6-11Aan het vertrouwen en het bewustzijn van de goede eigen sfeer kunnen ouders en anderen bijdragen

Jaargang 6 nr. 11 (6 juni 2005)
Mededelingen

Er is een begin gemaakt met de invulling van het gedeelte Advaita Studie op de website. Een eerste lijst staat er nu op met de boeken van en over Nisargadatta Maharaj

Ook de algemene informatie over de Advaita Post wordt met ingang van deze aflevering niet meer als bijlage verstuurd. Aan het eind van elke aflevering van Advaita Post wordt een hyperlink opgenomen, die leidt naar de informatie op de website.

Filosofie Oost-West organiseert een zomerweek op de Internationale School voor Filosofie van 25 – 29 juli. Douwe heeft een ochtend om de spreken over ‘Tijd, ruimte en energie in het hindoeïsme’. De verdere informatie is te vinden op www.filosofie-oostwest.nl.

Dit keer wordt ook een ingezonden mededeling doorgegeven.
‘Een overweging
Zelf voortgekomen uit een groot gezin, ben ik steeds meer gaan zoeken naar een juiste samenlevingsvorm. Zo raakte ik betrokken bij een zevental groepen, de een na de ander. Ik kreeg hiervan echter een beeld dat niet klopte met mijn intuïtie. Ik ontdekte in die groeperingen dat hoe spiritueler of humanistischer het uitgangspunt was, des te dieper vermomd de ikjes opereerden. Eigenlijk wilden ze met hun ideaal een aangenamer leventje hebben met gelijkgezinden.
Bij de advaita pakt alles heel anders uit: een ontmaskering van het ikje door bewustwording in helderheid en openheid. Door de egoprocessen bewust vast te stellen, je te ontspannen en los te laten (gevoelsmatig en mentaal), komt alles op losse schroeven te staan. Zo komt de beperkte ik-structuur vrij. Het samen beleven en bespreken van de problemen en processen van diverse mensen in de samenkomsten met Douwe is een ondersteuning hierbij. Juist door het respect voor ieders eigenheid komt alles gemakkelijker open. Dit werkt nog sterker door in de dagen, weekends en zomerretraites. De advaita-basis miste ik bij de andere groeperingen.
Zou het niet een goed idee zijn om te komen tot een Advaita-retraitecentrum op Schiermonnikoog waar men zich kan terugtrekken en activiteiten voor anderen kan ontplooien. Er zijn waarschijnlijk mogelijkheden om gezamenlijk ruimte (zalen en appartementen) te kopen. Schiers energie is bij uitstek geschikt om behulpzaam te zijn in de processen en de eenheid te bevorderen.
Dat doen we niet even. Er zullen andere formules dan de traditionele ontwikkeld moeten worden om dit retraitecentrum te beginnen. In principe kan iedereen participeren in daad, elk met de eigen speciale kennis, en ook financieel. Later zijn de activiteiten uit te breiden naar de badgasten en de Schiermonnikoogers. In alle openheid komt vanZelf creativiteit en inventiviteit vrij met respect en verantwoordelijkheid voor elkaar, en een samengaan/delen in onvoor­waardelijke vrijheid waarin zorg voor elkaar en voor de dagelijkse dingen vanZELFspre­kend zijn.
Nou?
Hartelijke groet van Agnes’


Tekst

Uit een gesprek op 17 oktober 2004 in de Hoorneboeg te Hilversum (3) - De opvoeding en de oorspronkelijke aard

Zou een kind de ongescheidenheid kunnen bewaren?
Je ziet dat de oorspronkelijke sfeer bij bepaalde kinderen duidelijker aanblijft dan bij anderen. Natuurlijk zijn er bij allen dezelfde individualiseringsprocessen in de wereld. Alleen je ziet dat bij de één de vorming van het ik veel zwaarder is, met veel meer spanning gepaard gaat en duidelijker grenzen levert dan bij een ander. Dus hoe het gaat is heel verschillend.

Dus de zondeval is niet echt nodig.
Tot op zekere hoogte is die er altijd voorzover er de wereld is en er een zekere vorm van gescheidenheid ontstaat. Er zijn wel verhalen dat het bij bepaalde grote leraren niet heeft plaatsgevonden, maar wanneer je preciezer gaat kijken, zie je dat, zodra je het over een mens hebt, er in elk mensenleven min of meer een gescheidenheid is of is geweest. Alleen je ziet dat die soms niet sterk is en die ook gemakkelijk weer wordt losgelaten.
Je ziet het in de opvoeding. Als er een kind is, heb je te maken met zijn gedrag. Natuurlijk zullen daarin door de ouders grenzen gesteld moeten worden. Een kind moet je soms voor zichzelf in bescherming nemen, omdat het bepaalde dingen niet doorheeft. Dus zo zie je al dat beperkende krachten altijd al in het leven werken. In de opvoeding kan echter de scheidende kracht erg sterk zijn, als het kind op afstand wordt gehouden – ‘jij dit, jij dat’, maar ook kan alles veel meer inclusief blijven zodat de grenzen en scheidingen niet zwaar worden.

Het klinkt misschien raar, Douwe, maar ik heb mijn zoon zo opgevoed van ‘zoek maar uit’. Het enige wat ik altijd zei is: ‘Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Dat was dan de opvoeding. Nu gaat hij naar satsang en zegt hij: ‘Ja, dat weet ik toch al; zo ben ik toch opgevoed?
Dat is toch prachtig? Maar weet dat je over de toekomst van een kind niets kunt zeggen. In de opvoeding doe je wat je het beste lijkt, maar je weet niet hoe het verder gaat.
Ik wees even naar verschillende manieren om met een kind om te gaan, omdat deze wel van belang zijn voor het verdere leven van het kind. Gaat het zich door de houding van ouders en van anderen steeds meer als een geïsoleerd individu voelen, tegenover alle anderen of is het gedrag van de ouders en anderen veel meer inclusief, zonder grenzen en afstand te creëren. Dan ontstaat minder gauw een vervreemding van de oorspronkelijke, ongedeelde sfeer.
Maar, je kunt er verder niets over zeggen. Juist iemand die op afstand wordt gehouden en in de knel is gekomen door al die ogen van volwassenen en door ‘jij dit en jij dat’ kan ineens een andere reactie geven, bijvoorbeeld, ‘ik heb er niks mee te maken; ik ben mijzelf’. Dan ga je je eigen gang. Daarin is een onafhankelijkheid van zelf-zijn, maar juist omdat dit oneindig is, kan daarin gemakkelijk de ongescheidenheid weer bewust worden. Ik kan me van vroeger ook zoiets herinneren. Juist wanneer je gevoelig bent voor anderen die zich opstellen tegenover jou, komt alles heel zwaar naar binnen toe. Wat doe je dan als klein kind? Of je gaat eraan onderdoor of je springt eruit. Ja toch? Als dit een springen is in zelf-zijn, met vertrouwen en bewustzijn, komt het goed. Aan dat vertrouwen en bewustzijn van de goede eigen sfeer kunnen ouders en anderen bijdragen.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod