Jim Bedard, Geloven in genezen


Servire, Utrecht 2000, ISBN 90 215 8756 4, 207 blz., prijs f 34,90 / 700 F

Verscheen in InZicht 2 nr. 4 (december 2000), p. 42-43


De weg van zelfonderzoek leidt vroeg of laat tot de grens van het persoonlijke leven. Juist vlak voor de dood is er een grote kans op diepe zelfkennis en bevrijding. Geen wonder dat velen zich voor de mogelijkheid van de eigen dood afsluiten ('mensen leven alsof ze nooit dood zouden gaan'). Geen wonder dat velen er zo door gefascineerd zijn, dat ze naar boeken grijpen met verslagen over de laatste levensfase. Zo'n boek is dat van Jim Bedard met een beschrijving van zijn acute leukemie en zijn herstel. Kennisname van Jims confrontatie met de dood ('U hebt nog hooguit veertien dagen te leven'), zijn lijden en zijn inzichten kan voor lezers nuttig zijn. De meeste inzichten staan in verband met de zenmeditatie die Jim beoefent en de zentraditie. Zo zijn daar bij de ervaring dat je doodgaat het wegvallen van elke identiteit, maar ook de acceptatie van de vergankelijkheid en de noodzaak wakker te worden: 'De tijd staat voor niemand stil / Wordt wakker! Ontwaak! / Verspil geen moment.' Uitspraken door anderen als 'Het leven is toch een illusie' worden gesteld tegenover het openstaan voor het lijden van de ander: ware wijsheid gaat samen met mededogen. Jim kiest ervoor, in verband met zijn jonge gezin, te vechten voor zijn leven. Hij ervaart hierbij hoe belangrijk de liefdevolle aanwezigheid en ondersteuning van anderen is. Spiritueel zoekt hij hulp: 'Verlangen naar bijstand is een roep vanuit geestelijke eenheid, die ons vraagt te kijken naar wie en wat we werkelijk zijn. Onafhankelijkheid is belangrijk, maar spirituele beoefening biedt geen ruimte voor trots.' Al met al is het een diep menselijk boek met veel wijze inzichten. Het laat zien dat je niet te gemakkelijk moet denken over verlichting. 'Alleen door de staat die geen ontstaan kent gade te slaan, kan ik de tranen drogen op de natte mouwen van mijn gewaad.'

[DT]

*Aanwezig in bibliotheek Advaita Centrum
Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod