Henri Le Saux (1910-1973)


Henri Le Saux wordt beschouwd als een der pioniers op het gebied van de dialoog tussen Christendom en oosterse godsdiensten. Na negentien jaar als Benedictijner monnik geleefd te hebben, vertrekt hij in 1948 naar India waar hij in Shantivanam een kleine ashram opricht. Hij gaat zich kleden als een sannyasin en neemt de naam aan van Swami Abhishiktananda. In 1949 heeft hij een ontmoeting met Sri Ramana Maharshi in diens ashram te Tiruvannamalai. Deze gebeurtenis laat een onuitwisbare indruk achter en beïnvloedt de rest van zijn leven. In 1968 geeft hij de leiding van Shantivanam over aan Bede Griffiths en vestigt zich als heremiet in de Himalaya. Hier schrijft hij vele boeken, merendeels gericht tot Christenen, met de bedoeling hen te wijzen op de spirituele rijkdom van India.
Onderstaand gedicht is ontleend aan Teksten om bij stil te staan, bijeengebracht uit Oost en West door C.J.A. Tholens, W.D. Meinema B.V., Delft, 1986.

*

Zoek God totdat je Hem vindt voorbij iedere gedachte
over Hem en iedere indruk van Hem,
voorbij de gedachte die je je vormt over zijn ondenkbaarheid,
voorbij iedere indruk die je hebt over zijn onuitsprekelijkheid.
Om God te zoeken, zoek je ook jezelf,
voorbij jezelf als iemand die zich bewust is dat hij waarneemt,
dat hij voelt, dat hij denkt,
voorbij jezelf als iemand die zich bewust is dat hij zichzelf
waarneemt, zichzelf voelt, zichzelf denkt.
Zolang je je nog bewust bent van jezelf, heb je jezelf nog niet
bereikt.
Je bent even ver van jezelf vandaan als God van jou vandaan is.
God is je even nabij als jij jezelf nabij bent.

*


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod