Non-dualiteit in poezie en proza


Het is opvallend hoe vaak in de Nederlandse en buitenlandse literatuur (bellettrie: poëzie en proza) ervaringen zijn verwoord die in de richting gaan van non-dualiteit. Vaak staan deze teksten niet in het kader van een specifieke spirituele traditie en zijn zij uitingen van ervaringen van individuele mensen. Toch vertonen zij een grote gelijkenis op het punt van het wegvallen of relativeren van grenzen, scheidingen, tegenstellingen, beperkingen.
Het is de moeite waard deze teksten hier op te nemen, omdat zij een herkenning en inspiratie kunnen geven. Zelden is er een uiting van een echte mystieke of non-duale zijnservaring - de schrijver/dichter blijft meestal een ik-persoon - maar ook dan zijn de teksten leerzaam.

In deze rubriek worden teksten opgenomen  uit de gepubliceerde bellettrie, vooral uit de Nederlandstalige literatuur, waarin een duidelijke verwijzing zit naar non-dualiteit. Deze teksten worden aangevuld met relevante essays, interviews, biografieën, enzovoort.
Als u kunt en wilt bijdragen aan deze rubriek, kunt u teksten sturen (met een volledige vermelding van de bron(nen) aan bellettrie@advaitacentrum.nl.

De redactie houdt het recht om bijdragen die niet geschikt zijn te weigeren en anderen in overleg met de inzender aan te passen.

Poëzie

* Achterberg, Gerrit
* Andreus, Hans
* Bangma, Jelle
* Berge, Claude van der
* Besten, Ad den
* Cohen, Leonard
* Coleridge, Samuel Taylor
* Coninck, Herman de
* Dèr Mouw, Johan Andreas
* Eggink, Clara
* Eyck, P.N. van
* Génestet, P.A. de
* Gerhardt, Ida
* Gezelle, Guido
* Guepin, J.P
* Hammarskjöld, Dag
* Hermans,Toon
* Herzberg, Abel
* Herzberg, Judith
* Heyboer, Anton
* Hoornik, Ed
* Huygens, Constantijn
* Jellema C.O.
* Kemp, Pierre
* Kloos, Willem
* Kopland, R.
* Lucebert
* Luiken, Jan
* Messing, Marcel
* McDonnell, Patrick
* Nijgh, Lennaert
* Nijhoff, Martinus
* Perk, Jacques
* Rawie, Jean Pierre
* Ruysbeek, Erik van
* Schagen, J.C. van
* Saux, Henri Le
* Tergast, Nes
* Tiemersma, Douwe
* Timmermans, Felix
* Tukaram
* Uyldert, M.
* Vasalis
* Welllinghoff, Karel
* Wouters, Rosa
* Zomeren, Harry van

Proza

* Allende, Isabel
* Bakels, Floris (nieuw)
* Blok, Pia de
* Hesse, Herman
* Mandelea, Nelson
* Marsman H.
* Musil, Robert
* Ruysbeek, Erik van
* Tolkien, J.J.R.
* Tolstoi, Leo N.
* Toonder, Marten
* Wellinghoff, Karel
* Woolf, Virginia

Essays, interviews, etc.

* Bomans, Wally en Godfried
* Hammarskjöld, Dag
* Lessing, Doris (K. Wellinghoff)
* Emmens, J.A. (K. Boukema)
* Elliot, T.S. (K. Boukema)
* Lucebert (N. Tydeman)

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod