6-10 Alles is open nu je je meditatief opstelt

Jaargang 6 nr. 10 (23 mei 2005)
Aantekeningen van de advaitadag met Douwe Tiemersma in Brugge op 1 mei 2005

door Danny

Alles is open nu je je meditatief opstelt.
Er is geen identificatie meer met een ik.
Alle scheidingen vallen weg.
Deze openheid is stil, rustig, fris en perfect.
Blijf die openheid bewaren.
Die openheid is bij iedereen duidelijk aanwezig.
Stel heel bewust vast dat er openheid is.
Als de oude, beperkte toestand terugkeert, keer dan terug naar die openheid.
Laat alles maar open: de bloemen bloeien vanzelf, de vogels fluiten.
In die openheid is alles fris.
Er is geen sprake van een persoonlijke keuze.
Herken dat het zo eenvoudig is.
Vergeet dit nooit meer.

Als je open bent, zit je niet meer in je beperkte centrum.
Er is een beweging van het beperkte ik naar het onbeperkte zelf-zijn.
Elk beperkt ik-gevoel verdwijnt.
Je bent zelf oneindig.
Je zit niet vast in een lichaam.
Het zelf-zijn is zonder beperkingen.
Er is geen identificatie meer met een of andere vorm.
Alles verloopt vanzelf: het ademen, het schijnen van de zon ...
Alle ik-problemen verdwijnen.
Zelfs het tijdsbesef houdt op te bestaan.
In openheid is er sprake van een totale acceptatie.
Je aanvaart alles wat er gebeurt.

Bij het afsterven van het ego is er doodsangst.
Besef dat je zelf-zijn oneindig ruim is.
Die openheid is er al en vanuit die onbeperktheid kun je je doodsangst loslaten.
Keer steeds terug naar je Zelf-zijn.
Laat alle vormen los, want elke vorm die je vasthoudt beperkt je.
Houd niets vast.
Ga telkens opnieuw terug naar die oneindigheid.

Laat echt alles los.
Sta los van je identificaties.
In die openheid weet je vanzelf wat te doen.
Als alles is opengebroken vervalt elke gedachte, elk idee.
Als jij verdwijnt, is er een grote openheid voor alles en iedereen.
Als je helemaal open bent, ben je overal thuis.
Er hoeft niets te gebeuren.
Alles gebeurt vanzelf, spontaan.
Je laat alles zijn gang gaan.
Er is geen tussenkomst van een ik.

Als je leeft zonder verlangen komt alles vanzelf goed.
Zie het Godsvertrouwen - Geef alles over aan God en alles komt terecht.

Blijf bewust open.
Laat je aandacht niet beperken.
Wanneer iets je exclusieve aandacht opeist wordt je weggetrokken uit het goddelijke.
Het vraagt een grote helderheid om je aandacht open te houden.

Besef dat je zelf-zijn oneindig is.
De bevrijding is er al.
Stel jezelf ervoor open.

Laat de oneindige, frisse ruimte voortbestaan.
In die openheid zijn er geen problemen.
Die openheid is zo stabiel dat zij niet afhangt van uiterlijke condities.

Hou alles maar open.
Blijf waakzaam om voortdurend open te zijn.
In die openheid is er lichtheid.
Alleen het ego creëert zwaarte.

Openheid is alles loslaten.
Je hoeft niets te verdedigen.
Je hoeft niets te handhaven.

Als je alles open laat, zijn er geen fundamentele problemen.
Bij openheid werkt alles vanzelf door.

Zolang het ego er is, werkt de beperking door in het handelen.
Als het ego er niet is, gaat alles het best.
Ontspan je dus.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod