24. Stilte in plaats van licht

Soms maak 'ik' me zorgen dat ik geen licht ervaar ... daar moet ik voor aan het werk, visualiseren en daarbij ervaar ik juist spanning, het voelt als 'doen om iets te bereiken'. Betekent geen/weinig licht ook dat er niet genoeg helderheid is? Voor mij is het toch gemakkelijker om naar de Stilte te gaan omdat daar een ingang voor mij is ... bij Licht niet.

Uit het antwoord

... laat het licht maar. Het gaat niet om het visuele licht. Als je een gevoel van licht zou kunnen hebben, is dat ook goed. Licht betekent alleen maar dat er helderheid is van bewustzijn, van het actuele aanwezig zijn. 'Zien' is dan alleen maar een woord voor 'vaststellen', 'weten'. Dus maak je geen zorgen. Ga dus maar terug naar de Stilte. Dat is uitstekend.

... het weekend op de Hoorneboeg had het onderwerp Licht. Kun je net zo bewust zijn van Jezelf zonder die vorm van Licht vast te stellen? Of gaat bijv. de meest intense Stilte altijd gepaard met dat Licht of hoeft dat niet helemaal?

... natuurlijk kun je bewust zijn van jeZelf zonder specifiek licht te ervaren. De Stilte kan bewust zijn en bewust Zelf-zijn zijn. Daar gaat het om en niet om licht. Sommigen ervaren het stille bewust-zijn als licht, anderen niet. Dat is niet essentieel. Houd je maar bij het essentiële bewuste Stil-zijn.

Douwe, op zich begreep ik wel dat je bewust kunt van zijn van Jezelf in de Stilte, want ik durf toch wel te zeggen dat ik dat ken ... maar misschien nog niet voldoende ... moet het zich nog verder ontplooien. Daarom dacht ik dat de intensiteit van het bewustzijn van Jezelf met de ervaring van Licht misschien veel sterker is ... en dat het een toegroeien daar naar toe is.

De intensiteit van het bewustzijn van Jezelf met de ervaring van Licht is niet op zich sterker dan hetzelfde zelf-bewust-zijn van en als Stilte. Je kent dat, dus het enige is hier bij te blijven.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod