Lucebert (1924-1994)


Lucebert werd geboren in een arbeidersgezin in de Jordaan te Amsterdam. Op tweejarige leeftijd liep zijn moeder weg. Hij volgde de driejarige ULO en kreeg belangstelling voor de literatuur, terwijl hij allerlei baantjes had op kantoren en in het huisschildersbedrijf van zijn vader. Lucebert ontwikkelde zich verder als autodidact. Later sloot hij zich aan bij de vijftigers, een groep schrijvers en dichters die een meer moderne stijl voorstonden en zich vaak afzetten tegen de traditionele literatuur. Bij hen verwierf hij de titel 'Keizer van de vijftigers.'
(Meer over Lucebert valt te lezen in artikel van Nico Tydeman in de rubriek 'Essays'.)

*

Visser van Ma Yuan


onder wolken vogels varen

onder golven vliegen vissen

maar daartussen rust de visser


golven worden hoge wolken

wolken worden hoge golven

maar intussen rust de visser


Uit: Domweg gelukkig in de Dapperstraat, Bert Bakker, Amsterdam 1991


*Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod