Teksten van Ann


bewustzijnsvernauwing mag geen excuus zijn
om  de realisatie in de weg te staan
in tegendeel
een uitnodiging om scherper te zien
en te doorzien

de doorbraak kan maar komen
door ALLES los te laten
alle spinsels van de geest, alle weten
het is een steeds weer "overgeven" aan het onbekende
aan datgene wat alles voorafgaat

laat ons niet bezig zijn met de golven van de zee
maar ons richten op de diepte van de bodem
zonder gespannenheid
dan wordt alles licht

niet meegaand in welke spanning ook
hoe klein en miniem die ook is, het is een afleiding
wat op gevoelsniveau enkel sensaties zijn
steeds weer, ALLES loslatend, hoe eng het ook is
wetend dat dàt het is
naakt en kwetsbaar worden
dit volledig toelaten zonder enige afweer

ook ons weten kan ons in de weg staan
ook dat zal moeten losgelaten worden
puur, zuiver, "Zijn"
dan kom je op een heel ander niveau
een samenvallen met het wezenlijke
dan zijn er geen woorden meer


het gaat in het samenzijn met een ander
niet om het gericht zijn op die ander
doch op het blijvend gericht zijn op het Zelf
de gerichtheid op die ander zal volledig losgelaten dienen te worden
zodat enkel zuiverheid overschiet

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod