13-11-2004 Brugge

Brief 10

Gouda, 13 november 2004

Het was een goede dag, de afgelopen zondag in het Minnehof. De mensen die er waren stonden open, omdat ze iets van openheid begrepen, en maakten het zo mogelijk dat er veel kon gebeuren.
Danny heeft aantekeningen gemaakt, die hieronder staan. Slechts een paar kleine dingen heb ik in de formulering bijgesteld. Het zijn de essentiële zaken. Ik hoop dat ze een nog verdere duidelijkheid geven.
Waarschijnlijk is de volgende bijeenkomst in Brugge - ook weer in het Minnehof - op 1 mei 2005. In de tussentijd zijn er ook dagen en een weekend in Nederland, waarvan ieder op de hoogte wordt gehouden.

Hartelijke groet,
Douwe

Advaita bijeenkomst met Douwe Tiemersma op zo 7 november 2004
Bij het mediteren breng je je aandacht die gericht is op de wereld terug naar jezelf.
Daardoor ontstaat er een ander soort bewustzijn: de aandacht gaat naar binnen en wordt open.
De aandacht breidt zich naar binnen toe uit.
Het brandpunt van aandacht valt samen met de bron: jezelf.
Dan is er geen dualiteit meer,
er is geen scheiding meer tussen jezelf en het waargenomene.
Object en subject vallen samen.
Er is geen waarnemer en geen waargenomene, maar er is wel nog sprake van een intern bewustzijn.

Wees steeds opnieuw bewust van je eigen situatie.
Blijf bewust van jezelf,
ook van jezelf als een mentaal persoon als je in de mentale wereld kijkt.
Er is daar nog sprake van een zekere lichamelijkheid.
Je wordt je bewust van jezelf als waarnemer in de mentale sfeer.
Dus je bent aanwezig op afstand van de mentale wereld.
Je bent de bron van bewustzijn die zich uitbreidt in het bewustzijnsveld.
Kijk steeds opnieuw naar de situatie in jezelf.

Als je bewust bent van de grote stiltesfeer, dan verdwijnen alle elementen van lichamelijkheid.
Alle ik-besef houdt op te bestaan.
De diepte die die stilte teweegbrengt is er al altijd geweest.
Tijdens je meditatie herken je het.
Het is zo duidelijk.

Op het niveau van het getuige-bewustzijn is er nog wel een beetje lichamelijkheid.
Als het goed gaat, komt er een omslag: de stilte wordt steeds groter,
het ik-plaatje lost op, het is een zeer diepe ontspanning.
In die ontspanning verdwijnt elke afstand.

In het ontspannen lost alles op.
Het is een overgave aan het grootse.
Het ik is uitgezuiverd.
De laatste vormen van jezelf verdwijnen.
In die overgave lossen alle restanten op.
Alleen de grote stilte blijft over.
Die stilte komt op de voorgrond te staan.
Je wordt zelf die diepe stilte. Je valt samen met alles en iedereen.
Er ontstaat geen scheiding meer.
De laatste concentratie in de vorm van ego verdampt.
Alle scheidingen vallen weg.
Je bent thuis in de oneindige sfeer jezelf.
Dit is de ego-loze toestand.
Herken dit heel duidelijk.
Deze herkenning verdwijnt niet meer.
Dan is er geen formele meditatie meer nodig.

Als de grootse stilte zich manifesteert, dan lossen de restanten van jezelf op.
Blijf in die open toestand.

Als er bepaalde dingen onduidelijk zijn, ga dan op heldere wijze opnieuw kijken.

Het ik heeft altijd de neiging om zichzelf groter, belangrijker te maken.
Het voelt zich onvolledig, het voelt zich niet heel.
Dat is het basis-lijden.
Door gescheidenheid is er een gevoel van gemis.

Laat alles totaal los.
Blijf helder in die non-duale staat.
Herken het duidelijk, en stel vast: dit is het.
Dan hebben de vastgeroeste gewoontepatronen geen kracht meer om je uit het Oorspronkelijke te halen.

Er kan een tegenreactie van het ik opkomen.
Het ik heeft het gevoel dat het zal sterven, dus zal het protesteren.
Dat is heel normaal.
Blijf bij jezelf als waarnemer, als bewustzijn.
Dan ervaar je jezelf in een toestand van ruim bewustzijn los van beperkingen.

Ontspan en laat de ontspanning doorgaan.
Blijf helder.
Je lost meer en meer op.
Herken deze open, ruime, oneindige toestand heel scherp.
Dan is de helderheid heel groot.
Zo blijf je in het vormeloze.
Je doorziet de krachten die je beperken.
Je ziet de verleiding om jezelf te begrenzen.
Die krachten hebben geen macht meer over je waardoor ze verdwijnen.
Je blijft open bij alles wat je doet.

Ga heel opmerkzaam en bewust te werk bij het oproepen van de open staat.
Het loslaten van het lichaam, het afsterven van het ego moet heel bewust gebeuren.
Zo val je niet meer terug in onbewuste sferen.
Ervaar heel bewust die non-duale toestand, het niet gescheiden zijn.
Bij pesterijen:
Blijf bij je zelf-zijn.
Wees open, zo ontstaat er geen gevoel van afgescheidenheid.
De pesterijen zijn er nog, maar je reageert er niet meer op.
Het is een positief gevoel van zelf-zijn waarin alles er mag zijn.
Je ervaart jezelf als groot, zodat je de pesterijen kunt loslaten.
In die non-duale sfeer ben je vrij.

Laat alles maar open en laat het leven maar zijn gang gaan.
Laat alles maar los.
Zo ben je één, heel.
De dingen die je moet leren komen dan vanzelf wel.

Laat alle gedachtepatronen los.
Door te ontspannen wordt alles eenvoudig.
Je ontspant je in de open sfeer van jezelf.
Het is een totale overgave.

Word wakker.
Er is scherpte nodig om te zien wat werkelijk is.
Doorzie alles wat niet echt is.
Dan heeft maya geen kracht meer.

De mens heeft een kern die niet aan dood onderhevig is.

In het Oorspronkelijke is er niemand die ervaart.

Je ontspannen in de sfeer van zelf-zijn is overgave.
Het is het loslaten van jezelf in jezelf.
Dan pas gebeurt het heel snel.
Anders blijf je maar projecteren.
Houd die ideale toestand van totale openheid steeds voor ogen.


Het leven verloopt vanzelf.
In de non-duale sfeer is er goed noch slecht.
Het werkt vanzelf door wanneer je helemaal open bent.
Laat eerst die openheid bij jezelf ontstaan, dan gebeurt alles vanzelf.
Zo komt alles vrij.
Maar ga steeds bij jezelf te rade of je werkelijk open bent.

Negatieve energieën kunnen zich niet op je vastzetten wanneer je helemaal open bent.
Negatieve krachten hebben geen vat op een ego-loze staat.
Het ik dat het negatieve afweert is weg.

Wanneer alles open komt, is er niets meer te zeggen.

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod