Non-dualiteit in poezie en proza


Het is opvallend hoe vaak in de Nederlandse en buitenlandse literatuur (bellettrie: poëzie en proza) ervaringen zijn verwoord die in de richting gaan van non-dualiteit. Vaak staan deze teksten niet in het kader van een specifieke spirituele traditie en zijn zij uitingen van ervaringen van individuele mensen. Toch vertonen zij een grote gelijkenis op het punt van het wegvallen of relativeren van grenzen, scheidingen, tegenstellingen, beperkingen.
Het is de moeite waard deze teksten hier op te nemen, omdat zij een herkenning en inspiratie kunnen geven. Zelden is er een uiting van een echte mystieke of non-duale zijnservaring - de schrijver/dichter blijft meestal een ik-persoon - maar ook dan zijn de teksten leerzaam.

In deze rubriek worden teksten opgenomen  uit de gepubliceerde bellettrie, vooral uit de Nederlandstalige literatuur, waarin een duidelijke verwijzing zit naar non-dualiteit. Deze teksten worden aangevuld met relevante essays, interviews, biografieën, enzovoort.
Als u kunt en wilt bijdragen aan deze rubriek, kunt u teksten sturen (met een volledige vermelding van de bron(nen) aan bellettrie@advaitacentrum.nl.

De redactie houdt het recht om bijdragen die niet geschikt zijn te weigeren en anderen in overleg met de inzender aan te passen.

Poëzie

* Achterberg, Gerrit
* Andreus, Hans
* Bangma, Jelle
* Berge, Claude van der
* Besten, Ad den
* Cohen, Leonard
* Coleridge, Samuel Taylor
* Coninck, Herman de
* Dèr Mouw, Johan Andreas
* Eggink, Clara
* Eyck, P.N. van
* Génestet, P.A. de
* Gerhardt, Ida
* Gezelle, Guido
* Guepin, J.P
* Hammarskjöld, Dag
* Hermans,Toon
* Herzberg, Abel
* Herzberg, Judith
* Heyboer, Anton
* Hoornik, Ed
* Huygens, Constantijn
* Jellema C.O.
* Kemp, Pierre
* Kloos, Willem
* Kopland, R.
* Lucebert
* Luiken, Jan
* Messing, Marcel
* McDonnell, Patrick
* Nijgh, Lennaert
* Nijhoff, Martinus
* Perk, Jacques
* Rawie, Jean Pierre
* Ruysbeek, Erik van
* Schagen, J.C. van
* Saux, Henri Le
* Tergast, Nes
* Tiemersma, Douwe
* Timmermans, Felix
* Tukaram
* Uyldert, M.
* Vasalis
* Welllinghoff, Karel
* Wouters, Rosa
* Zomeren, Harry van

Proza

* Allende, Isabel
* Bakels, Floris (nieuw)
* Blok, Pia de
* Hesse, Herman
* Mandelea, Nelson
* Marsman H.
* Musil, Robert
* Ruysbeek, Erik van
* Tolkien, J.J.R.
* Tolstoi, Leo N.
* Toonder, Marten
* Wellinghoff, Karel
* Woolf, Virginia

Essays, interviews, etc.

* Bomans, Wally en Godfried
* Hammarskjöld, Dag
* Lessing, Doris (K. Wellinghoff)
* Emmens, J.A. (K. Boukema)
* Elliot, T.S. (K. Boukema)
* Lucebert (N. Tydeman)

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod