Teksten van Ann


bewustzijnsvernauwing mag geen excuus zijn
om  de realisatie in de weg te staan
in tegendeel
een uitnodiging om scherper te zien
en te doorzien

de doorbraak kan maar komen
door ALLES los te laten
alle spinsels van de geest, alle weten
het is een steeds weer "overgeven" aan het onbekende
aan datgene wat alles voorafgaat

laat ons niet bezig zijn met de golven van de zee
maar ons richten op de diepte van de bodem
zonder gespannenheid
dan wordt alles licht

niet meegaand in welke spanning ook
hoe klein en miniem die ook is, het is een afleiding
wat op gevoelsniveau enkel sensaties zijn
steeds weer, ALLES loslatend, hoe eng het ook is
wetend dat dàt het is
naakt en kwetsbaar worden
dit volledig toelaten zonder enige afweer

ook ons weten kan ons in de weg staan
ook dat zal moeten losgelaten worden
puur, zuiver, "Zijn"
dan kom je op een heel ander niveau
een samenvallen met het wezenlijke
dan zijn er geen woorden meer


het gaat in het samenzijn met een ander
niet om het gericht zijn op die ander
doch op het blijvend gericht zijn op het Zelf
de gerichtheid op die ander zal volledig losgelaten dienen te worden
zodat enkel zuiverheid overschiet

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod