Non-dualiteit in de praktijk 2010
Een cursus gericht op de doorwerking van non-dualiteit in leven en samenleven

november - december 2010

onder leiding van dr. Douwe Tiemersma


Onderwijs_Non-dualiteit_Praktijk_2009_clip_clip_image002
Doelstelling
Een duidelijk inzicht in de non-dualiteit op het terrein van het praktische leven en van de vaardigheid deze daarin te laten ontplooien en anderen te laten ervaren.

Doelgroep
Degenen die een bijscholing/opleiding (gaan) doen of gedaan hebben in het kader van de thema-werkgroepen en verder iedereen die de doelstelling belangrijk vindt.

Werkwijze en literatuur
Een serie workshops met veel praktische oefeningen; thuis de stof verwerken en een ervaringsverslag schrijven. Iedereen krijgt een cursusboek.

Data
Vijf vrijdagochtenden 10.00 – 12.30 uur – 5, 12, 19 nov, 3, 10 dec 2010

Plaats
Het Advaita Centrum.

Kosten
€ 110,- incl. koffie/thee en cursusmateriaal (€ 80,- bij minimum inkomen)

Inschrijven
Bij E-mail secretariaat, tel. 071-5618828
AdvCentrumZwW

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod