3-21 Herken je zelf-zijn voorafgaande aan woorden

jaargang 3 nr. 21 (25 juni 2002)


Ja, Schiermonnikoog: de aarde (met de voeten diep in het waddenslik, mediteren op het buitenste duin, rusten op het strand), het water (zeehondje spelen, de zee worden tot en met de horizon), het vuur (licht worden als de zon-doorschenen lucht, het ‘donkere licht’ van de vuurtoren in jeZelf herkennen), de lucht (vliegen als de meeuwen, oplossen tot niets). Alles kwam aan bod wat meehielp om de dwang van oude patronen van denken en voelen op te lossen en om het ongeconditioneerde Zelf-zijn voorafgaande aan woorden te herkennen, ook de aandachtsoefeningen, de imitatie van dieren, van kinderen, de pranayama, de muziek, de advaita-gesprekken.
Allen ervoeren het wegvallen van zwaarte en beperking, in de eerste groep met een groot enthousiasme en spectaculaire doorbraken, in de tweede groep diepergaand en meer in stilte. De veerboot Rottum lag op de terugweg een stuk hoger op het water.
Ontzettend veel is er te vertellen. Hieronder staat een tekstje van Harry. Misschien dat ook anderen nog iets insturen.
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt voor volgend jaar. Hieronder staan vast de perioden voor degenen die meewillen.
1 - 8 februari 2003 (een experiment met sneeuw, met storm …)
13 - 20 juni
23 juni – 3 juli (voor degenen die al vaker zijn meegeweest).

Tekst

Door het overlijden van een vader en van een schoonmoeder moesten enkelen het verblijf op Schiermonnikoog onderbreken. Op een overlijdenskaart stond een stukje tekst van Kahlil Gibran:

Want wat is sterven anders dan vrij staan
in de wind en smelten in de zon?
En wat is ophouden met ademen anders dan
de adem bevrijden van haar rusteloze getijden,
opdat zij moge opstijgen en verruimen … ?

Alleen wanneer ge drinkt uit de rivier der stilte
zult ge waarlijk zingen …
En wanneer de aarde uw ledematen zal opeisen,
zult ge waarlijk dansen.

Tekst van Harry


Schaterlach - Stilte

De schaterlach, dat vrijheidsgevoel,
verstilt op het eiland Schier.

Verstillen naar het midden, naar hier en nu,
komen tot overgave in Zelfvol-ledigheid.

Spontane stilte doorvloeit de leegte.
Het hart van wisselwerkingen in jezelf gaat open, door onpersoonlijke liefde.

Dat vanzelf stille is nooit of te nimmer
op te leggen of af te dwingen.
Schaterlach en spontane stilte, beide volledig gelijkwaardig.
Voel jij dat ook zuiver, aan je water?


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod