2015/03 Inzicht alleen op het niveau van bewustzijn is nog geen realisatie

 Jaargang 16 nr. 3 (1 maart 2015)

  Tekst Satsang

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Schiermonnikoog, 20 juni 2012
 
Inzicht alleen op het niveau van bewustzijn is nog geen realisatie
 
Veel mensen hebben moeite met de overgang van het waarnemersstandpunt naar een totaal open sfeer van oneindig zijn. We hebben al vastgesteld dat die overgang vanzelf zal plaatsvinden, want er is geen ik meer dat iets kan doen. Maar dat vanzelf gaande proces zal alleen plaatsvinden, wanneer je werkelijk gestabiliseerd bent op dat standpunt van de waarnemer. Wanneer je gemakkelijk wordt afgeleid, zit je zo weer op het mentale of het materiële standpunt. Blijf dus in die ruime sfeer van dat waarnemende bewustzijn. Dat bewustzijn is natuurlijk ook al oneindig, maar er is nog steeds een waarnemersstandpunt en een objectruimte waarin de dingen verschijnen.
Je zult langere tijd op het niveau van de waarnemer moeten blijven, voordat je daar weer opnieuw bewust van jezelf kunt worden en het proces doorgaat. Dat gebeurt alleen wanneer je dat het allerbelangrijkste vindt. Als andere dingen belangrijk voor je zijn, is daar je aandacht op gericht en dan is er  een toegespitste, gefocuste vorm van bewustzijn. Steeds wanneer je even door iets in de buitenwereld of intern in je geest wordt afgeleid, heb je weer de oude situatie van de beperking waarin je vast zit op een beperkt plekje. Langzamerhand leer je de waarde kennen van het verblijven op het niveau van de waarnemer. Als je hebt herkend hoe belangrijk en waardevol dat is, dan kun je daar voortdurend blijven. Dat is dan het belangrijkste voor je.  Het verdere loslaten gaat dan vanzelf.
Veel mensen vinden dit wel interessant, het past in hun levensstijl, maar fundamenteel verandert er niets. Als er fundamenteel iets moet veranderen zal het totaal moeten zijn. Wat betekent dat? Het zal totaal op de voorgrond moeten komen. Ik kan er naar verwijzen en dan zal wel blijken of het gebeurt. Maar ik kan je wel zeggen dat degenen die ooit werkelijk dat proces van de totale doorbraak hebben meegemaakt, die instelling hadden. Omdat dit het allerbelangrijkste was, kon de rest wegvallen. Ondanks alle interesse voor advaita is de groep die werkelijk doorgaat maar heel klein, omdat het alles vraagt. Wie is daartoe bereid? Het moet maar blijken. Het heeft dus alles te maken met je oriëntatie. Die sfeer van oriëntatie is belangrijker dan de inhoud van wat daar binnen die sfeer door je gedaan wordt. De wijze waarop je er bent en de wijze waarop je de dingen doet is belangrijker dan watje doet. Op een gegeven ogenblik maakt het niet meer uit wat je doet. Maar je moet in dat proces wel totaal aanwezig zijn.
 
Zou je iets dieper willen ingaan op het belang van het inzicht en de totale betrokkenheid?
 
Allereerst zal er het inzicht moeten zijn, de herkenning van wat het belangrijkste voor je is. Je hebt het leren kennen, maar aanvankelijk is het niet stabiel aanwezig. Als je helder blijft, kan het stabiel worden. Daarmee krijg je meer zicht op het niveau van het heldere inzicht: Dit. Het speelt zich niet af op het niveau van het mentale bewustzijn. Het mentale bewustzijn wordt altijd bemiddeld door allerlei ideeën, gedachten, woorden, patronen. Je gaat terug en je ziet die patronen vanuit het inzichtsniveau. Van daaruit stel je ook direct vast wat belangrijk en wat niet belangrijk is. Je gaat het niet vanuit het mentale niveau beredeneren. Vraag je af: hoe zit het met mezelf? Deze sfeer met deze externe blik waarmee ik alles zie, dat is mijn belangrijkste instelling. Datgene wat ik zie is van veel minder belang dan de wijze waarop ik het zie. Ik ben bewustzijn op het inzichtsniveau.  
Er is natuurlijk ook een gevoelskant. Alleen het heldere bewustzijn heeft niet zo veel kracht. Er kan dan wel iets vastgesteld worden, maar het moet totaal worden. De hele gevoelssfeer zal daarin mee moeten gaan. Je kunt wel honderd keer zeggen dat je het lichaam niet bent, maar of dat werkelijk gerealiseerd is moet nog maar blijken. Wanneer het lichaam het laat afweten en het einde in zicht is, zeg je dan ook zo gemakkelijk: natuurlijk, mijn eigen zijn is niet afhankelijk van wat er met dat lichaam gebeurt? Inzicht, alleen op het niveau van het bewustzijn, is nog geen realisatie. Het zal alle aspecten van jezelf moeten betreffen. Het moet een heel concrete ervaring zijn. Natuurlijk, het gewone leven kan min of meer op de oude manier doorgaan, redelijk aangepast aan de maatschappij, al is een breuk ook mogelijk. Maar hoe het ook verder gaat, je werkelijke interesse, je werkelijke aandacht, je hart, ligt daar in de werkelijkheid van het grote bewust-zijn. En dat komt natuurlijk niet overeen met wat in de maatschappij gemeengoed is. Wanneer je gegrepen word door die open sfeer dan vervalt de belangrijkheid van alle andere dingen. Ze worden betrekkelijk ten opzichte van dat ene wat dan als centrum fungeert.
Die ruime sfeer wordt het kader waarin de verschijnselen komen en geaccepteerd mogen worden, waarin het leven doorgaat. We willen allemaal op een goede manier samen leven. Daar is iedereen het over eens. Wat betekent dat ‘goede’ van het samenleven? Dat betekent dat er gevoel voor elkaar is en saamhorigheid. Op een bepaald niveau zijn er geen scheidingen, is er een nondualiteit. Richt je niet op allerlei details waarin we van elkaar verschillen, maar richt je steeds meer op die nondualiteit. Dan krijg je er contact mee en wordt die sfeer steeds sterker. Dat betekent niet dat alles gelijk is, maar er is wel een fundamentele goedheid, een eenheid die alles draagt.  Dat wordt werkelijk duidelijk als je je waarnemersstandpunt loslaat.
                                                                                
 

Boek bespreking

pranayama
 
 
Douwe Tiemersma, Pranayama
Adem en levensenergie kennen, ontplooien, loslaten
                                             
Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod. Specifieke aspecten zijn de werking van het middenrif en daarmee de ademenergetische druk. Daarnaast gaat het vooral om een systematische inleiding in het veld van de ademenergie, die voor een groot deel samenvalt met de algemene levensenergie. ?De opzet is vooral die van een experimenteel onderzoek. Steeds wordt een beroep gedaan op de eigen ervaring om mentaal en gevoelsmatig een goede proefondervindelijke kennis te verkrijgen ('doe dit; wat ervaar je dan?') en het bevrijdende inzicht te bevorderen.
 
Uit het voorwoord bij de tweede druk
Het is verheugend dat er nu een tweede druk van Pranayama ligt. De eerste druk heeft zijn weg gevonden naar mensen die het de moeite waard vonden met ademenergetische oefeningen aan de slag te gaan. Velen vertelden dat de oefeningen hen geweldig hielpen meer vrijheid te ervaren. Diverse opleidingen tot yogadocent gebruiken het als lesboek. Er waren veel enthousiaste besprekingen in de tijdschriften.
Bij het klaarmaken van de tweede druk was er de mogelijkheid de tekst te verbeteren. Verschillende delen zijn flink bijgewerkt op grond van nieuwe inzichten, vooral de hoofdstukken 10 en 19. Tekstuele fouten, vooral veroorzaakt bij de productie, zijn rechtgezet. Ook de tweede herziene druk zal voor velen een goede leidraad kunnen zijn op het pad van bewustwording en bevrijding.  
 
Klik hier om een deel van de tekst uit het boek te lezen
Besprekingen van de eerste druk
‘Douwe Tiemersma neemt je mee op een ontdekkingsreis door de levensenergie. Hij doet dat met verstand van zaken en zeer zorgvuldig.’?Nieuwsbrief Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland (Volledige bespreking).
 
‘Douwe Tiemersma heeft een uiterst praktisch boek over pranayama geschreven. … Je wordt als het ware aan de hand meegenomen en er ontstaat daardoor een persoonlijk ontwikkelingspad. … Aan bijna alles is gedacht.’

Tijdschrift voor Yoga (Volledige bespreking).
 
Bestellen? Klik hier
 
292 pagina’s, gebonden
prijs € 29,50

ISBN 805739 8 7

Vermelding zelfstandige projecten

Projecten die zelfstandig zijn doorgegaan volgens de visie en met goedkeuring van Douwe Tiemersma zijn:

- St. AYO : Advaita Yoga Leraren Opleiding.
Het doel van yoga is de realisatie van non-dualiteit, de open heelheid en eenheid, het vrij-zijn van de scheidingen en spanningen die conflicten en lijden veroorzaken.
De AYO heeft als doel studenten een gedegen en ruime yogalerarenopleiding te geven waarin de bevordering van deze realisatie (inzicht en verwerkelijking) centraal staat en die voldoet aan de eisen van de Europese Yoga Unie en de Vereniging Yogadocenten Nederland. Hierin onderscheidt zij zich van andere yogalerarenopleidingen.
Website: www.ayo.nu  Zie ook: open-dag.

- St. JOI : Opleiding  ‘Onbeperkt ontspannen & Inzicht aan jongeren’.
2 x per jaar een korte opleiding. Als Bijscholing erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland.
Zie bij Opleiding op: www.onbeperkt-ontspannen.nl

- AdvaitaStiltegroepen; stiltedagen, -ochtenden, -avonden en -weken.
Voor meer informatie kijk op: www.advaitastiltegroepen.net

- Werkgroep Advaita en Meditatie; maandelijkse bijeenkomsten.
Info:  Yoga-werkgroep  of stuur een email aan Marco Flipse          info@bm-welzijn.nl

Het bestuur van Stichting Openheid ondersteunt het voortbestaan van deze initiatieven van harte en benadrukt dat deze geheel zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid bestaan. Het bestuur draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de verschillende projecten en wat er uit voortvloeit.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod