9-17 Als elke scheiding verdwijnt, ben je vrij


Jaargang 9 nr.17 (17 november 2008)
9-17OpenYourBeing
Wat doet dat, zo’n aansporing?
Misschien zouden meer van deze bordjes opgehangen moeten worden.


Mededelingen

Non-dualiteit – de grondeloze openheid is nu leverbaar. Daarin staat de vraag centraal ‘Wat is non-dualiteit’? Het besef daarvan kan het eigen bestaan openbreken. Zie de website:  Non-dualiteit - de grondeloze openheid.

Non-dualiteit


A.s. vrijdag is er het (mini)symposium met bijdragen van Otto Duintjer, Kees Boukema en Douwe Tiemersma over de aard en de ‘ervaring’ van non-dualiteit. Voorzitter is Henry Trappenberg. Het is de presentatie van het boek aan een groter publiek.
Vrijdag 21 november 2008, 16.15 – ca. 17.45 uur,
In Boekhandel Donner, Lijnbaan 150, Rotterdam
Gratis toegang. Reservering mogelijk: klik hier.


Uitgeverij Advaita Centrum heeft een nieuw adres en telefoonnummer. Jan is (bijna) verhuist. De nieuwe gegevens zijn:
Dorpsstraat 44b, 3274 BD Heinenoord, tel. 0186-600031.
Het mailadres blijft hetzelfde: uitgeverij

De coördinator van de werkgroep Gespreksopnames is nu Paul Wiewel. Bij hem kunt u CD’s en DVD’s bestellen via opnames.

Het nieuwe Programmaboekje 1e helft 2009 is uit. De papieren versies liggen op het centrum en zijn ook te verkrijgen via het secretariaat.  Binnenkort kunt u het boekje downloaden via de website onder: NIEUWS.

Er zijn twee rectificaties nodig.
-         Bij Thema Jongeren (p.10)
Inlichtingen: Pia de Blok
Opgave: bij het secretariaat St. Openheid, secretariaat, tel. 071-5618828
Betalingen: op rek. 11.6979089 t.n.v. St. Openheid
-         Bij Thema Kennis van Non-dualiteit (p.8)
De cursus Non-dualiteit zal niet in de eerste, maar in de tweede helft van 2009 zijn. De data die zijn vermeld, vervallen.

Oproep : is er iemand die  digitale video’s kan bewerken? Er is een opname op DVD’s van een satsang waarvan twee helften tot één geheel gemaakt moeten worden.


Tekst

Aantekeningen door Danny

Keer je blik naar binnen. Voel je lichaam van binnen en wees bewust van je gedachten en gevoelens. Laat dan je bewustzijn naar achteren uitbreiden.
Je bent je nu bewust van binnen uit, van je lichamelijke indrukken en gevoelens en van alles wat er in de geest aanwezig is.
Je bent je nu ook extern bewust van je lichamelijke zelf, van je hele situatie. Ervaar dit alles concreet in de ruimte.
Zelf ben je die ruimte als bewust-zijn. Die open sfeer is je eigen bewustzijnsruimte. In die open ruimte lossen oude grenzen en patronen op. Alle grenzen zijn verdwenen; je ervaart puur geluk.
Vanuit de ik-positie kun je de muren die je rondom jezelf hebt gebouwd niet afbreken, omdat er ik-belangen zijn.
Neem wat afstand van die situatie, dan word je meer een waarnemend bewustzijn. Er is dan een groter blikveld, er is een grotere bewustzijnsruimte, meer helderheid en inzicht. Daarin gaan de ik-spanningen zich ontspannen. Juist doordat je ruimer bent, kun je spanningen loslaten. De subtiele ik-spanningen lossen op in de oneindige ruimte van jezelf. Alle beperkende energieën gaan oplossen in de ruimte die je zelf bent.
In de ontspanning komt alles open. Hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je open komt. Als open sfeer van gevoelsmatig bewustzijn wordt alles liefdevol opgenomen.
Ga niet mee met de krachten die van anderen uitgaan. Blijf bij het open zelf-zijn.
Zo ben je vrij van alle dwang, vrij van elke gehechtheid. Op die manier komt je omgeving ook meer open, want die wordt niet meer vastgehouden en gemanipuleerd door een ego.
In de open sfeer van jezelf verdwijnen de beperkingen van de persoonlijkheid. De ik-persoon lost op. Je zit aan geen enkele vorm meer vast. Je bent vrij. Als essentie van zelf-zijn ben je totaal open op alle niveaus. Zelfs het waarnemend bewustzijn lost op als je terugkeert naar je grondeloze zelf.
Door het oplossen van het ego is er geen eigenbelang meer. Alle problemen en conflicten worden veroorzaakt door het creëren van scheidingen, terwijl jij de ruimte zonder scheidingen bent. Als elke scheiding verdwijnt, ben je vrij. Alle zwaarte , ernst en gewichtigheid verdwijnen. In die bevrijding verschijnt geluk en vrede. Is dat niet prachtig?
Blijf altijd en overal bij jezelf als open ruimte. Dan zal het doorwerken. Het is zo simpel, als je maar niet vasthoudt aan oude patronen. Laat die patronen gewoon oplossen in de oneindige openheid van jezelf. In de open sfeer is er niemand die handelt. Het handelen gebeurt vanzelf.
De essentie van verlangen is authentiek. Het wordt alleen geprojecteerd op beperkte zaken. Dat stilt het verlangen niet, want elk verlangen is in de kern oneindig. Ga direct maar mee met de oneindigheid van het verlangen naar het geluk van eenheid.
Wanneer je heerlijke wijn proeft, verdwijn je. Je gaat er zo volledig in op dat alle grenzen vervagen. Zelf als subject van het proeven ga je samenvallen met de wijn als object. Als dit in bewustzijn gebeurt, is dit is realisatie. Radicaliseer deze realisering, dan breekt de openheid totaal door.
Blijf bij het besef van het Grote zonder scheidingen. Dat is essentieel. Deze openheid is fundamenteel, alle verschijnselen zijn van secundair belang. Verschuil je niet achter condities. Laat je door niets of niemand afleiden. Laat het loslaten totaal gebeuren. Laat de overgave maar plaatsvinden in een sfeer van vertrouwen en liefde. Dat is de ‘directe weg’.

Hartelijke gegroet,
Douwe TiemersmaEr is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod