55. Magische werelden

...
Als ik gedurende een ogenblik een dode Japanse soldaat kan zijn, dan zijn al die spookverhalen uit primitieve culturen op waarheid gebaseerd. Ik vind dit enerzijds heel interessant, verruimend en bevrijdend, anderzijds natuurlijk ook beangstigend..Mijn ego zou zich wel willen omscholen tot groot magisch talent, met  grote macht over leven en dood.
Niets doen en laten gebeuren wat gebeurt zeker?

Uit het antwoord

..., ik schreef al dat het om een magische droomwereld gaat. Daarin is er een heel realistische werkelijkheid met grote mogelijkheden. Wel moet je het volgende beseffen. 1) De magische droomwereld is afgeleid van de alledaagse wereld met waakbewustzijn; de beelden komen niet van buiten. 2) Deze wereld is wel ruimer dan de waakwereld. Ze gaat dieper in wat eerst onbewust was; ze gaat hoger in de bovenpersoonlijke ervaringen. Zo is er soms wat uit te leren. 3) Deze wereld blijft een heel betrekkelijke status van werkelijkheid houden. Vergelijk haar maar met de actuele wereld waarin je wakker bent. Ten opzichte van de verlichte werkelijkheid blijkt het geloof in die wereld helemaal een illusie. Als je daarin gelooft, houd ze je gevangen, net als bij de waakwereld. Alleen in een bepaalde fase kan ze je iets leren (2). 4) De grote mogelijkheden van de droomwereld zijn vaak fascinerend, maar daarom ook gevaarlijk in verband met het je gevangen houden (3). Daarbij komt nog het gemak waarmee het ik met die grote mogelijkheden op de loop gaat en zich zo wil bestendigen en machtiger maken. Dat is niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor anderen. 5) Het beste is dus zoals je schrijft: "Niets doen en laten gebeuren wat gebeurt", maar dan wel met het bewustzijn van de voorafgaande punten en van jeZelf die vrij is van elke identificatie met die wereld.   Hartelijke groet,
Douwe


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod