2013/02 De kracht van openheid

 
Jaargang 14 nr. 4 (24 februari 2013)

 
 
Tekst satsang

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Schiermonnikoog, 18 juni 2011
 
De kracht van openheid
 
Problematieken die er zijn op een persoonlijk niveau kunnen niet op datzelfde niveau worden opgelost. Je ziet dat bijvoorbeeld bij mensen die heel erg begaan zijn met anderen, mensen in de zorg. Aan de ene kant is dat prachtig. Maar wanneer zich dit alleen op een persoonlijk niveau afspeelt dan raken ze vroeg of laat overwerkt. Je ziet het ook in de politiek bij allerlei revoluties. Men probeert oude structuren omver te werpen maar wanneer men op hetzelfde niveau blijft zitten verandert er voor de mensen niets. Je kunt voor de ene actie meer sympathie hebben dan voor de andere actie, maar het blijven acties en reacties. Fundamenteel verandert niets omdat het fundamentele probleem niet wordt opgelost. Dat is het probleem van de beperkte persoonlijkheden die daar aanwezig zijn, het probleem van de egocentriciteit die overal aanwezig is. Wanneer de problematiek vanuit een hoger niveau wordt ervaren zie je opeens dat er wonderen gebeuren. Je ziet het in het klein, wanneer je ineens uitstijgt boven je eigen beperkingen en ook in het groot, al zijn daar niet zo veel voorbeelden van. Bij Nelson Mandela is dat wel gebeurd: hij ging niet werken op het niveau van actie en reactie maar stelde een waarheidscommissie in om helderheid te krijgen over wat er allemaal gebeurd was. Daardoor kon veel bloedvergieten voorkomen worden.
Het gaat erom hoe het bij jezelf zit: daar zal de opening moeten komen, in de sfeer van jezelf. Je ziet dan dat het ook in ruimere zin gaat werken.

Betekent dat dat je na moet gaan waar die egocentriciteit is begonnen?

Wanneer je helemaal helder en open bent en er komt iemand binnen op wie je in de standaardsituatie minder prettig zou reageren, wat gebeurt er dan? Je blijft alleen maar helder en open. Die ander komt binnen en dan zie je het allereerste stukje verkramping van jezelf. Die allereerste fase, dat is de oorsprong van egocentriciteit. Dat kun je herkennen. In het begin is het nog niet zo sterk, want het bouwt zich op. Het heeft de neiging om zich te versterken en je ziet het. Je voelt en ziet die neiging vanuit de openheid waarin je je bevindt. Maar de kracht van de openheid is sterker  en je zegt: nee, laat ik maar open blijven. Die neiging tot verkramping lost zich dan weer op. Je kunt de ervaring hebben  dat het de ene kant of de andere kant uit kan gaan. De telefoon gaat, Je hebt een bepaalde neiging. En dan herken in deze vroege fase dat het twee kanten uit kan gaan. Wanneer je aandacht er naar toe gaat heb je al een verenging van je bewustzijn. Wanneer er een situatie van openheid is kun je de telefoon gewoon laten rinkelen.

Je kunt dan toch ook gewoon de telefoon oppakken en gaan praten?

Ja, dat kan ook. Maar het gaat er nu om wat er gebeurt als die inperking van je bewustzijn er is. Wanneer het open blijft dan kun je inderdaad ook degene die belt rustig te woord staan. Het maakt dus steeds minder uit wat je doet. Het gaat om de wijze waarop je iets doet.

Je kunt toch op veel niveaus een hoger standpunt innemen?

Je zult allereerst moeten herkennen dat dat mogelijk is, en dat dat in feite altijd al gebeurt. Wanneer je eventjes terug kijkt dan zie je dat je voortdurend van standpunt verandert. 

Maar dat is steeds vanuit de persoon.

Ja, dat is dus nog altijd nog iets wat beperkt is. Omdat het een standpunt is, is het beperkt, maar je ziet wel dat in die beperktheid allerlei standpunten mogelijk zijn. Een menselijke persoon heeft heel veel mogelijkheden om allerlei standpunten in te nemen. Dieren kunnen dat niet. Het is goed om dat te zien. Wat zijn de consequenties? Je hebt een schaal van beperkte en minder beperkte standpunten. Wanneer je dat kunt herkennen wees dan zo verstandig om die standpunten in te nemen die minder beperkt zijn. Het gaat hier om heel gewone, alledaagse dingen. Eigenlijk zou het niet eens nodig moeten zijn om hierover te spreken, maar je ziet dat bijna iedereen ergens in blijft doormodderen zonder door te hebben wat er gebeurt. Bij mensen die spiritueel willen zijn is dit precies hetzelfde. Dus ga nu allereerst maar eens een beter standpunt innemen, want dat is de basis waarop het verder gaat. Veel mensen die geinteresseerd zijn in advaita praten direct over het hoogste, maar vaak hebben ze geen notie van deze elementaire zaken. Als persoon kun je begrijpen dat je van het ene standpunt naar het andere standpunt kunt gaan. Het is belangrijk dat je dit doorkrijgt, want anders gaat het leven op een blinde wijze door met actie en reactie.
 

 

Mededelingen

Op 13 april is er een open dag van de AYO. Meer informatie is te vinden op www.advaitayogalerarenopleiding.nl of www.AYO.nu
 
14-4 AYO open dag
 


De vorige keer ging er helaas iets mis, hier de juiste link naar het laatste interview op youtube met Douwe door Rogier de Blok:  Deel 1 ; Deel 2 ; Deel 3 ; Deel 4


Douwe liet in zijn nalatenschap ook een aantal bedankkaarten na die geschreven zijn in de periode van zijn ziekte (2010-2012). Dit met zijn bedoeling dat er regels van gepubliceerd worden op de website. Zie:  Aan Douwe
Zoals Douwe al eerder verduidelijkte in de AP's vanaf nr. 17:
(AP 17) Er komen niet alleen mails binnen met problemen en vragen, maar ook veel met positieve berichten. Deze werden niet in de Advaita Post opgenomen of op de website gezet, want voor je het weet zit je in een sfeer van reclame voor een eigen bedrijf. Toch is het misschien goed om eens iets te laten zien van de doorbraken die plaatsvinden, uitsluitend omdat dit stimulerend en inspirerend bij anderen kan werken
(AP 18) Verschillende mensen berichtten mij dat zij de ‘Positieve geluiden’ in de vorige Advaita Post zo fijn en inspirerend vonden. Op het gevaar van positieve ervaringsteksten heb ik in dezelfde rubriek gewezen, maar de goede functie is er dus ook.


De nieuwe meditatieboekjes zijn gearriveerd. Ze kunnen via de website worden besteld. Zie Meditatieboekje
 
In het kader van het project Jongeren geeft Pia in het voorjaar 2013 weer een opleiding/bijscholing onbeperkt ontspannen . De lessen zijn op 23 maart, 20 april en 25 mei. Info www.a-dvaita.net - opleiding. De opleiding is als bijscholing erkend door de Vereniging van Yogadocenten Nederland.
 
Op 9 maart vind er om 11.00 uur een bestuursvergadering in Gouda plaats. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via secretariaat stichting openheid
 

Kalender

Alle bijeenkomsten in het Centrum te Gouda, tenzij anders vermeld

9 maart 11.00 Bestuurs/coördinatoren vergadering secretariaat
17 maart 10.00 Contactgroep advaitagroepen Jean-Pierre
13 april 10.00 Open Dag Advaita Yogaleraren Opleiding AYO
 
 
Bijeenkomsten advaitagroepen

Contactgroep advaitagroepen

25 feb 19.45 Amsterdam
3 maart 9.30 Brugge
3 maart 11.00 Hellevoetsluis
5 maart 19.30 Leuven
10 maart 10.30 Groningen
14 maart 19.00 Gent
19 maart 19.30 Midden Nederland
19 maart 20.00 Bergharen
14 april 10.00 Gouda (stiltedag)


 


 


 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod