2014/11 Wakker zijn op het subtiele niveau (2)

 
Jaargang 15 nr. 10 (1 november 2014)

Tekst Satsang

Uit een advaitagesprek met Douwe Tiemersma te Gouda op 3 maart 2004 – Deel 2
 
Wakker zijn op het subtiele niveau
 
Douwe, heb je als je echt vrij bent van condities nergens meer last van? Onderga je geen invloed meer van de dingen die op je afkomen?

Hoor eens hoe jij de zaak formuleert: ‘dingen die op je afkomen’. Hoewel in zekere zin alles gewoon doorgaat, is er geen specifiek standpuntje van een ‘je’ waar de dingen op af kunnen komen.
 
Het laatste jaar heb ik veel met mijn eigen familie te doen. Ik had daar al behoorlijk afstand van genomen, maar dat is nu veranderd. Door het omgaan met mijn familie zijn de oude associaties van vroeger weer naar boven gekomen.

Zie welke identificatie van jezelf dat veroorzaakt.
 
Ik ben me ervan bewust wat gebeurt. Ik werd bijvoorbeeld wagenziek, toen ik met mijn broer en zus in de auto zat. Dat word ik nu weer, terwijl ik er jarenlang geen last van heb gehad.

Wie is er nu wagenziek? Als je werkelijk openheid bent, kan alles gewoon doorgaan, maar je bent niet meer geïdentificeerd met dat persoontje op die plaats in die familie.
 
Ik zie het wel, maar toch voel ik me in het beeld van vroeger getrokken.

Als je dat ziet, dan zit je er toch niet écht in?
 
Nee, aan de ene kant niet.

Nu, om die ene kant gaat het.
 
Ik blijf het toch raar vinden: ik zie het en tegelijkertijd voel ik dat de dingen van vroeger terug komen.

Zie precies hoe het zit met jezelf. Waar heb je je zwaartepunt?
 
Blijkbaar zit er nog wat in de beelden waar ik nog in geloof.

Ga terug naar degene die die krachten ziet. Dat ben je zelf. Hoe zit het met jezelf? Als waarnemer is er toch een totaal andere situatie? Je blijft vrij, terwijl de oude processen zich rustig mogen uitwerken.
 
Ja, je laat het gewoon door je heen gaan.

Dat ‘je’, wie is dat? Dat moet duidelijk zijn.
 
Dat is het bewustzijn.

Dat ben je zelf als bewust-zijn. Je bent als bewust-zijn niet afhankelijk van de verschijnselen die zich voordoen.
 
Toch merk ik ze wel.

Wat betekent dat? Soms krijg je blijkbaar toch weer die vernauwing tot het ik-zijn op een bepaalde plaats in die bepaalde familie. Wanneer dat weer open kan komen, ben je weer bewust-zijn waarin de verschijnselen opkomen. Die kunnen zich dan uitwerken totdat ze verdwijnen.
 
Gewoon door het zien?

Ja, als je helder blijft ten aanzien van je eigen situatie. Je bent ruim, onafhankelijk van de verschijnselen, vrij van de condities, terwijl de verschijnselen doorgaan. Dat kun je heel precies zien. Jij bent oneindige ruimte en daarbinnen heb je de verschijnselen. Daarom blijven zij betrekkelijk en doorzichtig. Blijf je bewust van jezelf als dat bewust-zijn. De rest gaat vanzelf door, zolang dat blijkbaar nog moet. Zie je dat, de verenging en de herkenning van ruimte-zijn?
 
Blijf bij jezelf, blijf dat bewuste zelf-zijn dat altijd ruimer is dan wat er ook verschijnt inclusief de lichamelijke, psychische en sociale condities. Je bent groter dan alle neigingen en emoties, groter dan alle gebeurtenissen die er zijn. Je eigen zijn gaat dieper dan tijd en ruimte. Dat is je natuurlijke staat, het meest vanzelfsprekende zelf-zijn. Als je een luchtballon hebt met hete lucht of met gas, dan is het de natuurlijke staat van die ballon dat hij in de lucht zweeft. Als hij aan de grond wordt gehouden, kost dat inspanning. Als je het touw loslaat gaat de ballon de lucht in, op natuurlijke wijze. Dat is veel natuurlijker dan de kunstmatige hechting aan de aarde. Als je de banden loslaat met al de dingen die je belangrijk acht dan is er automatisch vrijheid.
Je hebt weet van die vrijheid. Blijf daar niet zitten met zo’n anker in de grond, ook al vier je het touw een eindje en denk je ‘dat is mooi’. Je hebt weet van de totale vrijheid, omdat die je eigen aard is. Wat er verder gebeurt, hangt dus echt af van wat je nu wilt. Je fundamentele oriëntatie blijft bepalend, tot op de voorlaatste fase. Dat is de meest fundamentele keuze, hoewel je daarvoor niets doet. Het is een bewustwording en dat is geen doen.
 
De absolute sfeer van stilte zonder vormen is er altijd al. Alleen, als je je déze stilte niet bewust bent, verdwijnt de stilte steeds weer en je hebt er niets van geleerd. Eerst is er nog de stille ruimte waarin nauwelijks meer vormen zijn, waar alleen de laatste kwaliteiten van jezelf nog aanwezig zijn. Dan kan het gebeuren dat je in die stilte over een grens glijdt in een stilte-dimensie die continu bewust open blijft. Dan is er geen terugkeer meer naar de oude beperkte situatie. Die stilte-dimensie blijft dan als de meest wezenlijke, de meest werkelijke en de meest ware eigen werkelijkheid.  Het binnenste is buiten, het buitenste is binnen. Binnen is buiten, buiten is binnen, wanneer de verschijnselen weer komen, wanneer de wereld doorgaat. De mantra wordt steeds subtieler, steeds subtieler, en leid je verder tot op het laatst, tot hij als middel niet meer nodig is. Als je echt wakker wordt, vallen de niveauverschillen weg. Dan is de onafhankelijkheid van condities duidelijk. Dan blijft er helderheid, zelfs wanneer er lichamelijke onhelderheid is, een wakker zijn, zelfs al slaapt het lichaam. Iedereen die hier zit ervaart er veel van, de zijnservaring is er. Alleen de helderheid erin, de wakkerheid erin, laat die nog sterker worden.

Douwe
Boek bespreking

Management en non-dualiteit
De spiritualiteit van ongescheidenheid in werk, bedrijf en organisatie

Douwe Tiemersma (red.)
Paul de Blot SJ, Wilfried Claus, Teun Hardjono, Lars Overhaus, Arun Wakhlu en Johannes Witteveen

140 blz., paperback
prijs € 15,00
ISBN 978 90 77194 05 8

Management
 

In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

De auteurs vertellen over de aard en mogelijkheden van non-dualiteit in het leidinggeven, vanuit verschillende invalshoeken. Zij zijn allen geïnspireerd door de vreugde en schoonheid van non-duale openheid. Onderwerpen als 'Wholesome leadership', de spirituele kracht van een organisatie, non-dualiteit op de werkvloer en het niet-regelen van een zeilschip passeren de revue. De auteurs bieden vanuit ervaringen en theoretische beschouwing inzicht in de aard en voordelen van non-dualiteit in de werkomgeving. Het geeft ook praktische handvatten voor wie hier direct mee aan de slag wil.
 
 
Bestellen: klik hier
 
 
Alle 15 boeken van Douwe zijn te bestellen via de Uitgeverij Advaita
 
 

Bericht van het bestuur

Het pand waarin van 2006 tot 2013 het Advaita Centrum van Douwe Tiemersma was gevestigd is nu te koop. Fluwelensingel 53, Gouda.
Zie de link :   http://www.funda.nl/koop/gouda/huis-48165703-fluwelensingel-53/

Allerlaatste bijeenkomst in het Centrum

Vanuit de Advaita Stiltegroepen wordt er een laatste Advaita- middag in het te koop staande Advaitacentrum op de Fluwelensingel georganiseerd.
Iedereen is welkom op zondag 25 januari 2015.
 
Programma:
13u30 - 13u45 : inleiding
13u45 - 14u30 : beluisteren opname Douwe
14u30 - 15u30 : stilte
Daarna tot ongeveer 17u happy hour met boekenmarkt.

Vermelding zelfstandige projecten

Projecten die zelfstandig zijn doorgegaan volgens de visie en met goedkeuring van Douwe Tiemersma zijn:

- St. AYO : Advaita Yoga Leraren Opleiding.
Het doel van yoga is de realisatie van non-dualiteit, de open heelheid en eenheid, het vrij-zijn van de scheidingen en spanningen die conflicten en lijden veroorzaken.
De AYO heeft als doel studenten een gedegen en ruime yogalerarenopleiding te geven waarin de bevordering van deze realisatie (inzicht en verwerkelijking) centraal staat en die voldoet aan de eisen van de Europese Yoga Unie en de Vereniging Yogadocenten Nederland. Hierin onderscheidt zij zich van andere yogalerarenopleidingen.
Website: www.ayo.nu  Zie ook: open-dag.

- St. JOI : Opleiding  ‘Onbeperkt ontspannen & Inzicht aan jongeren’.
2 x per jaar een korte opleiding. Als Bijscholing erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland.
Zie bij Opleiding op: www.onbeperkt-ontspannen.nl

- AdvaitaStiltegroepen; stiltedagen, -ochtenden, -avonden en -weken.
Voor meer informatie kijk op: www.advaitastiltegroepen.net

- Werkgroep Advaita en Meditatie; maandelijkse bijeenkomsten.
Info:  Yoga-werkgroep  of stuur een email aan Marco Flipse      info@bm-welzijn.nl

Het bestuur van Stichting Openheid ondersteunt het voortbestaan van deze initiatieven van harte en benadrukt dat deze geheel zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid bestaan. Het bestuur draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de verschillende projecten en wat er uit voortvloeit.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod