Henk Spierenburg, Over 25 incarnaties van de Dalai Lama


Ankh-Hermes, Deventer 2000, ISBN 90 202 8199 2, 138 blz., prijs f 39,50

Verscheen in InZicht 3nr. 1 (februari 2001), p. 33


Bij het openslaan van het boek werd het dubbelzinnige 'over 25 incarnaties ...' van de titel duidelijk: het gaat niet over de toekomst, maar over de vierentwintig vorige incarnaties van de huidige Dalai Lama. Spierenburg verzamelde veel informatie over deze personen en geeft deze overzichtelijk weer. Daarbij volgt hij niet alleen de lijn van de Dalai Lama's, vanaf bodhisattva Avalokiteshvara, maar ook die van de Panchen Lama's. Lang niet altijd is er echter betrouwbare informatie voorhanden. Interessant is te lezen hoezeer de levens van de groot-lama's verweven waren met de politieke ontwikkelingen in Tibet en daarbuiten, tot aan de huidige 14e Dalai Lama en de 11e Panchen Lama (keuze van de Dalai Lama), waar tegenover een 11e tegen-Panchen Lama in Tibet is komen te staan. Het boek is er voor iedereen die het op prijs stelt iets meer van de huidige en vorige groot-lama's te weten.

[DT]Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod