Marcel Messing (1945)


Marcel Messing studeerde antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap. Hij verbindt al jaren de diepere inzichten van de esoterie met wetenschap, kunst en poëzie in voordrachten, boeken, artikelen en gedichten. In zijn verzen komt het bewustzijn van eenheid, het loslaten en de stilte sterk naar voren; het is de bewogen thematiek van alles wat hij schrijft en dicht. Uit: Er is geen dag, er is geen nacht. Gedichten, gedachten en mijmeringen, Altamira-Becht, Haarlem 2002.

*

Niemandsland

Ik zocht wat grond,
maar al wat ik vond
was een handvol korrels zand,
een oud, grijs niemandsland.
De korrels liet ik door mijn vingers glijden
om hechten te vermijden
spreidde ik mijn vingers verder uit
en voelde zanderig stromen langs mijn huid.
En ik wist:
ik heb mij niet vergist.
In iedere korrel zand stroomt verleden,
duizenden verlangens en gebeden.
In iedere korrel zand
ligt een wens verborgen,
miljoenen zorgen
in een handvol niemandsland.
Dit is mijn vader, moeder, broer en zus.
Heel het leven stroomde tussen mijn vingers door.
Een glimlach, pijn, smart, een liefdeskus,
een beweging zonder spoor.
Toen ik mijn handpalm sloot
en alles éven vast wilde houden,
voelde ik leven en dood,
alle zeeën, bergen en wouden.
In iedere druppel water
is vroeger en later,
in iedere korrel zand
is niemandsland.
Niemand kan het betreden,
niet vatbaar voor rede
is het tijdloos heden
in toekomst en verleden.
Wil je het zijn?
Stop jouw en mijn.
Nú is het daar.
Ben je klaar?

*
Troubadour, zo noemde men hem
Geen horizon was hem te ver
geen bergtop ooit te hoog
geen kasteel te ver gelegen
geen vallei te diep
om het leven te verstaan
en zijn pad tot het eind te gaan.
Op kastelen zong en speelde hij
in valleien danste hij zijn eenzaam lied
onder de tamarinde
droomde hij het leven
en bij de laurier zag hij een andere horizon.
Zo vergat hij waar het leven eens begon
en liet los zijn steeds maar streven.
In een heldere sterrenwacht
in glooiend ochtendlicht
bij het zachte avondvuur
en de late middagzon
speelde en zong hij zacht
over leven zonder duur.
Hij zocht en vond de aarde
hij zocht en vond de lucht
hij zocht en vond de zee
hij zocht en vond het vuur
en in zijn verstilde stervensuur
ging niets meer met hem mee.
Een troubadour, zo noemde men hem,
een zanger met onaardse stem
Een minnestreel
met de hemel in zijn keel
die, toen de volle waarheid in zijn geest verscheen,
de stroom inging
en voorgoed uit het zicht verdween.

(Troubadourskasteel Puivert, in la salle des musiciens, juni 1999)

*

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod