37 - De levensbron is moeiteloos

‘Voor niets gaat de zon op’ is een oud Nederlands gezegde.Met andere woorden als je iets wil bereiken in je leven, dan zal je er moeite voor moeten doen. Alleen de zon gaat vanzelf op.In zekere zin is dat ook waar en ontkom je er niet aan om ergens moeite voor te doen. Toch blijft het resultaat altijd beperkt. Eerst wordt er een idee gevormd dat iets aantrekkelijk is en daarna ontstaat het plan om er moeite voor te doen om dat aantrekkelijke te bereiken. Het is een bekend patroon. Het beeld moet duidelijk zijn, het moet de moeite waard zijn en het moet een zeker voordeel met zich mee brengen. Het blijft zich afspelen op het persoonlijke vlak, het blijft dus moeizaam.

Van een ander kaliber is een verrassende, onverwachte, onverdiende en overweldigende ervaring van, bij voorbeeld, een wonderschone zonsondergang. Daar hoeft geen enkele moeite voor te worden gedaan om er intens van te genieten.
Zo gauw er moeite wordt gedaan, bij voorbeeld, om een foto van die zonsondergang te maken, dan is die diepe ontroering verdwenen en is het resultaat van een prachtige foto er tussen gekomen.

Piekervaringen zijn piekervaringen omdat ze ons moeiteloos en onvoorbereid overvallen. Piekervaringen kunnen ons overkomen wanneer we nergens mee bezig zijn dat onze aandacht en interesse bindt. Maar ook op de meest onverwachte ogenblikken wanneer we er helemaal niet op bedacht zijn kan zich dat grote Bewustzijn zich ontvouwen en al het persoonlijke wegvagen.

Een van de zuiverste kenmerken dat er een contact is met de oorspronkelijke natuur, is de spontaniteit en moeiteloosheid van de ervaring. Het overvallen worden door een inzicht of overzicht of een verband tussen dingen die niet door denken of studie tot stand komen, zijn uit de zuivere Bron afkomstig. Er zit geen enkel eigenbelang in, niet direct en ook niet indirect. Het gaat veel dieper dan alles wat wij zelf kunnen produceren door denken of werken. Op het moment dat zo’n moeiteloze ervaring zich voordoet is het absoluut duidelijk dat die van een andere orde is en niets persoonlijks heeft.

Hoe groter de moed is om de persoonlijke belangen los te laten en in openheid en aandacht te aanvaarden wat het ‘werkelijke Leven’ in petto heeft des te meer zullen deze moeiteloze ervaringen op gaan treden.
De persoonlijke belangen en de behartiging daarvan zijn ons met de paplepel ingegeven.Ze zijn ons bij de opvoeding en in het onderwijs ingeprent en voorgehouden. Toch is het van het grootste belang om er geen persoonlijke belangen meer op na te houden en uitsluitend in openheid en aandacht voor wat is te leven.
Als dat wordt ingezien dan wordt alles moeiteloos.

Wim


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod