32 - De Bron is onverwacht

Wachten om kennis te maken met de ervaringen van de Levensbron leidt tot niets. Je kunt wachten tot je een ons weegt, maar dan nog zal de Levensbron niet gaan stromen. Er is een blokkade die het onmogelijk maakt de altijd aanwezige Levensbron te ervaren. Die blokkade is het feit dat wachten altijd iets is van de persoon. Ook al wacht je op iets bekends, dan nog ligt het in de bedoeling iets toe te voegen aan de persoonlijke ervaring. Iemand die ergens op wacht is niet echt thuis bij zichzelf. Iets bekend of onbekend dat in de toekomst is gelegen is het onderwerp van de belangstelling en wordt begeerd.

Alleen wanneer alle muren, verwachtingen en kennis van onze persoon zijn verdwenen kan het onverwachte tot onze wezenlijke kern doordringen. Zolang dit niet het geval is wordt de oorspronkelijke natuur afgeschermd en is deze kern onbereikbaar. Pas wanneer er geen voor of achterkant meer is, maar alleen doorzichtigheid, alleen dan is al het persoonlijke belang verdwenen.

Er zijn geen grenzen meer en geen scheidingen tussen ‘persoonlijk’ en niet persoonlijk. De wereld buiten het persoonlijke gaat samen met het persoonlijke. Het is een groot geheel. Dit in tegenstelling tot de ‘oude’ situatie waar de persoon als een spin in het web van zijn eigen afgesloten wereldje zit. Alle grenzen zijn weggevallen. Het heeft dan geen zin meer om te spreken van een ik in een wereld. Alles is zo groot en grenzeloos, zonder enige scheiding.

Er is geen ik meer, dus geen verwachtingen meer. Wie zou ze moeten hebben? Als er geen verwachtingen meer zijn, dan is alles automatisch ‘onverwacht’ geworden. Niet te beschrijven, maar des te beter te ‘ervaren’ Het verloren zijn als persoon, op geen enkele manier meer kwetsbaar, geen angsten, nooit geboren en onsterfelijk.
Een onbegrensde ‘ervaring‘ van puur zijn met een rotsvaste zekerheid zonder dat tijd of ruimte er enige invloed op kunnen uitoefenen.
Iedere keer als de grenzen van de persoon wegvallen is de ‘ervaring’ van de totaliteit volkomen onverwacht en onvoorstelbaar.
Tijd speelt geen rol. Er op wachten heeft geen zin. Overgave en loslaten van al het bekende brengen ‘onverwacht’ datgene waar geen verwachting van kan worden gevormd.

Wim Veelenturf


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod