De Upanishaden 2007


upanishaden

Het tweede deel van de cursus:
januari – mei 2007

onder leiding van dr. Douwe Tiemersma 
Advaita Studiecentrum Gouda

Algemene cursusinformatie

In het eerste deel van het cursusjaar hebben we vooral de Brhadâranyaka en Chândogya Upanishad besproken. In het tweede deel gaat de bespreking van de Upanishaden verder. De wijze van lezen, bespreken en meditatie blijft dezelfde als in het eerste deel. Daarbij gebruiken we weer het boek De elf grote Upanishaden.

Er zijn opnieuw 8 bijeenkomsten.

Data: de vrijdagochtenden: 12, 19 januari, 2 februari, 9, 23 maart, 20, 27 april, 11 mei 2007
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Plaats: Advaita Centrum, Fluwelensingel 53, Gouda
Cursusprijs: 2e semester € 160, - inclusief koffie/thee

De cursus wordt georganiseerd door het Advaita Studie Centrum, als onderdeel van het Advaita Centrum te Gouda. Dit centrum valt onder Stichting Openheid, Gouda.

Opgave en inlichtingen: op de cursusochtenden, op www.advaitacentrum.nl en bij het secretariaat:
Patricia van Bosse, mail secretariaat, 071-5618828

Betalingen op rek. 11.69.79.089, t.n.v. Stichting Openheid, Gouda
Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod