2013/03 Je bent alles

 
Jaargang 14 nr. 5 (10 maart 2013)

 
Tekst satsang

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Gouda, 30 augustus 2006
 
Je bent alles
 
Als je eenmaal het oneindige van je eigen bewustzijn hebt ervaren, dan besef je dat het vanzelfsprekend is dat het proces doorgaat, want het bewustzijn is nu eenmaal oneindig. Wanneer je loslaat ontstaat er een natuurlijke situatie die oneindig ruim is. Laat het dus doorgaan. Dan kom je pas tot jezelf. Tot jezelf komen betekent: voorafgaande aan al die mogelijke vormen in tijd en ruimte, voorafgaande aan tijd en ruimte. Er zijn allerlei elementen die van belang zijn bij deze beweging naar de natuurlijke situatie: toewijding, vertrouwen, overgave. Maar de helderheid van bewustzijn -  inzicht – is het meest centrale aspect. Wanneer die helderheid verdwijnt, komen alle oude patronen maar al te gemakkelijk weer op de voorgrond.
 
Wanneer de helderheid en de ruimte van bewustzijn blijft, dan blijkt duidelijk wat je wel bent en wat je niet bent. Dat zul je zelf moeten vaststellen. Een bewustwording van dat eindeloze en daarin alles loslaten, dat is overgave. Die openheid ben je allang. Alleen de onwetendheid verdwijnt. De nevels trekken op. En ook al verdwijnen de nevels en de wolken niet helemaal direct, toch heb je de mogelijkheid om terug te keren tot boven de wolken. Iedereen die ooit daarboven in een Boeing heeft gezeten weet het: dan zit je boven het weer. Dan kan daaronder nog best eens een donderwolkje zitten, maar dat doet er niet toe. Zie dus dat wat je waarneemt, afhangt van je standpunt. Als je een beperkt standpunt inneemt, laten we zeggen zo'n laag standpunt, dan weet je dat je ‘in het weer’ zit en in dat weer heb je te maken met de afwisseling van regen en zonneschijn, met wisseling van stemmingen. Als er boven gaat hangen merk je dat het helder is en blijft. Daaronder heb je het weer met lage en hoge drukgebieden, dat is allemaal niet te voorspellen. Je ziet het en je kunt het loslaten. Daarom gaat daar alles vanzelf. Alles gaat daar wel door maar het is losgelaten. Dat is de natuurlijke situatie.
 
Fundamenteel ben je de helderheid waarin die verschijnselen komen en die kun je loslaten. Dat leven gaat door in het grote geheel en dat is een groot geheel van energieën en krachten. Maar je gaat je niet blind staren op bepaalde dingen en al helemaal niet in zo'n bepaald ding duiken. Nogmaals: je ziet dat elk standpunt een bepaalde wereld heeft. Dat innemen van een standpunt betekent een identificatie met jezelf daar op die plaats. Als je eenmaal iets ervaren hebt van die vrijheid dan zie je de betrekkelijkheid van die identificatie, van de illusie die erin zit. De wereld is geen illusie. Wat gegeven is, is gegeven. Alleen het geloof dat dat het absolute is, dat je je daar zorgen over moet maken, dat je daar hard moet werken, dát is een illusie. Het ís niet absoluut, alleen al omdat  het tijdelijk is.
 
Terugkerend in die helderheid is er een non-dualiteit. Je bent alles - intern -  als eerste persoon en toch is er de vrijheid waardoor alles losgelaten blijft. Dus dan maakt het niet meer uit of er verschijnselen zijn of geen verschijnselen. Als er een schepping is, is er de rijkdom van de schepping, de talloze vormen, het is een immense rijkdom. Maar ook dan is er heel duidelijk de zijnservaring dat alles één is. Besef goed wat dat betekent. Wanneer de wereld er is besef je dat alles één is en dat je er zelf ook één mee bent. In het bewustzijn is dat een inzicht, heel duidelijk: zo zit het. Op het niveau van het mentale: een heel duidelijke kennis. Op het niveau van het gevoel: een eenheidsgevoel, een liefdesgevoel. Alles kun je dan accepteren in Liefde als jeZelf. Zie het maar duidelijk, dan verdwijnt elke twijfel, dan verdwijnt elke weerstand. Zo zit het. De nevel trekt op, geen twijfels meer. Anderen proberen me iets anders wijs te maken en ik probeer mezelf nog iets anders wijs te maken, maar ik heb het doorzien: dit is het.
 

Mededelingen

Op 13 april is er een open dag van de AYO.
Meer informatie is te vinden op www.advaitayogalerarenopleiding.nl en www.AYO.nu

14-5
 

 

Kalender

Alle bijeenkomsten in het Centrum te Gouda, tenzij anders vermeld

17 maart 10.00 Contactgroep advaitagroepen Jean-Pierre
23 maart 10.30 Bijscholing onbeperkt ontspannen Pia
13 april 10.00 Open Dag Advaita Yogaleraren Opleiding AYO
 
 
Bijeenkomsten advaitagroepen

Contactgroep advaitagroepen

10 maart 10.30 Groningen
11 maart 19.45 Amsterdam
14 maart 19.00 Gent
19 maart 19.30 Midden Nederland
19 maart 19.30 Leuven
19 maart 20.00 Bergharen
25 maart 19.45 Amsterdam
7 april 9.30 Brugge
7 april 11.00 Hellevoetsluis
8 april 10.30 Groningen
14 april 10.00 Gouda (stiltedag)


 


 


 


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod