55. Magische werelden

...
Als ik gedurende een ogenblik een dode Japanse soldaat kan zijn, dan zijn al die spookverhalen uit primitieve culturen op waarheid gebaseerd. Ik vind dit enerzijds heel interessant, verruimend en bevrijdend, anderzijds natuurlijk ook beangstigend..Mijn ego zou zich wel willen omscholen tot groot magisch talent, met  grote macht over leven en dood.
Niets doen en laten gebeuren wat gebeurt zeker?

Uit het antwoord

..., ik schreef al dat het om een magische droomwereld gaat. Daarin is er een heel realistische werkelijkheid met grote mogelijkheden. Wel moet je het volgende beseffen. 1) De magische droomwereld is afgeleid van de alledaagse wereld met waakbewustzijn; de beelden komen niet van buiten. 2) Deze wereld is wel ruimer dan de waakwereld. Ze gaat dieper in wat eerst onbewust was; ze gaat hoger in de bovenpersoonlijke ervaringen. Zo is er soms wat uit te leren. 3) Deze wereld blijft een heel betrekkelijke status van werkelijkheid houden. Vergelijk haar maar met de actuele wereld waarin je wakker bent. Ten opzichte van de verlichte werkelijkheid blijkt het geloof in die wereld helemaal een illusie. Als je daarin gelooft, houd ze je gevangen, net als bij de waakwereld. Alleen in een bepaalde fase kan ze je iets leren (2). 4) De grote mogelijkheden van de droomwereld zijn vaak fascinerend, maar daarom ook gevaarlijk in verband met het je gevangen houden (3). Daarbij komt nog het gemak waarmee het ik met die grote mogelijkheden op de loop gaat en zich zo wil bestendigen en machtiger maken. Dat is niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor anderen. 5) Het beste is dus zoals je schrijft: "Niets doen en laten gebeuren wat gebeurt", maar dan wel met het bewustzijn van de voorafgaande punten en van jeZelf die vrij is van elke identificatie met die wereld.   Hartelijke groet,
Douwe


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod