2012/06 Juist door het wegvallen van de patronen waarin je leeft, wordt je zuivere zelfzijn zichtbaar


Jaargang 13 nr. 12 (14 juni 2012)
 
13-12 stroom

Ik stroom uit over de aarde en ben damp in de ruimte


 
Enkel ‘het Ene’ verlicht het verstand, het intellect en alle zintuigen en hun objecten. Het is slechts een valse notie dat men ‘iemand’ is. Als men het idee koestert dat men een ‘lichaam’ is, dan lijkt het zo te zijn dat het lichaam alles doet: het eet, het drinkt, etc. Dit is Onwetendheid. [verder lezen]
 
Siddharameshwar Maharaj – opgetekend door Nisargadatta Maharaj
 

 
 
Er valt niets over Dat te zeggen
en toch gaan het onderricht door,
gaat de schepping door.
 
De woorden en de schepping zijn duidelijk over Dat,
als je je maar niet laat verleiden
door maya’s sluiers.
 


 
Tekst Satsang

Zolang er in zekere zin een weg is, moet je die wel gaan
 
Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, retraite Schiermonnikoog, 22 juni 2011
 
De retraiteweek vordert al aardig. Misschien merk je dat er een beweging is waarin de zuivering, het ruimer worden en het open komen zich steeds verder ontwikkelen. Wanneer je ’s morgens vroeg op moet staan voor de meditatie, kun je daar best even een weerstand tegen voelen. Maar wanneer je gewoon doorzet, merk je dat er effecten komen. Dat is het principe van yoga: wanneer je dit doet, krijg je de effecten die daarbij horen. Als je het niet doet, krijg je die effecten niet. In het algemeen geldt dat voor iedere spirituele weg. Zolang er in zekere zin nog een weg is, moet je die wel gaan. De meeste mensen hebben wel een idee van hoe het eigenlijk zou moeten zijn, maar ze komen er niet toe om ook zelf in die richting te gaan, ze beoefenen het niet. Dan blijven de problemen. Als die serieuze beoefening er niet is, blijft het gerommel. Wanneer je een klein beetje een besef hebt in welke richting het gaat, komen er zomaar middelen op je pad die je in die richting brengen. Wat het beste werkt kan voor iedereen verschillend zijn. Wees, bijvoorbeeld, zo verstandig om af en toe de trein van je gedachten en activiteiten gedurende de dag te onderbreken. Wanneer je iedere ochtend begint met een kwartiertje staande roeien, zoals we vanmorgen gedaan hebben, dan kan je situatie al sterk veranderen. Je raakt heerlijk open en leeg. Er ontstaat een goede energie, omdat met de uitademing de energie naar beneden gaat. Wanneer je dit vaker doet, kom je echt een stapje verder: er is stabiliteit en helderheid in je eigen energetische sfeer, er zijn geen storende gedachtenpatronen meer. Wanneer je dit ook duidelijk gaat zien, kost het geen moeite meer om in die richting door te blijven gaan. Dat is dan het belangrijkste. Als je dat consequent blijft doen kan die ontwikkeling heel snel gaan.
Nuttig zijn vooral de oefeningen om vaste mentale en lichamelijke patronen te doorbreken. De meeste lichamelijke patronen zijn diep verankerd: de oriëntatie van je lichaam in de ruimte, boven en onder, links en rechts, de afmetingen van je lichaam, de vorm van je lichaam. De yoga-asana’s kunnen behulpzaam zijn om die patronen te doorbreken, vooral wanneer je ze wat langer aanhoudt. Er gaat iets gebeuren wanneer je bijvoorbeeld een paar minuten in een omgekeerde houding blijft, bijvoorbeeld de halve kaarshouding. Je bent gewend dat je voeten beneden zitten. Als ze langere tijd boven zijn gaat dat schema kantelen, eigenlijk is boven dan ook beneden. Je komt vrij van die vaste schema’s en je kunt ervaren dat dit op een dieper lichamelijk-gevoelsmatig vlak vrij komt. Wat boven en beneden, links en rechts, voor en achter is, is niet meer eenduidig. Het denken stopt. Wat blijft er over? Je ervaart jezelf. Het is een zelfgevoel maar ook een zijnsgevoel, een gevoelsmatig zijn. De hele wereld kan kantelen, zodat je niet meer weet wat boven en onder is, maar dat zijnsgevoel blijft. Allerlei patronen kunnen wegvallen, maar dat zijnsgevoel, je zelfzijn, blijft steeds zuiverder over.
Je eigen zijn komt steeds meer vrij van versluieringen, de kosha’s. Je vindt deze leer van de kosha’s al in de oude Upanishaden. De buitenste sluier is die van de materialiteit; daarbinnen zitten de meer vitaal-energetische sluier, de sluier van gevoelsenergieën, emoties, de mentale sluier, de inzichtssluier. Er is dan al heel veel ruimte maar het is nog steeds een sluier die het zuivere zelfzijn versluiert omdat het niet totaal vrij is, omdat er nog condities zijn. Terugkerend naar het zuivere zelfzijn spelen die sluiers steeds minder een rol. Het zuivere zelfzijn is er natuurlijk altijd al, het is al helemaal aanwezig, ook al ervaar je het in omsluiering, maar het gaat om de bewustwording, de realisatie daarvan. Dat is de realisatie van het zelf, van datgene wat je werkelijk bent.
Het is als het pellen van een ui. Als je steeds meer laagjes afpelt, blijft er leegte over. In alle fasen is het zelfzijn het belangrijkste, dus ook in die beperkte vormen van een ego. Dat ego is natuurlijk ook het zelfzijn. Dus het ego is niet alleen maar slecht. Het is het zelfzijn dat versluierd is door die sluiers van het mentale en het gevoelsego. Als die sluiers wegvallen blijft het zuivere zelfzijn over. Daarom  is het zo belangrijk om terug te keren naar je zelfgevoel en hoe meer je terugkeert naar je eigen bron, des te zuiverder is dan het zelfzijn. Die beweging kan doorgaan met behulp van oefeningen als ‘je laten zakken in de oceaan’ of ‘ je steeds langer laten worden’, of ‘steeds meer de lucht ingaan’. Allerlei versluieringen vallen dan weg, compleet met alle zwaarte die er in zit. Wanneer je in de buurt komt van het echte zelfzijn vallen je problemen en trauma’s weg. Wanneer het puur is dan zijn er geen sluiers meer. In dit model van de kosha’s ben je dan in het centrum. Daar ben je jezelf in zuivere zin en komt het helemaal open. Het is natuurlijk ook maar een model, maar het is wel een zinnig model, omdat je er iets van kunt ervaren. Wanneer je met een intern bewustzijn helemaal terugzakt in de ontspanning, merk je dat steeds meer van die lagen wegvallen totdat elke conditionering is verdwenen en het onuitsprekelijke zich volledig manifesteert.
 


 
Mededelingen


Op de SAND-Europe conference in Doorn hield Douwe een toespraak met enkele inzichtsoefeningen met kritiek op het gemakkelijke samenvoegen van Science And Non-Duality (OM=mc2). Er is een video-opname gemaakt en een video-interview gehouden, zodat u nog wel iets ervan zult kunnen zien en horen.
Verder was er de prachtige retraiteweek op Schiermonnikoog. We zijn vooral bezig geweest met de concrete stappen van het terugkeren naar de oorsprong van zelf-zijn. De geluidsopnames komen een dezer dagen op de website.
 
Op 20 juni, 20.00 uur,  is er nog een satsang in Gouda is. Vanaf 31 augustus is er de retraiteweek op Schiermonnikoog.
 


 
ADVAITA YOGALERAREN OPLEIDING
Advaita Centrum, Fluwelensingel 53, 2806 CC Gouda
 
OPEN DAGEN
 
ZONDAG 17 juni en ZATERDAG 30 juni 2012
 
 
Programma
 
09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
 
10.00 – 10.45 uur     Uitleg over de opleiding
 
10.45 – 11.30 uur     Yoga/Pranayamales
 
11.30 – 11.45 uur     Korte pauze
 
11.45 – 12.30 uur     Gesprek met Douwe Tiemersma
 
12.30 – 13.15 uur     Lunchpauze
(lunch zelf meenemen, koffie en thee aanwezig)
 
13.15 – 16.00 uur     Gesprekken en beantwoorden van vragen,
Intake-formulieren invullen,
Intake-gesprekken en Inschrijvingen,
met koffie en thee
 
www.advaitayogalerarenopleiding.nl / www.ayo.nu


 
 
In het kader van het project Jongeren geeft Pia in de herfst 2012 weer een Opleiding/Bijscholing Onbeperkt ontspannen. De lessen zijn op 6 oktober, 3 november en 8 december. Info www.a-dvaita.net - opleiding.
In het kader van hetzelfde project verscheen op YouTube: l'Aventure de Quackje: http://www.youtube.com/watch?v=5yTIlXOwnm4&;feature=youtu.be
 


Nieuw op de website

Klassieke teksten
Siddharameshwar: ‘Ik ben niet het lichaam’, verslag van Nisargadatta

Kennis van non-dualiteit – Literatuur – Samenvattingen
L. Hixon – Wegen naar verlichting

Jongeren - Boekbesprekingen
Bespreking Onbeperkt ontspannen in tijdschrift De Psycholoog
 
Downloads
2012-06-05 Schier 7 Dinsdag ochtend
2012-06-04 Schier 6 Maandag avond
2012-06-04 Schier 5 Maandag ochtend
2012-06-03 Schier 4 Zondagavond
2012-06-02 Schier 3 Zaterdag avond
2012-06-01 Schier 1 Vrijdag avond

Kalender
20 juni 20.00 Advaita avond/satsang Douwe
31 aug - 7 sept 18.00 Retraite Schiermonnikoog Weken
9 september 10.00 Retraitedag Douwe

Tenzij anders aangegeven vinden bovenstaande bijeenkomsten plaats in het Advaitacentrum, Fluwelensingel 53, 2806 CC in Gouda.

Bijeenkomst advaitagroepen
17 juni 11.00 Hellevoetsluis Hellevoetsluis
19 juni 19.30 Leuven Leuven
1 juli 9.30 Brugge Brugge
2 juli 20.00 Amsterdam Amsterdam
8 juli 10.30 Groningen Groningen
12 juli 19.00 Gent Gent
16 sept 10.00 Gouda Gouda


 


 


 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod