Non-dualiteit in de praktijk 2010
Een cursus gericht op de doorwerking van non-dualiteit in leven en samenleven

november - december 2010

onder leiding van dr. Douwe Tiemersma


Onderwijs_Non-dualiteit_Praktijk_2009_clip_clip_image002
Doelstelling
Een duidelijk inzicht in de non-dualiteit op het terrein van het praktische leven en van de vaardigheid deze daarin te laten ontplooien en anderen te laten ervaren.

Doelgroep
Degenen die een bijscholing/opleiding (gaan) doen of gedaan hebben in het kader van de thema-werkgroepen en verder iedereen die de doelstelling belangrijk vindt.

Werkwijze en literatuur
Een serie workshops met veel praktische oefeningen; thuis de stof verwerken en een ervaringsverslag schrijven. Iedereen krijgt een cursusboek.

Data
Vijf vrijdagochtenden 10.00 – 12.30 uur – 5, 12, 19 nov, 3, 10 dec 2010

Plaats
Het Advaita Centrum.

Kosten
€ 110,- incl. koffie/thee en cursusmateriaal (€ 80,- bij minimum inkomen)

Inschrijven
Bij E-mail secretariaat, tel. 071-5618828
AdvCentrumZwW

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod