Non-dualiteit 2006


In het tweede semester wordt de praktische en theoretische kennismaking met het non-dualisme voortgezet.
In het eerste semester zijn vooral de belangrijkste systematische thema's besproken. Deze kwamen vooral aan de orde zoals deze in de Indiase traditie van de Vedânta zijn te vinden. Van deze stroming is ook de geschiedenis doorgenomen.

Nu komen andere stromingen aan bod: het boeddhisme (mahâyâna, Tibetaans boeddhisme), het daoïsme (Lao Zi, Zhuang Zi), de christelijke mystiek (Eckhart) en de Islam-mystiek.

De cursusopzet is gelijk aan die van het eerste semester met hoorcolleges, tekstbesprekingen, gesprekken, meditatieve oefeningen en zelfwerkzaamheid thuis.

Ook nu zijn er 8 bijeenkomsten, vrijwel alle op de vrijdagochtend 10.00 - 12.30 uur.

Data tweede semester: 13 en 20 januari, 3 en donderdag 23 februari, 10 en 31 maart, 7 april en 12 mei 2006

Plaats: Advaita Centrum, Crabethstraat 38, Gouda (vlakbij het station, stadszijde)

Een cursusboek wordt aan de cursisten verstrekt.

Cursusprijs per semester € 160, - inclusief koffie/thee en het cursusboek

Docent: dr. Douwe Tiemersma

De cursus wordt georganiseerd door het Advaita Centrum te Gouda.
Dit centrum valt onder Stichting Openheid, Gouda.

Opgave en inlichtingen: www.advaitacentrum.nl en bij het secretariaat:
Zoutmanstraat 36, 2806 XD Gouda
T 0182-373427 - F 0182-374875

Betalingen op rek. 11.69.79.089, t.n.v. Stichting Openheid, Gouda
De inschrijving is definitief na schriftelijke opgave (kan ook per e-mail) en betaling.


AdvCentrumZwW

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod