijzen naar een instelling waarbij deze ervaringen heel natuurlijk zijn.
Het is hierbij belangrijk te beseffen wat de aard van deze ervaringen is. Deze ‘ervaringen’ zijn meer dan ervaringen van jezelf als een persoon die je je herinnert. Voor zover het gaat om herinneringen, zit je op psychologisch terrein en zitten de ‘ervaringen’ tussen je oren. Nee, het zijn ervaringen van je actuele eigen zijnswijze, van je eigen werkelijkheid die niet duaal is. Zij gaan ver uit boven het psychologische perspectief. In die werkelijk ga je niet alles reduceren tot een psychologisch verschijnsel.
Elke keer dat je de neiging hebt je non-dualiteitservaring als een herinnering te interpreteren, doe je er goed aan om te beseffen dat de inhoud de blijvende aard van je werkelijkheid laat zien, het fundamentele karakter van de werkelijkheid. Blijf daar bij, net zolang totdat die non-duale werkelijkheid de meest natuurlijke en stabiele werkelijkheid is geworden.
 
Hieronder volgen een tweetal beschrijvingen. Zij staan nu op de website onder Teksten Betrokkenen.

Als je in dit verband ook iets kunt en wilt schrijven, zou het mooi zijn je tekst op te sturen en op deze wijze hem voor anderen nuttig te maken (secretariaat@advaitacentrum.nl).

In verband met meditatie
Op het eind van de laatste meditatie op Schier (vrijdagochtend) stelde ik vast dat ik echt en letterlijk iedereen was waar ik naar keek.
Deze 'toestand' duurde de tijd dat ik in de kapel was en ook nog onderweg naar mijn logeerkamer. Terug op mijn kamer begon het heel geleidelijk af te nemen. Toen ik op de boot was, was het nog slechts een herinnering.
Momenteel kan ik me eigenlijk nog nauwelijks voorstellen hoe het was. Het lijkt enkel nog een herinnering van een droom. Maar ik weet wel heel zeker dat het echt en concreet is.
Het was heel zacht, heel natuurlijk, en toch ook ongelooflijk ongewoon.
Niets spectaculairs.
Wel aangenaam, omdat ik me bevrijd voelde van de gevangenis die mijn lichaam tot dan was geweest (en nu opnieuw geworden is, alhoewel ik dit nu niet zo aanvoel).
Hoewel, dit gevoel van bevrijd zijn was eigenlijk meer een gedachte dan een vaststelling. Het was een soort verblijdende conclusie.
In het gevoel zelf was er geloof ik meer iets van aangename, zachte verwondering.
Zachtheid.
Werkelijkheid.
 
 
Buitenmeditatie
Toen ik een paar jaar terug op retraite was in Schier had ik ‘mijn’ meest tastbare zijnservaring van non-dualiteit. Ik zat 's morgens in de duinen bij de meditatie en de zon kwam op. Plots was de zon in mijn buik, zo tastbaar als wat. Het was warm en goed en vredig.
Daarna heb ik er nog vaak naar verlangd, maar het is niet meer teruggekomen. Alleen is het mij bijgebleven als een ware, voelbare ervaring.

Tekst satsang


Uit een gesprek met Douwe Tiemersma te Brugge, 29 oktober 2011
Aantekeningen van Danny
 
De drukte verdwijnt en de stille helderheid van bewust-zijn keert terug. Maak die overgang bewust mee. Dan kun je altijd gemakkelijk terugkeren naar die sfeer van stil aanwezig zijn. Je ervaart de verschillende vormen van beperking, maar je weet dan wel hoe je terug moet keren naar jezelf. Het gaat om de overgang van onwetendheid naar wetendheid. Dat is kennis. Voor zoverre je onwetend bent is alles gedetermineerd. Voor zoverre je weet ben je vrij.
 
Voor kennis zul je een ruimer blikveld moeten hebben. Vergroot daarom de ruimte naar achteren, opzij en naar voren. Neem een ruimer standpunt in, zodat jij je leventje kunt zien. Dat standpunt is veel hoger dan het platte vlak waarin je leeft. Als je duidelijkheid wilt hebben over je situatie, moet je een hoger, ruimer standpunt innemen. Zie de horizon als een hele cirkel en open je blik nog verder dan de horizon. Het ik dat in de wereld functioneert, is het centrum van de cirkel. Je stijgt als waarnemer in de lucht en ziet jezelf daar beneden zitten.
 
In eerste instantie is dit een imaginatie-oefening. Maar het gaat om de uiteindelijke realisatie van het onbeperkte oorspronkelijke. Door je dit te realiseren, wordt dit je werkelijkheid. Je zult het wel heel concreet moeten ervaren, wil het realiteit worden. Kun je concreet je lichamelijke gevoelssfeer ervaren? Het zelfzijn is in de eerste plaats een lichamelijk gevoelsmatig zelfzijn. Het is een geheel van energetische verschijnselen zoals tintelingen, stralingen, de ademgolf die doorgaat, enzovoort. Dit zijn gevoelsmatige energieën. Laat deze energetische verschijnselen heel concreet zijn. Merk op dat je de energieën gemakkelijk binnen de vorm van je lichaam als beeld ervaart. Blijf op het standpunt van bewust-zijn alles heel concreet observeren. Je bent zo passief mogelijk aan het registreren. Daardoor vervaagt het mentale lichaamsbeeld van jezelf. Het cognitieve beeld dat je hebt van jezelf verdwijnt. Dan krijgen de energieën de ruimte.De verruiming van je energetische zijn gaat door tot in het oneindige, als je maar rustig alles blijft registreren, heel zacht en open. Je kunt je van dit proces heel bewust zijn. Als de kunstmatige spanning wegvalt, verschijnt de natuurlijke staat. Deze natuurlijke staat is het oneindige zijn. Dat gevoelige zijn strekt zich uit naar alle kanten en is concreet te ervaren. Je lichaam wordt oneindig groot. Er is sprake van een duidelijke zijnservaring van oneindig zijn-bewustzijn.
 
Het uitgangspunt is de alledaagse situatie. Je hebt een materieel lichaam, maar er is een ruimere sfeer van gevoel en bewustzijn aanwezig. Je bent niet je fysieke lichaam, je bent ruimer dan je lichamelijkheid. Als waarnemer kun je intern je lichamelijke situatie ervaren. Maar hoe zit het met jezelf als waarnemer? Wees je bewust van een nog ruimere bewustzijnsruimte. De waarnemer heeft nog een lichaam, ook al is het bijzonder ijl. Je hebt nog een beperkt perspectief. Er is nog steeds een lokalisatie van jezelf op het standpunt van de getuige. Ervaar het heel concreet, anders stopt de ontwikkeling. Vooral als die subtiele situatie vaag is, gebeurt er niets. Die realisatie moet heel concreet gebeuren. Het gaat om heel concrete energetische verschijnselen. Je bent je bewust van de situatie als waarnemer met andere woorden je ervaart jezelf in de oneindige ruimte als waarnemer. Van daaruit kom je als bewust-zijn vrij in oneindige zin. Je kunt dan heel concreet vaststellen dat je oneindig bent. Daardoor wordt het werkelijkheid. Je beseft: zo zit het. Als je het zo concreet ervaart, blijft die ervaring van oneindige eenheid altijd aanwezig.

Blijf in de non-duale sfeer. Het is een oneindig zijn. Alle verschijnselen worden erin opgenomen. Ervaar heel duidelijk de vele niveaus van werkelijkheid. Er is een liefdevol opnemen van alles. Er is geen afweer. Alle verschijnselen komen op in het oneindige zelfzijn. In die sfeer van oneindig liefdevol zelfzijn mag alles er zijn en is het niet verschillend van jezelf. Die oneindigheid van zijn-bewustzijn is overal. Het leven leeft zichzelf in de oneindigheid die je bent. Dat is gelukzaligheid.

Blijf rusten in het oneindige zijn. Zo harmoniseert zich alles. Alles wordt liefdevol opgenomen in de grote ruimte. Alles is inclusief. Daarom dijen de energieën uit. De vorm die de energieën samenhoudt ontspant, waardoor die energieën vrij komen. Voor de meeste mensen is er weerstand bij het totale loslaten. Je moet daarom niet te snel door de vele realiteitsniveaus gaan. Wees je bewust van je ruimere zelfsfeer en accepteer elke verkramping. Na een tijdje zul je merken dat de verkramping vanzelf oplost, als je er maar lang genoeg bij blijft. Wanneer er een verkramping opduikt, blijf dan vanuit je ruimere zelf bij de verkramping tot deze vanzelf oplost. Neem er de tijd voor. Na een zekere tijd lossen die verkrampte energieën vanzelf op in de ruimte.
 
Als je spanning voelt, keer dan steeds terug naar jezelf zodat er weer ontspanning kan zijn.Op een bepaald ogenblik zijn alle zware energieën weg, maar zijn er nog spanningsenergieën op subtielere niveaus aanwezig. Ga hierbij op dezelfde manier tewerk tot alles is opgelost tot op de subtielste niveaus. Blijf daarbij steeds intern bewust en open. Het beperkte, ook al is het ijl, kan niet voortbestaan in een grote ruimte, het lost erin op. In helderheid zie je hoe het doorwerkt op alle niveaus tot in het absolute. Het is een totaal gebeuren. Als je nog één stukje vasthoudt, blijf je gevangen. Als er iets is dat je nog vasthoudt, zul je daar dus bewust van moeten worden, zodat je het kunt loslaten. Het loslaten is het loslaten in het grote geheel dat je bent. Het loslaten is het loslaten van je eigen beperkingen. Het is een bevrijding van jezelf en van de wereld. Je hele wereld is dan bevrijd.

In hoeverre ben je tijdens de pauze in de openheid gebleven? Doorbreek de verenging door steeds opnieuw terug te keren naar die open zijnssfeer. Gebruik eventueel hulpmiddelen. Ben je afgeleid, keer dan terug, telkens opnieuw en opnieuw. Het vereist een heldere en wakkere staat van bewustzijn. Het vraagt zo’n subtiele afstemming, zo’n toewijding, zo’n helderheid. Als het op die manier gebeurd is dit een snelle en directe weg.
 
Het ontdekken van de diepte in jezelf is de mystieke weg naar de openheid zonder vormen. Deze openheid is de meest natuurlijke staat die er is. Je bent zo vrij. Je bent voorbij en in alle vormen. Keer terug naar je eigen zijnservaring, hoe deze er ook is. Daar vind je het. Het is essentieel om daar te blijven. Je bent je bewust van jezelf in de situatie. Vormen lossen op, scheidingen vallen weg. Al het andere is afleiding. Bij afleiding ben je niet open en helder genoeg. Er kan een neiging zijn om bijvoorbeeld met een geluid mee te gaan, maar als je helder genoeg bent ga je er niet in mee. Blijf bewust van je eigen helderheid. Dan is er een bewust worden van jezelf als een nog ruimer bewustzijn. Dat is de motor waardoor het spirituele proces doorgaat.

Bij verwarring, zorgen en twijfels keer je terug naar de open en ruimere zijnssfeer. Dan ontstaat vanzelf helderheid en is het duidelijk wat er moet gebeuren, zonder erover na te denken. Er is geen ik meer die een keuze maakt. Het resultaat van wat anderen als een keuze ervaren, is er direct door inzicht. Er wordt niet gekozen, want er is geen ik-persoon.

Zelf ben je ten diepste vrij van alle condities. Nisargadatta was bij zijn ziekte vrij van de pijn. De pijn was er wel, maar die was niet overheersend. Pijn is geen probleem, omdat die in de open ruimte van jezelf aanwezig is. Het is wel een probleem, als je je verbindt met de vorm (het lichaam). Het is de beperkende identificatie die problemen veroorzaakt.

Als het bewustzijn helemaal open is, is het een blanco bewustzijn als in de diepe droomloze slaap, maar dat zich nu van zichzelf bewust is. Dat is je eigen sfeer en die kun je herkennen.
 
 
 

Mededelingen


Door omstandigheden komt Douwe zondag 20 november niet naar de bijeenkomst van de werkgroep/intervisiegroep Yoga en non-dualiteit. Een deelnemer zal met een voorbeeldles de opgevallen ruimte invullen. Zie Yoga-werkgroep
 
Van de bibliotheekcommissie
De volgende boeken zijn zoek. Mocht iemand nog een of meer van deze boeken hebben, leg ze dan neer in de computerruimte achter de bibliotheek. Dan kan ik ze weer voorzien van een kaartje. Bij voorbaat dank, Odile.
 
ADVAITA
Ramesh Balsekar, Bewustzijn spreekt
Gert de Graaf, De zee die denkt, 1x video
Jean Klein, Wie ben ik?
Ramana Maharshi,  A pictorial biography
Alexander Smit, Interview Radio Gelderland 1+2  cd
Vartman, Satsang met Vartman   1x dvd
HINDOEÏSME
Alexandra Gabrielli, RigVeda
Sri Aurobindo, Licht op yoga
Sri Aurobindo, On him self
OSHO
Osho, Yoga the alpha and the omega
REST
Daniël Goleman, Emotionele genezing
Robert Powell, The essential teaching of Jesus
YOGA
Cheryl Isaacson, Yoga, zo doe je dat
Lynn Marshall, Fit door yoga
Rama Polderman, Yoga en stress
P. Rendel, Over chakra’s
 

Nieuw op de website

Yoga en Meditatie – Bijscholing - Chakrayoga
Toelichting bij Chakrayoga:
1 - Bindubevrijding
2 - Ajnasysteem
3 - Bewustzijn en ajnasysteem
4 - Chakra's en adem
 
Downloads
Satsangs:
2011-10-29 Brugge 2
2011-10-29 Brugge 1
 
Chakrayoga geluidopnames:
2011-11-04 Chakrayoga 3 hart 4
2011-11-04 Chakrayoga 3 hart 3
2011-11-04 Chakrayoga 3 hart 2
2011-11-04 Chakrayoga 3 hart 1
 

Kalender
12 november 10.30 Onbeperkt ontspannen 1 Pia
14 november 19u30 Hathayoga 3 Douwe
14 november 21.00 Meditatie 3 Douwe
16 november 20.00 Advaita-avond / satsang Douwe
18 november 10.00 Stiltedag Anke
20 november 10.30 Yoga en Non-dualiteit Douwe
7 december 20.00 Advaita-avond/satsang Douwe
9 december 10.00 Bijscholing Cakrayoga 4 Douwe

Tenzij anders aangegeven vinden de bijeenkomsten plaats in het Advaitacentrum, Fluwelensingel 53, 2806 CC in Gouda.
 

In Gent, Brugge, Leuven en Noordwolde (Groningen) zijn regelmatig bijeenkomsten zonder Douwe van mensen die zich betrokken voelen bij zijn benadering.
Zie voor informatie:
W: Vlaanderen-Brugge, E: advaitagroepbrugge, T: 0486 97 65 69
W: Vlaanderen-Leuven, E: advaitagroepleuven, T: 016-40 03 77
W: Vlaanderen-Gent, E:  advaitagroepgent, T: 0746 89 65 04
W: Groningen, E: advaitagroepgroningen, T: 050-301 50 69


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod