37 - De levensbron is moeiteloos

‘Voor niets gaat de zon op’ is een oud Nederlands gezegde.Met andere woorden als je iets wil bereiken in je leven, dan zal je er moeite voor moeten doen. Alleen de zon gaat vanzelf op.In zekere zin is dat ook waar en ontkom je er niet aan om ergens moeite voor te doen. Toch blijft het resultaat altijd beperkt. Eerst wordt er een idee gevormd dat iets aantrekkelijk is en daarna ontstaat het plan om er moeite voor te doen om dat aantrekkelijke te bereiken. Het is een bekend patroon. Het beeld moet duidelijk zijn, het moet de moeite waard zijn en het moet een zeker voordeel met zich mee brengen. Het blijft zich afspelen op het persoonlijke vlak, het blijft dus moeizaam.

Van een ander kaliber is een verrassende, onverwachte, onverdiende en overweldigende ervaring van, bij voorbeeld, een wonderschone zonsondergang. Daar hoeft geen enkele moeite voor te worden gedaan om er intens van te genieten.
Zo gauw er moeite wordt gedaan, bij voorbeeld, om een foto van die zonsondergang te maken, dan is die diepe ontroering verdwenen en is het resultaat van een prachtige foto er tussen gekomen.

Piekervaringen zijn piekervaringen omdat ze ons moeiteloos en onvoorbereid overvallen. Piekervaringen kunnen ons overkomen wanneer we nergens mee bezig zijn dat onze aandacht en interesse bindt. Maar ook op de meest onverwachte ogenblikken wanneer we er helemaal niet op bedacht zijn kan zich dat grote Bewustzijn zich ontvouwen en al het persoonlijke wegvagen.

Een van de zuiverste kenmerken dat er een contact is met de oorspronkelijke natuur, is de spontaniteit en moeiteloosheid van de ervaring. Het overvallen worden door een inzicht of overzicht of een verband tussen dingen die niet door denken of studie tot stand komen, zijn uit de zuivere Bron afkomstig. Er zit geen enkel eigenbelang in, niet direct en ook niet indirect. Het gaat veel dieper dan alles wat wij zelf kunnen produceren door denken of werken. Op het moment dat zo’n moeiteloze ervaring zich voordoet is het absoluut duidelijk dat die van een andere orde is en niets persoonlijks heeft.

Hoe groter de moed is om de persoonlijke belangen los te laten en in openheid en aandacht te aanvaarden wat het ‘werkelijke Leven’ in petto heeft des te meer zullen deze moeiteloze ervaringen op gaan treden.
De persoonlijke belangen en de behartiging daarvan zijn ons met de paplepel ingegeven.Ze zijn ons bij de opvoeding en in het onderwijs ingeprent en voorgehouden. Toch is het van het grootste belang om er geen persoonlijke belangen meer op na te houden en uitsluitend in openheid en aandacht voor wat is te leven.
Als dat wordt ingezien dan wordt alles moeiteloos.

Wim


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod