9-8 Ga mee met je oneindige verlangen en besef je eigen oneindigheid


Jaargang 9 nr. 8 (6 mei 2008)
9-8Leegte

Vastzitten
(met dank aan Kees van den Bergh - www.atelier11.info)
Tekst
Gesprek in Brugge op 30 maart 2008 (2)
Aantekeningen van Danny


In het loslaten van alle vormen zijn er geen grenzen meer.
In die open sfeer mag alles er zijn.

Mensen die alles onder controle willen houden, raken gespannen.
Besef dat je onmogelijk alles kunt regelen, omdat je als mens beperkt bent.
Velen hebben een basale spanning om alles te willen regelen.
Het is bij hen een gewoontespanning geworden.
Je hoeft niet op het ik-niveau te blijven waarin je alles wilt regelen.
Ga op in het ruimere zelf-zijn en laat alle beperkingen los.
Laat de ontspanning maar tot in het oneindige doorgaan.
Wees je dan ook bewust van die toestand van grenzeloze ontspanning, want dat is je meest wezenlijke kern.

Laat diep tot je doordringen dat je vrij bent van alle patronen en beperkingen.
Je bent van nature helemaal vrij.
Ervaar je beperkingen, besef dan dat je ruimer bent en houd je niet vast aan die beperkingen.
Wees bewust van de open sfeer die je eigen sfeer is.

Door alle controle los te laten, gebeurt alles vanzelf, spontaan.
Wanneer er geen grenzen meer zijn tussen jezelf en de ander, dan kan er geen oorlog meer zijn.
Oorlog gaat altijd om grenzen, maar als alle grenzen verdwijnen, verdwijnt daarmee ook oorlog.

In het open komen wordt de ander liefdevol geaccepteerd.
In de openheid van jezelf mag alles er zijn, alles wordt geaccepteerd.
Juist doordat het open is, is er veel meer dan ooit mogelijk.
Er komen veel meer onverwachte  mogelijkheden.

In hoeverre is de open ruimte voor jezelf aanwezig tijdens het converseren met anderen?
Let ervoor op dat je niet weer vervalt in een beperkte identiteit.
Wanneer je jezelf gaat beperken, terwijl je oneindig bent, creëer je alleen maar lijden.
De tragiek is weten dat je vrij bent, maar beseft dat je vasthoudt aan beperking.
Houd niet vast aan beperkte vormen.
Het beperkte zelf-zijn is maar een klein onderdeel van je werkelijke zelf-zijn.

Het opheffen van het lijden is niet het opheffen van beperkte verlangens.
Verlang niet te weinig. Je verlangen is oneindig.
Ga mee met je oneindige verlangen en besef je eigen oneindigheid.
Dan is het fundamentele lijden opgeheven.

Herken heel duidelijk de openheid in jezelf, anders val je terug in beperking.
Omdat je er niet bewust van bent, kom je telkens weer vast te zitten in bepaalde vormen en patronen.

Wanneer het beperkte ik is vrijgekomen in het universele zelf-zijn, wordt het handelen opgenomen in het grotere geheel.
Er zijn geen verwachtingen meer, want er is geen ik meer die iets opeist.
Alles wat ik wil is opgenomen in de wil van God, het geheel.
Alles gaat vanzelf.
Omdat het ik niet meer tussenbeide komt, zijn er geen weerstanden meer.
Voor zover er iets gebeurt, gebeurt het vanzelf.
Dit noemt men handelen zonder handelen.
Het is een handelen zonder een ik die dingen wil.

Laat de ontspanning doorgaan op alle niveaus tot niets meer vastgehouden wordt.
De vlieger vliegt weg, omdat het einde van de draad niet aan de haspel vast blijkt te zitten.
Laat de ontspanning in alle lagen radicaal doorgaan tot alles volledig vrij is.
Let op dat je niet opnieuw in bepaalde vormen gaat vastzitten.
Dan gaat de ontspanning door tot volledige vrijheid.

Het uitbarsten van het voorjaar: een uitgelezen kans tot vrijheid!
Douwe TiemersmaEr is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod