1 - februari 2003 Blue Sky

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Dit is de eerste aflevering van Blue Sky

Met een verscheidenheid aan thema’s. Dat kan ook niet anders, gezien de oneindige veelheid aan uitdrukkingen en creaties die opkomen in het lege niets van het absolute.

Blue Sky, blauwe hemel, blauwe lucht is een symbool voor de oneindigheid van het Absolute Brahman, voor de leegte, voor alles wat vooraf gaat aan vormen. In een recent geschreven gedicht van Harry: Blauwe lucht komt dit tot uitdrukking. Toen hij dit gedicht schreef, wist hij nog niets van Blue Sky. Toeval? Wie zal het zeggen.

Dan een stukje van Pia over tijd en tijdloosheid ter begeleiding van een kort maar treffend gedichtje over meditatie. Een paar woorden die de essentie zo kunnen raken!

Martijn nodigt ons uit om het plaatje water-vuur te bekijken en opent voor ons een zee aan kijkmogelijkheden! Ik ben benieuwd naar jullie reacties hierop.

Een paar dagen geleden was het Saint Valentijn. Misschien hebben jullie je liefde uitdrukking gegeven, maar in ieder geval krijgen wij nu nog dit gedicht van Wouter, een prachtige, zuivere liefdesbloem.

De muziek kan ook een opening zijn naar de Zelfsfeer, dat is wat Behzad Sanati ervaart als hij de Setar, een langhalsluit uit Iran, bespeelt en vertelt in zijn gedicht. Hij nodigt ons uit om dat ook te ervaren. Er verschijnt een CD van zijn muziek. Tijdens de zaterdagavond op de Advaitaweekenden op de Hoorneboeg hebben we een aantal keren van zijn muziek kunnen genieten. Velen van ons heeft hij daarmee een hemelse slaap bezorgd.

Tenslotte nog een berichtje van Willem Steetskamp die over ‘speciale’ tapes beschikt en ze voor de belangstellenden kan kopiëren.

Dit was het dan voor de eerste aflevering van Blue Sky! Patricia en ik wensen jullie veel leesplezier. Degene die graag een bericht in de volgende aflevering willen plaatsen, kunnen het zenden in de 3e week van maart.

Patricia en Odile

Blauwe lucht

Transparant hemelse helderheid, hier en nu!

Tijdloos-helderwezen, verscholen achter blauwe lucht.

Omkeerpunt, weggeschoven blauw, geeft doorzicht.

Genadevol opent bewust-zijn-licht de witte kernen.

De mens van zijn kern afgedreven in zeeën van tijd,

Sluit de aardse blauwheid haar koepel

Gevangen in betrekkelijkheid, verlangt het naar

Liefdebetrekking met God in hart grondig vertrouwen.

Als dan vervulling hier en nu is opengegaan,

Ankert de veelvoud aan op de kade van eenvoud.

De witte kernen gaan op in de eenheid en het

Ondeelbare bewust-zijn-licht laat het blauw open wijken.

Woorden uit stilte, witte letterkernen vertellen in de blauwe lucht.

Harry van Zomeren

Hieronder volgt een verkorte weergave van het stukje ’Tijd’ door mij gepubliceerd in een Ayurveda-tijdschrift.

Wat is tijd?

Tijd is een door onszelf afgesproken denkidee. We meten de tijd (klok). We ervaren tijd (tijdsbesef, tijdsdruk, tijdelijkheid, lichamelijkheid-honger, leef-tijd). We construeren tijd, bij het begin van het bewust worden van onszelf hebben we tijd geschapen (zodra er waarneming is, is er tijd). De constructie is ooit gebaseerd op het rondgaan van het heelal om ons (de aarde) heen: de klok. Deze tijd valt dus samen met ruimte en beweging.

Tijd is gekoppeld aan gedachte, denken is gekoppeld aan ego. Tijd =denken = ruimte = beweging = ego (in dit laatste zitten de eersten verweven).

Tijdloosheid.

Wanneer men even zonder tijdservaring is b.v. in meditatie, wil dit niet zeggen dat men zonder tijd is. Echter: men is zonder gedachten, er is geen ego-ikje meer dat van alles doet, moet en wil. Er is geen lot of wil.

Zelfs de gedachte is geen gedachte meer (is verdwenen) omdat wanneer er aan Niets gedacht wordt denken niets (niet-iets) is. Maar na een half uur ziet men (opnieuw de gedachte!) dat de tijd gewoon is doorgegaan.

Men was niet zonder tijd maar buiten de tijd om of los van de tijd. Los van ruimte, beweging, gedachten en ego.

Meditatie leidt tot het ontdekken van een 4e dimensie van het bestaan, buiten tijd en ruimte, buiten oorzaak en gevolg naar universele vrijheid.

Naar Openheid waar verder niets meer over te zeggen valt.

Meditatie is wanneer de ene

gedachte voorbij is

En de volgende nog niet is

opgekomen.

Dan is er een opening, wel,

Dat is meditatie

Pia

In ogenschouw de volgende opmerkingen

Het vormloze wit van het papier biedt de mogelijkheid voor de zwarte vorm om op te verschijnen. Deze vormloze achtergrond kan door geen vorm aangetast of beïnvloed worden. (Onder het zwart van de kopieermachine zit nog altijd het wit van het papier.) Het is de absolute voorwaarde en achtergrond voor iedere mogelijke vorm om te verschijnen. Vorm (manifest) en achtergrond (vormloos) zijn niet tegengesteld. Het onderscheid is denkbeeldig.

Op relatief niveau (vormen) wordt de witte (rest-)vorm bepaald door de contouren van de zwarte vorm en omgekeerd. De relatieve tegenstellingen worden door elkaar gedefinieerd en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De zwarte en de witte vorm zijn aan elkaar gelijk, alleen de kleur is anders. Het is de positieve en negatieve pool van hetzelfde verschijnsel.

In het centrum staan de vormen “hard”, dualistisch meer statisch tegenover elkaar. Zich in de ruimte verder ontwikkelend, gaan de vormen meer vloeiend in elkaar op. Ze lijken elkaar meer te gaan overlappen of doorkruisen. De witte vorm lost op in de ruimte eromheen en staat er niet los van.

De zwarte vorm is te zien als neerdalend water en de witte als opstijgend vuur. Als je het beeld omdraait is dit precies andersom. Het perspectief is dus bepalend voor de waarneming van de vorm (zwart/wit, stijgend/dalend) en de samenhangende interpretatie of betekenis (water/vuur) ervan.

Voor het grootste kijkgenot kunnen de bovengenoemde opmerkingen het beste direct weer worden losgelaten. Anders kunnen het weer instructies worden voor een waarnemer. Die mag niet te veel voedsel krijgen, want ware schoonheid is er alleen als de waarnemer is verdwenen.

Martijn

Eternal love

Vanishing
Into nothingness
I rise
Again and again
To express
My eternal love
For you
Knowing
You and I
Are one

Wouter

Één worden met de muziek.

Één worden met elk nieuwe trilling

die in de open sfeer opkomt

terwijl de vorige je steeds verder meeneemt.

Ik bevind me opeens in de universele sfeer van de trillingen

die in de zelfsfeer opkomen

en door de lichaam en geest vertaald worden

in bewegingen op de setar.

De trillingen gaan door elkaar heen,

ze smelten weer met elkaar en Zelf smelt mee.

We zijn nu overal.

Behzad Sanati

Speciale tapes

Ik beschik over tapes met gesprekken van Wolter Keers over de Ashtavakra Samhita en Atma Nirvriti (Krishna Menon).

Voor een ieder die hierin geïnteresseerd is, wil ik deze opnames kopiëren (alleen voor privé-gebruik).

Neem dan lege cassette tapes (2x45 minuten) of recordable cd’s mee, met je naam erop, naar een van de Advaita-avonden.

Je kunt ook alles krijgen, dat wil zeggen:

- Ashtavakra Samhita, 8 tapes of 16 cd’s

- Atma Nirvriti, 1 tape of 2 cd’s.

Willem Steetskamp

Oproep

Om dit een vervolg te laten hebben is er iemand nodig die het volgende op zich kan/ wil nemen, daar ik hier geen “tijd” voor heb.

Dat is;

De opmaak van Blue Sky: alles nakijken op spelfouten, de lettertypes aanpassen, het eenvoudig en kort houden, de verzending, het adressenbestand.

Wil je dan contact opnemen met Odile.

Hartelijke groet aan allen,

Pia


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod