2013/02 De leraar


Jaargang 14 nr. 3 (10 februari 2013)
 
 
Tekst satsang

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Rotterdam, 24 januari 1980
 
De leraar
 
Wat ik ervaren heb als erg belangrijk voor het uiteindelijke loslaten is het vertrouwen in iemand die 'aan de andere kant staat'. Alles loslaten gaat niet zomaar. Het gaat om dat waarvan je onbewust dacht dat het de basis van je bestaan was. Dan is dat vertrouwen wel heel belangrijk. Dat je zo iemand gelooft wanneer hij zegt : "Jij bent Brahman". Wanneer je dat gelooft is het ook zo; van het ene moment op het andere zie je het. Het ene moment zit je nog vast, het andere moment is er de onbeperkte Werkelijkheid. Omdat je dat onvoorwaardelijk gelooft, zie je het. Voor de meesten blijkt dat moeilijk te zijn. Er zijn honderden mensen die bij grote meesters komen en er is maar een enkeling die het accepteert en zo het Uiteindelijke realiseert.
 
Zie de beperkingen van je ik steeds duidelijker zitten en realiseer je dat je het Zelf bent, als vrij Bewust-zijn, waarin je hele wereld op kan lossen. Stel je daarvoor open. Geloof erin, zodat je het ziet. Geef je daar aan over. Het is te vergelijken met het je in een diepe afgrond storten. Wanneer je in de afgrond durft te springen heb je alle angst overwonnen. Wanneer dit niet lukt houd je je vast en blijf je in de beperktheid zitten. Er is een fase van doodsangst van het ikje dat wil blijven bestaan. Die wordt overwonnen wanneer je een groot vertrouwen hebt in de ruimte waarin je terecht komt, een vertrouwen dat je opgevangen wordt. Daarbij kan een guru van onschatbare betekenis zijn, niet als persoon, maar omdat je ziet dat hij die ruimte is. In hem zie je dat het mogelijk is. Laat het dan maar gebeuren.
 
Je blijft jaren met yoga bezig en denkt: 'dat is mijn yoga-weg'. Je hebt een idee van vooruitgang. Wanneer je terugkijkt merk je op dat je een aantal jaren geleden heel anders was, dat het nu beter is. Je leeft meer ontspannen, meer bewust, gezonder en denkt dat je een mooi stukje van de weg hebt afgelopen. Maar wanneer je echt aan yoga doet, hoeft er geen verleden meer zijn. Elk moment kan nieuw zijn. Elk ogenblik kun je het oude loslaten, de oude ideeën over het doel, de bevrijding. Zie dat het om dit moment gaat, nu. De ideeën horen bij het verleden, bij een star en beperkt ik. Aan alle begrippen zit de ik-gedachte gekleefd. Het 'ik ben' in de voorstellingen van conceptie, geboorte en dood. Breng die punten van je ego samen, hier voor je. Je kunt het zo pakken en het kan zo verdwijnen. Het 'ik ben' is alles. Ervaar het en zie het heel duidelijk. Dan kan de realisatie komen van de hoogste werkelijkheid.
 
Douwe
 

Mededelingen

De nieuwe meditatieboekjes zijn gearriveerd. Ze kunnen via de website worden besteld. Zie Meditatieboekje
 
In het kader van het project Jongeren geeft Pia in het voorjaar 2013 weer een  opleiding/bijscholing onbeperkt ontspannen . De lessen zijn op 23 maart, 20 april en 25 mei. Info www.a-dvaita.net - opleiding. De opleiding is als bijscholing erkend door de Vereniging van Yogadocenten Nederland.
 

Stichting Openheid / Advaita Centrum na mijn overlijden

Douwe Tiemersma

Gouda, 31 december 2012
 
1 Er is en komt geen opvolger voor Douwe.
 
2 De plaatselijke advaitagroepen, St. JOI en St. AYO gaan zelfstandig door.
 
3 Overige activiteiten in de lijn van “de bevordering van de non-dualistische Openheid in de zin van de Advaita Vedanta zoals Douwe Tiemersma die leert” (art. 2.1 Statuten) kunnen worden voortgezet in het kader van Stichting Openheid en het Advaita Centrum zolang er een redelijke belangstelling voor is en er mensen zijn die die activiteiten organiseren. Het eigen vermogen kan hieraan worden besteed.
 
4 Als aan de laatstgenoemde voorwaarden niet wordt voldaan zal Stichting Openheid en het Advaita Centrum worden opgeheven.
Voor het pand is er een opzegtermijn van één jaar. Dus na het overlijden van Douwe zal alles in ieder geval nog 1 jaar functioneren. Het bestuur beslist daarna over het moment van opheffing.
Als er anderen zijn die redenen hebben de Stichting voort te zetten, de doelstelling van de stichting volgend (het verspreiden van de advaita in de lijn van Douwe) zouden die de kans moeten krijgen de zittende bestuursleden te vervangen. Pia zou dan adviserend lid van het bestuur kunnen blijven.
 
5 Odile krijgt na opheffing de inventaris. Dat geldt ook de bibliotheek, met uitzondering van de rubriek Yoga, die gaat naar de AYO en de rubriek Jongeren die gaat naar JOI.
 
6 Activiteiten die voor onbepaalde tijd kunnen doorgaan zijn
 
a) de website
 
b) Advaita Post -  er komen geen nieuwe foto’s met onderschrift, wel teksten van Douwe. Verder kunnen er aankondigingen komen van de advaitagroepen, de JOI, Project Jongeren (o.a. opleiding Pia) en de AYO.
 
c) Uitgeverij Advaita
Net zoals tot nu toe zal de uitgeverij financieel zelfstandig moeten draaien, maar als het zinnig is dat er meer geïnvesteerd moet worden dan de inkomsten zullen zijn, kan het eigen vermogen hiervoor worden aangesproken.
Er zullen nog diverse boeken verschijnen. Afspraken zijn gemaakt voor:
- Stiltewandelingen naar eenheid (met Pia)
- Meditatieboekje – korte teksten als voertuigen naar openheid
- Rond de operatie.
 
Verdere mogelijkheden:
- Gedenkboekje met foto’s (idee van Pia) ?- De directe weg
- Andere titels (Satsangs)
 
Als het duidelijk is dat Uitgeverij Advaita en/of Stichting Openheid geen belangrijke functie meer heeft of als Stichting Openheid wordt opgeheven, kan met een andere uitgeverij worden overlegd over overname boeken in hun fonds. Als eerste is dan Asoka aangewezen, ten tweede Uitgeverij Samsara. Dan kan Uitgeverij Advaita worden opgeheven. Dit is ook het geval
 
d) Advaita Studiecentrum
Als er belangstelling voor is, kunnen activiteiten op het terrein van ‘Advaita Studie’ worden voortgezet. Dit betreft dan de organisatie van cursussen met iemand die deze op goede wijze kan geven, maar mogelijk ook het gezamenlijk lezen en bespreken van belangrijke teksten.
Aanwezig materiaal: o.a. de bibliotheek waaraan die van Douwe wordt toegevoegd, mappen artikelen, de Encyclopedie, de cursusboeken De Upanishaden, Non-dualiteit en Non-dualiteit in de praktijk van Douwe.
Douwe zal op korte termijn gaan kijken of hier belangstelling voor is.
 
e) De verhuur van het pand:
De huur zal nog 1 jaar doorgaan na overlijden Douwe. Er zal door Stichting Openheid niet worden meebetaald aan de vloerisolatie.  
 
7 Het geld dat overblijft bij de opheffing van Stichting Openheid kan worden gebruikt voor:
a) investering in alles wat de doelstelling van de stichting bevordert; mogelijke investeringen zijn bijvoorbeeld een betaling aan de uitgever die boeken van Uitgeverij Advaita overneemt voor boeken die voor hem financieel niet aantrekkelijk zijn, en een overdracht aan St. AYO, JOI of Advaitagroepen voor zover het duidelijk is dat die zin heeft;
b) schenking aan Irma.
 
Douwe Tiemersma
 
 

Nieuw op de website

Er is een nieuwe advaita groep ontstaan in Utrecht:  Advaitagroep Midden Nederland

Een allerlaatste YouTube filmpje van Douwe Tiemersma, het filmpje bestaat uit 4 delen. Interview door Rogier de Blok.
Wie ben je zelf. In de ontspanning komt het helemaal open. Relatie leraar.
Fundementeel loslaten. Douwe, ben jij bang voor de dood. Een laatste woord.
 

Kalender

Alle bijeenkomsten in het Centrum te Gouda, tenzij anders vermeld

9 maart 11.00 Bestuurs/coördinatoren vergadering secretariaat
17 maart 10.00 Contactgroep advaitagroepen Jean-Pierre
 
 
Bijeenkomsten advaitagroepen
10 feb 10.30 Groningen
11 feb 19.45 Amsterdam
11 feb 19.30 Midden Nederland
12 feb 20.00 Bergharen
14 feb 19.00 Gent
17 feb 10.00 Gouda (stiltedag)
19 feb 19.30 Leuven
3 maart 9.30 Brugge
3 maart 11.00 Hellevoetsluis


 


 


 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod