18-06-2008 Brugge

18 juni 2008

De bijeenkomst op 1 juni was goed, begreep ik. Dat de opzet van Elly voor de volgende keer ongeveer dezelfde is, is dan ook voor de hand liggend: drie perioden van een half uur zitten (inkeer) met daaromheen diverse andere elementen. De expressieve activiteiten zullen spontaan moeten plaatsvinden. De situatie moet er geschikt voor zijn. Anders worden zij kunstmatig en kunnen beter achterwege blijven. Je zou kunnen afspreken om dit te bezien als dit punt aan de orde komt.
Opschrijven van ervaringen kan, als het facultatief blijft, evenals het voorlezen. Dat iedereen stuk voor stuk de gelegenheid krijgt iets te zeggen of voor te lezen, zonder commentaar van anderen, is wel de moeite waard gebleken. Goed is wat ruimte en bewustzijn bevordert voor de aanwezigen. De ontwikkeling van wat er in de groep gebeurt gaat vanzelf, als de basisoriëntatie op non-dualiteit blijft bestaan.

Inhoudelijk: de inkeer

1) Bewust-zijn
Als je vanuit je aandacht inkeert, betekent dit
ten eerste dat je letterlijk zelf je aandacht (jezelf als aandacht) terughaalt van de externe dingen naar je eigen centrum (aanvankelijk het hoofd), en ten tweede dat je hierdoor gaat zién wat je niet bent en wat je wel bent.

Meditatieve oefening 1
“Ik ben niet het fysieke lichaam, de lichamelijke gevoelens, de emoties, de mentale processen van voorstellen, denken, willen. Ik ben het oorspronkelijk universeel bewustzijn, dat in zuivere vorm niet geconditioneerd is door krachten en dingen die je kunt objectiveren.”

De objectivering van waar je eerst in zat, is nodig om de identificatie met die speciale vormen te laten verdwijnen, wat hier plaatsvindt door te herkennen dat je geen object bent. Het vrijkomen van die identificaties betekent het vrijkomen van zelf-zijn als een universeel bewust-zijn.

2) Gevoelsmatig-zijn
Als je vanuit je gevoel voor de dingen en levende wezens inkeert, betekent dit
ten eerste dat je je gevoelsuitstraling (jezelf als gevoel) letterlijk terughaalt naar jezelf (aanvankelijk het hart), en ten tweede dat je voelt wat je niet en wel bent.

Meditatieve oefening 2
De hartmeditatie – zie ‘Mediteren leren’, p. 33 en uitgebreider op de website 'Hartmeditatie'.
Keer innerlijk terug naar je hart, door uitgaande van je positie in je hoofd je letterlijk te laten zakken tot in je hart. Daar val je samen met de hartenergie die zich universeel uitbreidt

Vervolg - Meditatieve oefening 3
“Ik ben niet een speciaal gevoel, geen positief, geen negatief, geen neutraal gevoel dat is verbonden met een speciaal iets of iemand. Ik ben universeel gevoelsmatig-zijn in vrijheid en gelukzaligheid, waarin gevoelsmatig alles en iedereen een liefdevolle plaats heeft.”

Het terughalen van je gevoel dat je in bepaalde dingen/mensen hebt gestopt, is nodig om de identificatie met die speciale vormen te laten verdwijnen, wat hier plaatsvindt door te voelen dat je geen grenzen hebt. Het vrijkomen van die identificaties betekent hier het vrijkomen van zelf-zijn als een universeel gevoels-zijn.

Hoofd en hart zijn beide betrokken bij een spirituele ontplooiing. Dat gebeurt als beide bovenstaande bewegingen samengaan. Als er te weinig bewustzijn is, is er gemakkelijk een meegaan in de gevoelens (gevoelsmatig spreken, etc.). Als er te weinig gevoel is, is de ontplooiing niet levend. Beide bewegingen zijn alleen mogelijk in een ontspanning van de gerichtheid op iets anders. Als die gerichtheid terugkeert naar zichzelf door te ontspannen, komen zijn en bewustzijn open.

Meditatieve oefening 4
“Ik ben universeel gevoelsmatig-zijn-bewust-zijn, zonder tweeheid.”
Laat hierbij de ogen open en blijf bewust van je hartgevoel en je bewustzijn. Laat daarbij gevoel en bewustzijn naar alle kanten open komen.

Meditatieve oefening 5
Vanuit 4: laat het spreken en bewegen volkomen vanzelf en spontaan gaan.

Het kan altijd gebeuren dat iemand weinig ervaart bij de meditatieve oefeningen. Dat is niet erg, want dan is duidelijk in welke richting de eigen oriëntatie zal moeten gaan. Blijf dus met die meditatie doorgaan, op steeds gevoeliger wijze. Dan komt ook het vervolg.

Een hartelijke groet aan allen,

Douwe


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod