2012/10 Eenheid en goedheid worden duidelijk als je je waarnemersstandpunt loslaat

 
Jaargang 13 nr. 17 (4 oktober 2012)
 

 13-17 magritte
 Altijd is er de spiegel: het reflexieve bewustzijn
[Magritte]

 
Nooit alleen
Altijd al een
 


 

Dhan Gopal Mukerji

U bent het Pad
 
U bent het Pad,
En het Doel dat door paden nooit bereikt wordt;
U bent de wetmatige Heer,
Waarin alle wetten zich verliezen
Als rivieren in de zee.
 
Dit, zeg ik, is stilte,
Een terugkeer naar de oorsprong,
Of, beter nog, een terugkeer
Naar de wil van God,
Een terugkeer naar wat blijvend is;
Dit noem ik verlichting,
En dit niet te kennen
Is blindheid dat kwaad veroorzaakt.
 
Maar wanneer je kent
Wat eeuwig hetzelfde is,
Dan heb je je eigen gestalte gevonden
En dat brengt rechtvaardigheid met zich mee.
Rechtvaardigheid is koninklijk
En koninklijkheid is goddelijk
En goddelijkheid is het Pad
Dat uiteindelijk is.
 
Verder lezen: Klassieke teksten
 
 

Positieve geluiden

Er komen niet alleen mails binnen met problemen en vragen, maar ook veel met positieve berichten. Deze werden niet in de Advaita Post opgenomen of op de website gezet, want voor je het weet zit je in een sfeer van reclame voor een eigen bedrijf.

Toch is het misschien goed om eens iets te laten zien van de doorbraken die plaatsvinden, uitsluitend omdat dit stimulerend en inspirerend bij anderen kan werken. Dit zijn twee voorbeelden.
 
“Vanuit die diepte is de wereld
alleen maar een buitenste schil.
Mijn kern
is daar vrij van.
Wat een heerlijk ontdekking.
Dat wat ik werkelijk ben,
heeft niets met leven en dood te maken.
Oh, zo heerlijk.
Ik ben niet die schil.
Dank, dank, dank,
...
Het is zo ontroerend
om te weten wat ik ben
los van de vorm,
subtiel aanwezig in de wereld van zijn.
Zo zit het dus …”
 
“… Volgens mij heeft uw onderricht wonderen verricht  alles is LUCIDE geworden, maar ook weer normaal. Het is alsof je in 2 werelden leeft die door elkaar heen lopen en een zijn. …
Ik heb de laatste 30 dagen RADICAAL gedaan wat Douwe mij zei te moeten doen, je lichaamsgevoel bewustzijn als ONEINDIGE ruimte. Doe je DIT  en stop met je praatjes in je hoofd....DAN neemt HET GROTE ZELF je van daaraf VEEL BEWUSTER over. NU gaat het vanzelf eigenlijk. HET is Weten ZONDER DENKEN !!!,veel sneller als dat je vermoeiend moet gaan knutselen en hier heb je echt geen zin meer an; je blijft veel liever ongefocusd...OPGENOMEN in hele SUBTIELE!!!!!!
ik dacht nog wel dat je NIKS kon doen zoals andere leraren zeggen;wat een bullshit dan eigenlijk …”

 

Tekst Satsang

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Schiermonnikoog, 20 juni 2012
 
Inzicht alleen op het niveau van bewustzijn is nog geen realisatie
 
Veel mensen hebben moeite met de overgang van het waarnemersstandpunt naar een totaal open sfeer van oneindig zijn. We hebben al vastgesteld dat die overgang vanzelf zal plaatsvinden, want er is geen ik meer dat iets kan doen. Maar dat vanzelf gaande proces zal alleen plaatsvinden, wanneer je werkelijk gestabiliseerd bent op dat standpunt van de waarnemer. Wanneer je gemakkelijk wordt afgeleid, zit je zo weer op het mentale of het materiële standpunt. Blijf dus in die ruime sfeer van dat waarnemende bewustzijn. Dat bewustzijn is natuurlijk ook al oneindig, maar er is nog steeds een waarnemersstandpunt en een objectruimte waarin de dingen verschijnen.
Je zult langere tijd op het niveau van de waarnemer moeten blijven, voordat je daar weer opnieuw bewust van jezelf kunt worden en het proces doorgaat. Dat gebeurt alleen wanneer je dat het allerbelangrijkste vindt. Als andere dingen belangrijk voor je zijn, is daar je aandacht op gericht en dan is er een toegespitste, gefocuste vorm van bewustzijn. Steeds wanneer je even door iets in de buitenwereld of intern in je geest wordt afgeleid, heb je weer de oude situatie van de beperking waarin je vast zit op een beperkt plekje. Langzamerhand leer je de waarde kennen van het verblijven op het niveau van de waarnemer. Als je hebt herkend hoe belangrijk en waardevol dat is, dan kun je daar voortdurend blijven. Dat is dan het belangrijkste voor je. Het verdere loslaten gaat dan vanzelf.
Veel mensen vinden dit wel interessant, het past in hun levensstijl, maar fundamenteel verandert er niets. Als er fundamenteel iets moet veranderen zal het totaal moeten zijn. Wat betekent dat? Het zal totaal op de voorgrond moeten komen. Ik kan er naar verwijzen en dan zal wel blijken of het gebeurt. Maar ik kan je wel zeggen dat degenen die ooit werkelijk dat proces van de totale doorbraak hebben meegemaakt, die instelling hadden. Omdat dit het allerbelangrijkste was, kon de rest wegvallen. Ondanks alle interesse voor advaita is de groep die werkelijk doorgaat maar heel klein, omdat het alles vraagt. Wie is daartoe bereid? Het moet maar blijken. Het heeft dus alles te maken met je oriëntatie. Die  sfeer van oriëntatie is belangrijker dan de inhoud van wat daar binnen die sfeer door je gedaan wordt. De wijze waarop je er bent en de wijze waarop je de dingen doet is belangrijker dan wat je doet. Op een gegeven ogenblik maakt het niet meer uit wat je doet. Maar je moet in dat proces wel totaal aanwezig zijn.
 
Zou je iets dieper willen ingaan op het belang van het inzicht en de totale betrokkenheid?
 
Allereerst zal er het inzicht moeten zijn, de herkenning van wat het belangrijkste voor je is. Je hebt het leren kennen, maar aanvankelijk is het niet stabiel aanwezig. Als je helder blijft, kan het stabiel worden. Daarmee krijg je meer zicht op het niveau van het heldere inzicht: Dit. Het speelt zich niet af op het niveau van het mentale bewustzijn. Het mentale bewustzijn wordt altijd bemiddeld door allerlei ideeën, gedachten, woorden, patronen. Je gaat terug en je ziet die patronen vanuit het inzichtsniveau. Van daaruit stel je ook direct vast wat belangrijk en wat niet belangrijk is. Je gaat het niet vanuit het mentale niveau beredeneren. Vraag je af: hoe zit het met mezelf? Deze sfeer met deze externe blik waarmee ik alles zie, dat is mijn belangrijkste instelling. Datgene wat ik zie is van veel minder belang dan de wijze waarop ik het zie. Ik ben bewustzijn op het inzichtsniveau.  
Er is natuurlijk ook een gevoelskant. Alleen het heldere bewustzijn heeft niet zo veel kracht. Er kan dan wel iets vastgesteld worden, maar het moet totaal worden. De hele gevoelssfeer zal daarin mee moeten gaan. Je kunt wel honderd keer zeggen dat je het lichaam niet bent, maar of dat werkelijk gerealiseerd is moet nog maar blijken. Wanneer het lichaam het laat afweten en het einde in zicht is, zeg je dan ook zo gemakkelijk: natuurlijk, mijn eigen zijn is niet afhankelijk van wat er met dat lichaam gebeurt? Inzicht, alleen op het niveau van het bewustzijn, is nog geen realisatie. Het zal alle aspecten van jezelf moeten betreffen. Het moet een heel concrete ervaring zijn. Natuurlijk, het gewone leven kan min of meer op de oude manier doorgaan, redelijk aangepast aan de maatschappij, al is een breuk ook mogelijk. Maar hoe het ook verder gaat, je werkelijke interesse, je werkelijke aandacht, je hart, ligt daar in de werkelijkheid van het grote bewust-zijn. En dat komt natuurlijk niet overeen met wat in de maatschappij gemeengoed is. Wanneer je gegrepen word door die open sfeer dan vervalt de belangrijkheid van alle andere dingen. Ze worden betrekkelijk ten opzichte van dat ene wat dan als centrum fungeert.
Die ruime sfeer wordt het kader waarin de verschijnselen komen en geaccepteerd mogen worden, waarin het leven doorgaat. We willen allemaal op een goede manier samen leven, daar is iedereen het over eens. Wat betekent dat ‘goede’ van het samenleven? Dat betekent dat er gevoel voor elkaar is en saamhorigheid. Op een bepaald niveau zijn er geen scheidingen, is er een nondualiteit. Richt je niet op allerlei details waarin we van elkaar verschillen, maar richt je steeds meer op die nondualiteit. Dan krijg je er contact mee en wordt die sfeer steeds sterker. Die nondualiteit betekent niet dat alles gelijk is, maar wel dat er een eenheid is die alles draagt.  Die eenheid, die ook goedheid is, wordt werkelijk duidelijk als je je waarnemersstandpunt loslaat.
 

Mededelingen

In oktober zijn er op de woensdagavonden 24 en 31 satsangs in Gouda.
Op 25 oktober is er een satsangavond in Leuven - zie Satsangs Vlaanderen.
 
De AYO (Advaita Yogaleraren Opleiding, www.ayo.nu) is gestart op 14 september met 15 zeer gemotiveerde studenten. Fijn om te zien dat zo een verruiming van middelen in de advaitabenadering en een verdere verdieping van yoga in Nederland mogelijk is.
 
De tweede, herziene uitgave van PranayamaAdem en levensenergie kennen, ontplooien, loslaten is verschenen. Zie voor verdere informatie en bestelling: Pranayama in www.advaitauitgeverij.nl.
 

 pranayama
 


Pia geeft in het kader van het project Jongeren de Opleiding/Bijscholing Onbeperkt ontspannen op 6 oktober, 3 november en 8 december. Info  www.a-dvaita.net  - opleiding.
 
Uit de bibliotheek ontbreken onderstaande titels. Mocht één van deze boeken nog in jouw bezit zijn dan het vriendelijk verzoek om deze in te leveren bij Odile.
 
Bij voorbaat dank!
Werkgroep Bibliotheek
 
 
ADVAITA

Graaf, Gert de                    De zee die denkt                        (1x video)
Klein, Jean                         Wie ben ik?                                Altamira 1993
Ramana Maharshi               A pictorial biography                   Sri Ramanasramam 1995
Smit, Alexander                  Interview Radio Gelderland         1+2  cd
 
HINDOEISME

Sri Aurobindo                     Licht op yoga                              Kluwer 1971
Sri Aurobindo                     On himself                                  Lotus light publications  1972


YOGA
Isaacson, Cheryl                 Yoga, zo doe je dat                      Thorusous Publishing
Marshall, Lyn                      Fit door yoga                               De Centaur
Rendel, P.                           Over chakra’s                              De Driehoek
De Vrieze                           Ademtherapie                              Ankh Hermes
 
DAOÏSME
Blok J.A.                             Uit de werken van Tsjwang-Tse 1973


 
 
Nieuw op de website

Klassieke Teksten
Dhan Gopal Mukerji: U bent het Pad
 
Downloads

2012-09-12

2012-09-06 Schier 7 Donderdagavond
2012-09-05 Schier 6 Woensdagavond
2012-09-04 Schier 5 Dinsdagavond
2012-09-03 Schier 4 Maandagavond
2012-09-02 Schier 3 Zondagavond
2012-09-01 Schier 2 Zaterdagavond
 
2012-09-06 Schier yoga 5
2012-09-05 Schier yoga 4
2012-09-04 Schier yoga 3
2012-09-03 Schier yoga 2
2012-09-01 Schier yoga 1

Kalender
6 oktober 10.30 Onbeperkt ontspannen (1) Pia
24 oktober 20.00 Advaita-avond / satsang Douwe
25 oktober 20.00 Advaita-avond Leuven Satsang Vlaanderen
31 oktober 20.00 Advaita-aond / satsang Douwe

Tenzij anders aangegeven vinden bovenstaande bijeenkomsten plaats in het Advaitacentrum, Fluwelensingel 53, 2806 CC in Gouda.

Bijeenkomst advaitagroepen
7 okt 9.30 Brugge
8 okt 19.45 Amsterdam
11 okt 19.00 Gent
14 okt 10.30 Groningen
14 okt 10.00 Gouda
16 okt 19.30 Leuven
21 okt 11.00 Hellevoetsluis


 


 


 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod