04-01-2009 Brugge

Beste,

Graag nodig ik je uit op de advaita-samenkomst op 4 januari 2009, van 9u30 tot 12u30.

Als thema staat centraal :

“Richt je intern steeds op de essentie : de kern van je wezen.
Dan komt alles open en lossen problemen vanzelf op.”

In bijlage vind je de uitgeschreven bijeenkomst.

De samenkomst gaat door op de zolder bij Jean-Pierre en Carine.
Baron Ruzettelaan 162, 8310 Assebroek.
Gsm : 0486/976569
Bijdrage : 2 euro.

Hartelijke groet,
Ann

Graag verwijs ik even naar wat Douwe ons schreef in zijn brief (13) van 22 april laatstleden. Hieronder vind je de door Douwe aangepaste versie van de kernpunten :

Doelstelling van de bijeenkomsten is de verdere opening van zelf-zijn : de ontplooiing van inzicht in non-dualiteit en van ontspanning/overgave.

De situatie is die waarin mensen bij elkaar komen die die doelstelling belangrijk vinden en die deze nog niet geheel hebben gerealiseerd.

Gevolgen voor de dingen die op de bijeenkomsten plaatsvinden.
In het algemeen geldt : alles wat de doelstelling bevordert is positief en kan worden ingevoegd en behouden.

In het algemeen zijn de volgende elementen belangrijk :
Stilte zal het belangrijkste element moeten zijn van de bijeenkomsten, want daarin kan het zelf-zijn het gemakkelijkst openkomen.
Het lezen van een authentieke tekst kan goed werken, als deze niet al te lang is en als er daarna weer stilte is.
Spreken – Er kan tussentijds en aan het einde iets door mensen worden gezegd, maar dan alleen over hun eigen ervaring en zonder reacties van anderen.
Ook bij het spreken blijft de stilte het belangrijkste.
Muziek kan goed werken, maar onder voorwaarde van de bevordering van de genoemde doelstelling. Blijf dus op heldere en gevoelsmatige open wijze bij jezelf, terwijl de muziek er is.
Ga met andere activiteiten spaarzaam om, want door de aandacht die ze vragen leiden ze maar al te gemakkelijk af van de doelstelling.

De eigen instelling is doorslaggevend voor wat er gebeurt.
Aan de ene kant zal er een diepe inkeer moeten zijn met bewustzijn van je zuiverder
zelf-zijn. Aan de andere kant zal er een openheid moeten zijn die steeds meer totaal wordt.

Opzet Bijeenkomst 4 januari 2009

Veel stilte, het traag en met pauzes van stilte voorlezen van korte regels, met tussendoor wat muziek van klankschalen of een gong.

Stilte

Voorlezen tekst :

“Openheid is accepteren van wat zich in het leven aandient, zonder afweer en zonder geweld ; ze is open zijn in liefde en compassie, zonder eigenbelang en zonder onderscheid ; ze is onbegrensde en centrumloze eenheid, waarin vormen niet beperkend zijn : een oneindig zijn.”

Stilte

Voorlezen van volgende regels met tussenpauzes van stilte :

“Breng je aandacht van de dingen buiten terug naar jezelf.
Laat dan je aandacht de ruimte krijgen.
Blijf zo rustig bij jezelf met een open bewustzijn.”
...

“Richt je intern steeds op de essentie : de kern van je wezen.”
...

“Laat diep tot je doordringen dat je vrij bent van alle patronen en beperkingen.
Je bent van nature helemaal vrij.
Ervaar je beperkingen ; besef dan dat je ruimer bent en houd je niet vast aan die beperkingen.”
...

“Het principe van het loslaten is essentieel :
Steeds meer laten vallen van wat je nog mee draagt,
steeds weer laten vallen wat je hebt opgepikt, ook alle begrippen, zelfs die van de weg en het doel.
Dan kom je tenslotte tot je-Zelf, tot de Openheid.”
...

“Als de inspanning en het kunstmatige wegvallen, is er ontspanning en eenheid.
Dat is de natuurlijke situatie.”

...

“Blijf bij jezelf. Richt je intern steeds op de essentie : de kern van je wezen.

....

“Laat je daarin zakken, steeds meer, steeds dieper.”

Pauze

Gong of ander instrument

Stilte

Voorlezen van volgende teksten en regels met pauzes van stilte :

“Blijf bij jezelf. Richt je intern steeds op de essentie : de kern van je wezen.
Ontspan je in je eigen kern.
Er hoeft niets te gebeuren.”

...

“Laat de ontspanning doorgaan op alle niveaus tot alles volledig is doorgewerkt.
Laat de ontspanning in alle lagen radicaal doorgaan.
Let op dat je niet opnieuw in bepaalde vormen gaat vastzitten.

...

“Blijf helder .
Blijf bij jezelf, de kern van je wezen.”

...

“Het leven stroomt spontaan.
Blijf bij jezelf.
Laat alles maar gebeuren, inclusief het handelen.
Je bent niet iemand die iets doet.
Je bent het vormloze.
Identificeer je nergens mee.
Laat alles los.
Alle controle laat je varen.
Geef je over aan jezelf.
In de totale overgave ben je alles en iedereen.
Dan gaat alles wat verder gaat spontaan.
Alles wordt helder en vanzelfsprekend.
Er ontstaat lichtheid, verlichting.”

Stilte


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod