9-20 Niets en niemand wordt uitgesloten, omdat er niets anders is

Jaargang 9 nr.20 (23 december 2008)
9-20Winter


Allen een herkenning van de overweldigende Stilte gewenst
Stille nacht


De grote stilte is er. Daarvoor kun je open komen en dan is ze als zijnservaring duidelijk aanwezig.

Je kunt die de grote stilte, ondanks alle drukte van de wereld, buiten ervaren. Je kunt je je er steeds preciezer op afstemmen. Je kunt je heel precies openen voor die essentie van stilte. Dan manifesteert de grote stilte zich ontzettend sterk. Dat kan zo'n sterke overweldiging zijn dat daarbij alle resten van beperkingen in je worden weggevaagd. Het kan je ook spontaan overkomen, de realisatie van die grote stilte, de verruiming tot die grote stilte, als een genade.

Naar binnen gaande ontdek je in jezelf ook de diepe stilte. Terugkerend naar de bron van je eigen zelf-zijn vallen allerlei zorgen weg, allerlei zaken waarmee jij je identificeerde. Verder terugkerend laat je ze los en spelen ze geen rol meer. In het centrum van jezelf, het centrum van je hart, is het stil en vrij. Als je daar in het centrum bewust aanwezig kunt zijn, blijkt die kleine ruimte oneindig groot te zijn. Er is een oneindige stilte. Die oneindigheid valt samen met de grote stilte die je misschien eerst extern ervoer. De externe stilte en interne stilte gaan samen; ze zijn identiek. De grootse stilte als essentie van de kosmos waarin alles is opgenomen en de interne grote stilte van vormloos zelf-zijn-bewust-zijn gaan samen. Het zelf-zijn is in de Stilte vrijgekomen van de beperkingen van zichzelf.

De ene grote stilte is de grondslag van alles. Wat er aan verschijnselen opkomt, komt daaruit voort. Daarin verdwijnen alle verschijnselen weer. Bijvoorbeeld het verschijnsel van het lichaam. Vaak is het er niet, soms wel, en dan is er even de ervaring dat er een lichaam loopt. Even later is het weer weg. Als het er is, ben je het lichaam ook van binnenuit, zoals het daar loopt.

Op dezelfde wijze ervaar je de zilvermeeuw die daar vliegt: je weet wat het betekent om vleugels te hebben, vleugels te gebruiken, te vliegen, te zeilen op de wind. Je weet van binnenuit wat het is als een konijntje daar door de duinen te huppelen, te knabbelen aan de jonge blaadjes, weg te duiken als er een kiekendief komt. Van binnenuit ervaar je dat.

Elk mens, wie het ook is, ben je zelf op dezelfde wijze. Als de Stilte er is, ervaar je die als je eigen zelf-zijn in ieder mens. Niets en niemand wordt uitgesloten, omdat er niets anders is. Er is alleen maar een onuitsprekelijke stille grootsheid.

Als je dit duidelijk gaat herkennen 'dit is het', word je vrij, wordt alles vrij, ontstaat een totaal nieuwe schepping.

(Schiermonnikoog, 11 juni 2008)

Het nieuwe boek Non-dualiteit - de grondeloze openheid wordt goed ontvangen. De toegankelijkheid en de helderheid van de uitleg van 'Wat is non-dualiteit?' worden op prijs gesteld.

Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod