2018/01 Advaita Post januari 2018

Nieuw op de site

Er is een grote hoeveelheid opnames aan de site toegevoegd die nog niet eerder te beluisteren waren.
Op deze pagina vind u een lijst met geluidopnames van gesprekken (satsangs), yogalessen en Meditatie lessen.
De downloads zijn gratis, maar voor het werk van St. Openheid zijn donaties altijd welkom. De geluidsopnames zijn niet bewerkt, met uitzondering van het weghalen van langere stiltes.
 

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Schiermonnikoog, 20 juni 2012

Inzicht alleen op het niveau van bewustzijn is nog geen realisatie

 
Veel mensen hebben moeite met de overgang van het waarnemersstandpunt naar een totaal open sfeer van oneindig zijn. We hebben al vastgesteld dat die overgang vanzelf zal plaatsvinden, want er is geen ik meer dat iets kan doen. Maar dat vanzelf gaande proces zal alleen plaatsvinden, wanneer je werkelijk gestabiliseerd bent op dat standpunt van de waarnemer. Wanneer je gemakkelijk wordt afgeleid, zit je zo weer op het mentale of het materiële standpunt. Blijf dus in die ruime sfeer van dat waarnemende bewustzijn. Dat bewustzijn is natuurlijk ook al oneindig, maar er is nog steeds een waarnemersstandpunt en een objectruimte waarin de dingen verschijnen.
Je zult langere tijd op het niveau van de waarnemer moeten blijven, voordat je daar weer opnieuw bewust van jezelf kunt worden en het proces doorgaat. Dat gebeurt alleen wanneer je dat het allerbelangrijkste vindt. Als andere dingen belangrijk voor je zijn, is daar je aandacht op gericht en dan is er  een toegespitste, gefocuste vorm van bewustzijn. Steeds wanneer je even door iets in de buitenwereld of intern in je geest wordt afgeleid, heb je weer de oude situatie van de beperking waarin je vast zit op een beperkt plekje. Langzamerhand leer je de waarde kennen van het verblijven op het niveau van de waarnemer. Als je hebt herkend hoe belangrijk en waardevol dat is, dan kun je daar voortdurend blijven. Dat is dan het belangrijkste voor je. Het verdere loslaten gaat dan vanzelf.
Veel mensen vinden dit wel interessant, het past in hun levensstijl, maar fundamenteel verandert er niets. Als er fundamenteel iets moet veranderen zal het totaal moeten zijn. Wat betekent dat? Het zal totaal op de voorgrond moeten komen. Ik kan er naar verwijzen en dan zal wel blijken of het gebeurt. Maar ik kan je wel zeggen dat degenen die ooit werkelijk dat proces van de totale doorbraak hebben meegemaakt, die instelling hadden. Omdat dit het allerbelangrijkste was, kon de rest wegvallen. Ondanks alle interesse voor advaita is de groep die werkelijk doorgaat maar heel klein, omdat het alles vraagt. Wie is daartoe bereid? Het moet maar blijken. Het heeft dus alles te maken met je oriëntatie. Die  sfeer van oriëntatie is belangrijker dan de inhoud van wat daar binnen die sfeer door je gedaan wordt. De wijze waarop je er bent en de wijze waarop je de dingen doet is belangrijker dan wat je doet. Op een gegeven ogenblik maakt het niet meer uit wat je doet. Maar je moet in dat proces wel totaal aanwezig zijn.
 
Zou je iets dieper willen ingaan op het belang van het inzicht en de totale betrokkenheid?
 
Allereerst zal er het inzicht moeten zijn, de herkenning van wat het belangrijkste voor je is. Je hebt het leren kennen, maar aanvankelijk is het niet stabiel aanwezig. Als je helder blijft, kan het stabiel worden. Daarmee krijg je meer zicht op het niveau van het heldere inzicht: Dit. Het speelt zich niet af op het niveau van het mentale bewustzijn. Het mentale bewustzijn wordt altijd bemiddeld door allerlei ideeën, gedachten, woorden, patronen. Je gaat terug en je ziet die patronen vanuit het inzichtsniveau. Van daaruit stel je ook direct vast wat belangrijk en wat niet belangrijk is. Je gaat het niet vanuit het mentale niveau beredeneren. Vraag je af: hoe zit het met mezelf? Deze sfeer met deze externe blik waarmee ik alles zie, dat is mijn belangrijkste instelling. Datgene wat ik zie is van veel minder belang dan de wijze waarop ik het zie. Ik ben bewustzijn op het inzichtsniveau.   
Er is natuurlijk ook een gevoelskant. Alleen het heldere bewustzijn heeft niet zo veel kracht. Er kan dan wel iets vastgesteld worden, maar het moet totaal worden. De hele gevoelssfeer zal daarin mee moeten gaan. Je kunt wel honderd keer zeggen dat je het lichaam niet bent, maar of dat werkelijk gerealiseerd is moet nog maar blijken. Wanneer het lichaam het laat afweten en het einde in zicht is, zeg je dan ook zo gemakkelijk: natuurlijk, mijn eigen zijn is niet afhankelijk van wat er met dat lichaam gebeurt? Inzicht, alleen op het niveau van het bewustzijn, is nog geen realisatie. Het zal alle aspecten van jezelf moeten betreffen. Het moet een heel concrete ervaring zijn. Natuurlijk, het gewone leven kan min of meer op de oude manier doorgaan, redelijk aangepast aan de maatschappij, al is een breuk ook mogelijk. Maar hoe het ook verder gaat, je werkelijke interesse, je werkelijke aandacht, je hart, ligt daar in de werkelijkheid van het grote bewust-zijn. En dat komt natuurlijk niet overeen met wat in de maatschappij gemeengoed is. Wanneer je gegrepen word door die open sfeer dan vervalt de belangrijkheid van alle andere dingen. Ze worden betrekkelijk ten opzichte van dat ene wat dan als centrum fungeert.
Die ruime sfeer wordt het kader waarin de verschijnselen komen en geaccepteerd mogen worden, waarin het leven doorgaat. We willen allemaal op een goede manier samen leven. Daar is iedereen het over eens. Wat betekent dat ‘goede’ van het samenleven? Dat betekent dat er gevoel voor elkaar is en saamhorigheid. Op een bepaald niveau zijn er geen scheidingen, is er een nondualiteit. Richt je niet op allerlei details waarin we van elkaar verschillen, maar richt je steeds meer op die nondualiteit. Dan krijg je er contact mee en wordt die sfeer steeds sterker. Dat betekent niet dat alles gelijk is, maar er is wel een fundamentele goedheid, een eenheid die alles draagt.  Dat wordt werkelijk duidelijk als je je waarnemersstandpunt loslaat.

Boeken van Douwe

Douwe Tiemersma heeft een groot aantal boeken geschreven gerelateerd aan thema’s rondom non-dualiteit. Het Advaitacentrum heeft deze boeken uitgegeven. Deze zijn nog steeds hedendaags, relevant en via de link hieronder te bestellen.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod