Non-dualiteit in de praktijk 2010
Een cursus gericht op de doorwerking van non-dualiteit in leven en samenleven

november - december 2010

onder leiding van dr. Douwe Tiemersma


Onderwijs_Non-dualiteit_Praktijk_2009_clip_clip_image002
Doelstelling
Een duidelijk inzicht in de non-dualiteit op het terrein van het praktische leven en van de vaardigheid deze daarin te laten ontplooien en anderen te laten ervaren.

Doelgroep
Degenen die een bijscholing/opleiding (gaan) doen of gedaan hebben in het kader van de thema-werkgroepen en verder iedereen die de doelstelling belangrijk vindt.

Werkwijze en literatuur
Een serie workshops met veel praktische oefeningen; thuis de stof verwerken en een ervaringsverslag schrijven. Iedereen krijgt een cursusboek.

Data
Vijf vrijdagochtenden 10.00 – 12.30 uur – 5, 12, 19 nov, 3, 10 dec 2010

Plaats
Het Advaita Centrum.

Kosten
€ 110,- incl. koffie/thee en cursusmateriaal (€ 80,- bij minimum inkomen)

Inschrijven
Bij E-mail secretariaat, tel. 071-5618828
AdvCentrumZwW

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod