2013/03 Het oorspronkelijke licht


Jaargang 14 nr. 6 (24 maart 2013)


 

Tekst satsang

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Gouda, 15 november 2000

Het oorspronkelijke licht

Het is goed om nog eens stil te staan bij de uitspraak: ‘Dat ben jij’. Wat is dat Dat? Het heeft te maken met datgene wat totaal niet te pakken is, wat vooraf gaat aan alle vormen, wat voorbij gaat aan alle vormen. Je kunt het benaderen met specifieke meditaties. Je kunt bijvoorbeeld een paar stappen achteruit gaan, je aandacht naar achteren uitbreiden. Of: wanneer je kijkt, zie je meestal tegen de dingen aan en dan is het daar afgesloten. Maar je kunt ook door de dingen heen zien en dan kun je zo die oneindigheid aanschouwen. Je kunt een notie krijgen van wat voorbij al die vormen ligt en wat toch de basis is van al die vormen. Wanneer je maar ver genoeg naar achteren gaat en in die bron van jezelf opgaat, kom je een geweldig licht tegen dat de mogelijkheid vormt dat er überhaupt iets verschijnt. Er is nu eenmaal licht nodig wil er iets verschijnen. Er moet een lichtende ruimte zijn waarin iets kan verschijnen. Naar buiten toe krijg je dan dat absolute aan de wereldkant, aan de objectkant. Naar binnen toe krijg je op een gegeven ogenblik dat absolute aan de ik-kant, aan de subjectkant. Je kunt het je voorstellen als de bol van het heelal. Wanneer je maar ver genoeg gaat dan kom je aan de rand van het heelal. Wanneer je maar ver genoeg teruggaat dan kom je ook aan de rand. In beide richtingen word je je bewust van de ruimte waarin die bol van het heelal aanwezig is, die het heelal mogelijk maakt. Er valt niets over te zeggen: alleen dingen die binnen het heelal vallen, bestaan voor ons, daar kunnen we iets over zeggen. Daarin is een bepaalde ruimte, een bepaalde tijd. Er zijn dingen, er zijn woorden. Wanneer je bij die rand komt dan gaat het allemaal verschuiven. Je krijgt dan een notie van die ruimte die er omheen zit. Daar valt dus niets over te zeggen. Het laatste wat je nog kunt zeggen is dat het een geweldig fel licht is, dat het de ruimte is waarin alles verschijnt. Het is een geweldig fel licht, nog feller dan de bliksem. Je kunt je daarop richten, voor zover het nog enige kwaliteit heeft. Wanneer je je erop richt dan wordt het ook steeds meer je eigen sfeer. Het betekent dus dat alle oude vormen van je eigen identiteit verdwijnen. Het geweldig grote aan de wereldkant, datgene wat de wereld mogelijk maakt, dat uiteindelijke, dat vind je ook terug wanneer je in jezelf terug gaat naar de bron van jezelf. In beide richtingen kom je op dat grensgebied met het absolute en dat is één. Dat ben je zelf. Dat ben je.
 
Belangrijk is dus het openen van de aandacht. Er ontstaat een intuïtief besef van die uiteindelijke openheid. Wanneer je daarbij blijft, dan werkt die openheid door. Wanneer je de zaak weer afsluit ben je weer helemaal binnen je eigen wereldje, zowel aan de wereldkant als aan de zelfkant, aan de kant van de ik-persoon in de wereld. Wat je kunt doen is dus die openheid van instelling betrachten. En dan alles maar laten gebeuren. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt! Als er geen tegenstribbelen, geen verkramping meer is dan gaat het proces heel snel. Aan al die vormen van jezelf zit je dan niet meer vast, ze lossen op. Je ziet hoe beperkt het allemaal is en je ervaart dat grote. Dat was er altijd al maar je hebt je helemaal mee laten gaan met die verkrampende beweging naar een bepaald centrum toe en je hebt je daardoor afgesloten van dat grote. Zie dus steeds waar je jezelf beperkt. Laat alles open blijven. Wanneer je een notie van dat hoogste hebt als een heel fel licht, laat dat felle licht dan helemaal in je komen. Laat dan jezelf en dat licht helemaal samenvallen. Moet je eens kijken wat er gebeurt wanneer je werkelijk zelf met dat grootse licht gaat samenvallen. De vormen die er nog zijn, zijn niet bestand tegen dat felle licht, die ruimte. Ze lossen op. Wat blijft over? Dat ben jij: dat oorspronkelijke licht. Elke keer wanneer er weer een neiging is om je ergens in vast te zetten: direct zal er weer een beweging moeten komen van: nee, het licht.
 

Mededelingen

Op 13 april is er een open dag van de AYO. Meer informatie is te vinden op www.advaitayogalerarenopleiding.nl of www.AYO.nu

14-6 AYO

Open dagen
13 april en
15 juni 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een lezing die Douwe gaf in ‘de Vrije Gemeente’ in Amsterdam op 7 november 2010, samen met andere Gespreksopnames e.a. gratis downloads te vinden op de website.
Link naar het laatste interview met Douwe door Rogier de Blok op youtube:  Deel 1 ; Deel 2 ; Deel 3 ; Deel 4
Douwe liet in zijn nalatenschap ook een aantal bedankkaarten na die geschreven zijn in de periode van zijn ziekte (2010-2012). Dit met de bedoeling dat er regels van gepubliceerd worden op de website. Aan Douwe
 
Oproep: Ellen en John zijn bezig met een kort filmpje van Douwe wat op de Sand 2013 Conferentie in mei gespeeld wordt. Hiervoor zijn zij op zoek naar iemand die ervaring met Adobe Premier Pro heeft of ook een uitrusting voor geluids opnamen voor video heeft die hen hiermee zou kunnen helpen. Hiervoor kun je een email sturen naar Ellen.


Kalender

Alle bijeenkomsten in het Centrum te Gouda, tenzij anders vermeld

13 april 10.00 Open Dag Advaita Yogaleraren Opleiding AYO
20 april 10.30 Bijscholing onbeperkt ontspannen Pia
 
 
Bijeenkomsten advaitagroepen
 
2 april 19.30 Leuven
3 april 19.00 Gent
7 april 9.30 Brugge
7 april 11.00 Hellevoetsluis
8 april 19.45 Amsterdam
14 april 10.30 Groningen
14 april 10.00 Gouda (stiltedag)
23 april 19.30 Midden Nederland
27 april 11.00 Bergharen
Informatie Stilteweek   Stilteweek
Informatie Contactgroep   Contactgroep advaitagroepen
 
 
 
Verhuur ruimte

Het Advaita Centrum is gevestigd op de Fluwelensingel 53 in Gouda.
Deze ruimte kan gehuurd worden voor activiteiten die in de lijn liggen van die van het Advaita Centrum.
Contact: werkgroep verhuur, tel 0487-532013


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod