Non-dualiteit 2006


In het tweede semester wordt de praktische en theoretische kennismaking met het non-dualisme voortgezet.
In het eerste semester zijn vooral de belangrijkste systematische thema's besproken. Deze kwamen vooral aan de orde zoals deze in de Indiase traditie van de Vedânta zijn te vinden. Van deze stroming is ook de geschiedenis doorgenomen.

Nu komen andere stromingen aan bod: het boeddhisme (mahâyâna, Tibetaans boeddhisme), het daoïsme (Lao Zi, Zhuang Zi), de christelijke mystiek (Eckhart) en de Islam-mystiek.

De cursusopzet is gelijk aan die van het eerste semester met hoorcolleges, tekstbesprekingen, gesprekken, meditatieve oefeningen en zelfwerkzaamheid thuis.

Ook nu zijn er 8 bijeenkomsten, vrijwel alle op de vrijdagochtend 10.00 - 12.30 uur.

Data tweede semester: 13 en 20 januari, 3 en donderdag 23 februari, 10 en 31 maart, 7 april en 12 mei 2006

Plaats: Advaita Centrum, Crabethstraat 38, Gouda (vlakbij het station, stadszijde)

Een cursusboek wordt aan de cursisten verstrekt.

Cursusprijs per semester € 160, - inclusief koffie/thee en het cursusboek

Docent: dr. Douwe Tiemersma

De cursus wordt georganiseerd door het Advaita Centrum te Gouda.
Dit centrum valt onder Stichting Openheid, Gouda.

Opgave en inlichtingen: www.advaitacentrum.nl en bij het secretariaat:
Zoutmanstraat 36, 2806 XD Gouda
T 0182-373427 - F 0182-374875

Betalingen op rek. 11.69.79.089, t.n.v. Stichting Openheid, Gouda
De inschrijving is definitief na schriftelijke opgave (kan ook per e-mail) en betaling.


AdvCentrumZwW

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod