Henk Spierenburg, Over 25 incarnaties van de Dalai Lama


Ankh-Hermes, Deventer 2000, ISBN 90 202 8199 2, 138 blz., prijs f 39,50

Verscheen in InZicht 3nr. 1 (februari 2001), p. 33


Bij het openslaan van het boek werd het dubbelzinnige 'over 25 incarnaties ...' van de titel duidelijk: het gaat niet over de toekomst, maar over de vierentwintig vorige incarnaties van de huidige Dalai Lama. Spierenburg verzamelde veel informatie over deze personen en geeft deze overzichtelijk weer. Daarbij volgt hij niet alleen de lijn van de Dalai Lama's, vanaf bodhisattva Avalokiteshvara, maar ook die van de Panchen Lama's. Lang niet altijd is er echter betrouwbare informatie voorhanden. Interessant is te lezen hoezeer de levens van de groot-lama's verweven waren met de politieke ontwikkelingen in Tibet en daarbuiten, tot aan de huidige 14e Dalai Lama en de 11e Panchen Lama (keuze van de Dalai Lama), waar tegenover een 11e tegen-Panchen Lama in Tibet is komen te staan. Het boek is er voor iedereen die het op prijs stelt iets meer van de huidige en vorige groot-lama's te weten.

[DT]Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod